İspanya’da 1.800 Yıllık Mithras Kutsal Alanı Bulundu

İspanya’nın Cabra şehrindeki Villa del Mitra’da kazı yapan arkeologlar, Mithras’a adanmış bir kutsal alanı ortaya çıkardılar. 

İspanya’nın Cabra şehrindeki Villa del Mitra, 2021. (C: Wikimedia Commons)

Mithraizm kültü, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda popüler hale gelmişti. Mithras ise, Hint-İran güneş ve adalet tanrısı Mithra’nın Romalılaştırılmış bir biçimiydi, ancak Pers ve Greko-Roma uygulamaları arasındaki süreklilik düzeyi tartışılıyor.

Villa del Mitra, Roma kenti Licabrum’da yer alan MS 1. yüzyıldan kalma bir Roma villası. Villa adını, Mithras’ın ölüm ve dirilişin sembolü olan bir boğayı kurban etmesini tasvir eden MS 2. yüzyıldan kalma süslü bir heykel olan ve in situ keşfedilen Mitra de Cabra heykelinden alıyor.

(İlgili: Diyarbakır’daki Gizemli Mithras Tapınağı: Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun Röportajı)

Villanın ilk resmi kazısı 1972-73 yıllarında yapılmış ve süs havuzu içeren bir avlu ve mozaik zeminli birkaç bitişik oda keşfedilmişti. 1981’de devam eden kazılar sırasında ise, bir tür yerden ısıtma sistemi olan bir hipokaust kalıntısı ve Marcus Julius Philippus (Arap Philip), Diocletianus ve II. Valentinianus’u tasvir eden birkaç sikke bulundu.

Villa del Mitra’daki merkezi süs havuzu (C: James Narmer – CC BY SA 4.0)

Málaga Üniversitesi, Madrid III. Carlos Üniversitesi ve Córdoba Üniversitesi’nden arkeologlar tarafından yürütülen son kazılarda, MS 3. yüzyılın sonundaki ikinci bir inşaat evresine sahip MS 2. yüzyıldan kalma Mithras’a adanmış bir kutsal alanın kalıntılarını ortaya çıkarıldı.

Kutsal alan, domusun güneybatısında yer alan, 7.2’ye 2.5 metre boyutlarında dikdörtgen planlı bir oda. İki yanında taş sıra bulunan tapınağa giden birkaç basamakla inilen dar bir girişi bulunuyor.

Ekip, tapınaktaki bu taş sıraların Mithras onuruna ayinler yapmak ve ziyafetler düzenlemek için oturan kült takipçileri tarafından kullanıldığını öne sürüyor. Duvarlarda, biri muhtemelen bir tauroctoni heykelini (merkezi kült kabartması) tutacak iki delik veya niş bulunan Roma tuğla parçaları bulunuyor.

Zemini kaplayan koyu renkli yanmış bir tabaka, daha yakından incelendiğinde, ritüel ziyafetler sırasında yemek pişirildiğine dair kanıtlar sunan domuz, kuş ve tavşanların parçalanmış kalıntılarını da ortaya çıkardı.


Heritage Daily. 6 Şubat 2023.

Art News. 7 Şubat 2023.

You must be logged in to post a comment Login