İnsanlar Bahamalar’a Düşünülenden Daha Erken Yerleşti

İnsanlar 14.000 yıl önce Florida’daydı ve yakın zamana kadar, sadece birkaç km uzakta bulunan Bahamalar’ın 1.000 yıl önceye kadar iskan edilmediğine inanılıyordu. Ancak yeni bulgular, bölgenin daha önce kolonileştirildiğini kanıtlıyor ve yerleşimcilerin çevreyi önemli ölçüde değiştirdiğini gösteriyor. 

C: Pixabay

Texas A&M Üniversitesi’nde Deniz ve Kıyı Çevre Bilimi Bölümü’nden doçent doktor Peter van Hengstum ve meslektaşlarının bulguları, Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlandı. 

Araştırmacılar, çözünmüş oksijensiz 35 metre yeraltı suyu ile dolu olan Blackwood Sinkhole ile ilgili yeni bir çevresel rapor oluşturdu. Bu kayıtlar, 3.000 yıldır bozulmadan muhafaza edilen organik materyalin incelenmesini içerdiği için oldukça önemli. Ekip, çekirdek örnekler ve radyokarbon tarihleme yöntemi kullanarak, insanların binlerce yıl önce yaktığı ateşlerden kömür birikintilerini inceledi ve ilk yerleşimcilerin Bahamalar’a önceden düşünüldüğünden daha erken geldiklerini gösterdi.

(Bahamalar’daki Kuşlar, İnsanlar Geldiğinde Yok Oldu)

‘’Bahamalar, Karayipler bölgesinde insanların kolonize ettiği son yerdi. Önceki fiziksel kanıtlar, Bahamalar’ın yerli halkının (Lucayans) 800 km uzunluğundaki Bahama takımadalarında ilerlemelerinin yüzlerce yıl sürmüş olabileceğini gösterdi.’’ diyor van Hengstum.

İnsanlar 14.000 yıldan daha uzun bir süre önce, son buzul çağının sonunda Florida’da bulunsalar da, Florida Boğazı’nın yakınında bulunan (sadece 80 – 100 km uzaklıkta) Bahama adalarına hiç geçmediler. Bu sırada, Karayip adaları, Güney Amerika’dan kuzeye göç eden insanlarla doluydu. Van Hengstum, en güneydeki Bahama takımadalarından Turks ve Caicos Adaları’ndaki en eski arkeolojik yerleşmelerin, muhtemelen MS 700 yılına kadar insan gelişini gösterdiğini söyledi. 

‘’Ancak Kuzey Bahamalar’da, Büyük Abaco Adası’nda, insan iskanına ait en eski fiziksel kanıtlar, düdenlerde korunmuş insan iskeletlerinden geliyor.’’ diyor van Hengstum, ‘’Abaco’daki iki iskelet MS 1200-1300 tarihlerine kadar uzanıyor. İnsanlardan kaynaklanan çevresel değişikliklere dair olan yeni kanıtlarımız, kesme ve yakma tarımının muhtemelen MS 830 civarında başladığını belirtiyor. Yani Lucayanlar büyük olasılıkla sadece bir yüzyıl içinde Bahama takımadalarına hızla göç etmişti.’’ 

Ekibin diğer bulguları, Lucayan insanlarının yeni araziyi nasıl etkilediğini de gösteriyor. 

Lucayan insanları geldiğinde, Büyük Abaco Adası çoğunlukla çam ve palmiye ormanlarıyla kaplıydı. Dev kaplumbağa ve timsahlardan oluşan sürüngenlerin hakim olduğu benzersiz bir ekosisteme sahipti. Artan ormansızlaşma ve yangınlar, çam ağaçlarının kolonileşmesine ve doğal palmiye ağaçlarının, sert ağaçları saf dışı bırakmasına sebep oldu. 

Büyük kara sürüngenleri MS 1000’den sonra yok olmaya başladı. MS 1500 civarında yoğun bölgesel kasırgalarda önemli bir artış yaşanması sebebiyle çam ağacı ormanlarının ciddi ölçüde zarar gördüğü düşünülüyor.

Van Hengstum, ‘’Polen kayıtları, yoğun kasırga olaylarının daha sık olduğu bilinen zamanlarda, insan teması öncesinde ormanının önemli ölçüde etkilenmediğini gösteriyor. En büyük kasırgaların yoğunluğunun önümüzdeki on yıllarda artmasının beklendiği şu anki dünyamızda, Kuzey Bahamalar’daki mevcut çam ağaçları, kasırgaların sebep olacağı bu değişikliklerin çevresel etkilerine karşı dirençli olmayabilir.’’ diyor. 


Texas A&M University. 2 Mart 2021.

Makale: Fall, P. L., van Hengstum, P. J., Lavold-Foote, L., Donnelly, J. P., Albury, N. A., & Tamalavage, A. E. (2021). Human arrival and landscape dynamics in the northern Bahamas. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(10).

İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi mezunu. Aynı okulda Tarihöncesi Arkeolojisi bölümünde yüksek lisans yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login