İnkaların Zorunlu Yaptırdığı Göçün Kanıtları Bulundu

Araştırmacılar, Peru’daki iki mezarlıktan elde ettikleri bulgulardan, İnkaların zorunlu olarak yaptırdığı göçün kanıtlarını ortaya çıkardı.

C: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020).

Araştırmacılar, günümüzde Peru olarak bilinen yerde, iki mezarlıkta bulunan altı kişiyi ve bu bulgulardan öğrendiklerini multidisipliner bir çalışmada açıkladı.

Önceki araştırmalar, İnka tarihinin bir dönemi olan Geç Horizon döneminde, İnkaların, İnka İmparatorluğu dışında yaşayan insanları topladığını ve onları nüfusu ve dolayısıyla ekonomiyi desteklemek için imparatorluk içindeki yerlere taşınmaya zorladığını ileri sürdü. Ancak ne yazık ki bugüne kadar, bu tür zorunlu göçlere dair kanıtlar yetersizdi.

(İnka İmparatorluğu, Halkı Korkutmak için Kafatası Sergilemiş)

Şimdi ise araştırmacılar, Geç Horizon döneminde bir zamanlar İnka imparatorluğunun bir parçası olan bir mezarlığa gömülen altı kişinin kalıntılarını kapsamlı bir şekilde araştırdılar. Bu kişilerin, yüzlerce kilometre uzaktan zorunlu olarak buraya göç ettirildiği düşünülüyor.

Bu kişilerin şimdiki Peru sahili olan İnka İmparatorluğu’nun dışında kalan insan topluluklarından biri olduğunu kanıtlamak adına çalışma kapsamında; Antik DNA (aDNA) analizleri, eserlerin incelenmesi, sonraki yıllardaki yazılı kayıtlar ve biyojeokimyasal kaynaklar incelendi.

C: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020).

Mezarlarda bulunan kişilerin genom dizileri, onların Peru’nun kuzey kıyılarında yaşayan bir grup insana ait olduğunu gösterdi. Bunun aksine, bu genom dizilimine sahip kişilerin mezarları, Peru’nun güney sahiline yakın Chincha Vadisi’nin merkezindeki mezarlıklarda bulundu.

Radyokarbon tarihleme yöntemi, diğer zorunlu göç raporlarıyla da uyumlu olarak, bu kişilerin 1415 ile 1805 arasındaki dönemde yaşadıklarını gösterdi. Araştırmacılar ayrıca, mezar alanlarındaki seramik ve tekstil ürünlerinin, genom dizilimi ile tanımlanan aynı bölgedeki insanlar tarafından yapılan ve kullanılan eşyalarla eşleştiğini belirledi.

Araştırmacılar, mezar alanlarında bulunan bireyleri incelemeye yönelik multidisipliner yaklaşımlarının, Geç Horizon döneminde, İnkalar tarafından yaptırılan zorunlu göçün güçlü kanıtlarına sahip olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca, kişilerin aynı zamanda yürümeye zorlandıklarını ya da gemiler tarafından taşındığını öne sürüyorlar.


Phys. Bob Yirka. 14 Temmuz 2020.

Makale: Bongers, J. L., Nakatsuka, N., O’Shea, C., Harper, T. K., Tantaleán, H., Stanish, C., & Fehren-Schmitz, L. (2020). Integration of ancient DNA with transdisciplinary dataset finds strong support for Inca resettlement in the south Peruvian coast. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(31), 18359-18368.

Okan Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri mezunu. Politecnico di Milano Üniversitesi'nde Yapılı Çevre Yönetimi üzerine yüksek lisans yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login