İskandinavya’nın Geleneksel Hayvan Çağırma Yöntemini Dinleyin

Kulning, İskandinav kökenli, esas olarak İsveç ve Norveç’te uygulanan geleneksel bir hayvan çağırma tekniği. Aslen hayvanları (özellikle inekleri) dağlarda otlatırken onları çağırmak için kullanılan bu teknik, kadınlar tarafından gerçekleştirilirdi.

İsveçli sanatçı, müzisyen ve film yapımcısı Jonna Jinton, Kulning performansı sergiliyor.

İsveç ve Norveç’in yüksek dağlarında, rüzgarın sesinin üzerine çıkan, yüksek perdeli bir melodi duyarsanız, bu muhtemelen kadın çobanların ineklerini çağırma yöntemi olan ‘Kulning’dir! Eskiden her çoban ailesinin kendi özel melodisi vardı ve bu melodi nesilden nesile aktarılıyordu; bu sayede hayvanlar kendi ailelerinin sesini tanıyabiliyordu. 

Videoda Jonna Jinton, Orta Çağ’dan beri devam eden ve Kulning adı verilen bu geleneği canlandırıyor. Bu teknik günümüzde oldukça az kullanılsa da İsveç ve Norveç’in bazı dağlık bölümlerinde hala duyabilmek mümkün.

Peki, Kulning neden bu kadar yüksek perdeli? Dağların zorlu arazisinde, sesin uzak mesafelere ulaşabilmesi için yüksek perdeli ve güçlü olması gerekiyor.

Ama sadece hayvanlar için değil, Kulning aynı zamanda folk müziğine de ilham veriyor. Günümüzde bazı sanatçılar, bu etkileyici melodiyi modern müziklerinde de kullanıyorlar. Hatta eğer bu benzersiz sanat formunu öğrenmek isterseniz, İsveç’te size Kulning dersleri verebilecek uzmanlar bile var!

Kısacası, Kulning sadece bir hayvan çağırma tekniği değil, aynı zamanda İskandinav dağlarının ruhunu yansıtan yaşayan bir sanat formu. Eğer bir gün bu melodileri duyarsanız, bilin ki tarihi bir geleneğin parçasına tanık oluyorsunuz!

You must be logged in to post a comment Login