İnsanlar 12.000 Yıl Önce Şili’de Nesli Tükenen Filleri Avlıyordu

Binlerce yıl önce insanlar, filleri avlamak ve diğer kaynaklardan yararlanmak için düzenli olarak Şili’deki Tagua Tagua Gölü’ne gidiyordu.

Taguatagua 3’ten fotoğraflar. C: Labarca et al., 2024.

Orta Şili’nin Tagua Tagua Gölü’nde, Amerika kıtasındaki bilinen en eski insan yerleşimlerinden bazılarını temsil eden çok sayıda arkeolojik alan olduğu biliniyor. Bu çalışmada, Labarca ve meslektaşları, 12.440-12.550 yıllık Geç Pleistosen’e tarihlenen eski bir avcı-toplayıcı kampı olan Taguatagua 3 adlı yeni bir alanın yakın zamanda keşfedildiğini bildirdi.

Bu alanda, fillerin soyu tükenmiş akrabası olan gomphotherenin fosil kalıntılarının bulunması dikkat çekici. Kemiklerdeki kesim izleri, taş aletler ve diğer bulgular, Taguatagua 3’ün, büyük leşlerin işlenmesi için kurulmuş geçici bir kamp olduğuna işaret ediyor.

Kampın kısa süreli kullanımı boyunca, bitki ve küçük hayvanların (kurbağa ve kuş gibi) yanmış kalıntılarından anlaşıldığı üzere diğer gıdaların işlenmesi de dahil olmak üzere başka faaliyetler de burada gerçekleştirildi. Fosil kaktüs tohumları ve kuş yumurtası kabuğu, bu kampın özellikle kurak mevsimde kullanıldığını gösteriyor.

(İlgili: Şili’nin Mumyaları Mısırdakilerden Binlerce Yıl Daha Eski)

Artık bu bölgede benzer yaştaki çok sayıda alan olduğu biliniyor; bu da Tagua Tagua Gölü’nün, bol ve öngörülebilir yerel kaynaklar nedeniyle Geç Pleistosen döneminde insanların geri geldiği bir avlanma ve arama alanı olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar, bu bölgenin o zamanın gezici toplulukları tarafından kullanılan güzergahlar üzerinde kilit bir konuma sahip olduğunu ve geçici kampların bu gezici gruplar arasında düzenli toplantılara ev sahipliği yapmış olabileceğini öne sürüyor. Bu zengin arkeolojik bölgenin daha fazla araştırılması, Güney Amerika’daki ilk insanların hareketliliği ve geçim stratejileri hakkında bilgi sağlamaya devam edecek.

Yazarlar, “Taguatagua 3, ilk insanların Geç Pleistosen döneminde Şili’nin merkezinde hızla değişen ortamlara nasıl uyum sağladığını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.” diyor.


Public Library of Science. 22 Mayıs 2024.

Makale: Labarca, R., Frugone-Álvarez, M., Vilches, L., Blanco, J. F., Peñaloza, Á., Godoy-Aguirre, C., … & Soto-Huenchuman, P. (2024). Taguatagua 3: A new late Pleistocene settlement in a highly suitable lacustrine habitat in central Chile (34° S). Plos one, 19(5), e0302465.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümü lisans mezunu.

You must be logged in to post a comment Login