İngiltere’de İskeletiyle Birlikte İlk Defa Roma Mezar Taşı Bulundu

İngiltere’de, Cirencester Kasabası’nda bir otopark inşaatı sırasında arkeologlar, örneğine ender rastlanan el değmemiş bir Roma mezar taşı buldular. Kireçtaşından yapılmış 1800 yıllık mezar taşı, yetişkin bir iskeletin mezarının başında bulundu. Buluntuyu önemli kılan ise mezar taşının insan kalıntılarıyla beraber bulunması.

Kazıyı yürüyen Arkeolog Neil Holbrook:”Bu buluntu ancak Pompeii türü bir yerde bulunabilecek türde” dedi. Yüzüstü biçimde bulunan mezar taşının önü çevrildiğinde, detaylı süslemeler ve beş satır Latin yazıtı bulundu.

Yazıtta “D.M. BODICACIA CONIUNX VIXIT ANNO S XXVII.” yazıyor.

Uzmanların çevirisi ise şu şekilde: “Ölenlerin ruhlarına ithafen Badocacia/sadık eş 27 yaşında öldü”

Arkeologlar, genç kadının isminin Bodicacia ya da Bodica olduğuna inanıyor. Fakat yine de yazıtın içinde iki isim olması muhtemel. Bodus bir erkeği, Cacia ise bir kadıını temsil ediyor olabilir.

Uzman Mcsloy: “Bodica, Bodicacia ve Bodus isimleri, Celtic isimlerinin Latin versiyonları. Cacia ise tam anlamıyla bir Roma ismi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Kemiklere yapılacak olan analiz sonuçları, bu kişinin bulunduğu yer olan Cirencester’in yerlisi olup olmadığını belirleyecek.  Ayrıca ölüm nedenini, yaşını, yeme alışkanlıklarını ve hastalıklarını öğrenme şansımız da var.”

1800 Yıllık Yazıtın Verdiği İpuçları

Yazıttan yola çıkılırsa mezar, MS. 2. Yüzyıla tarihleniyor. Yazıtta geçen “D.M.” (ölülerin ruhuna) milattan sonra 1. Yüzyılın sonundan itibaren kullanılmaya başlıyor. Ayrıca yazıtın stili ve harflerin kalitesi, 3. Yüzyıl yerine 2. Yüzyıla daha uygun görünüyor. Yazıtta geçen “Coniunx” (Sadık Eş) bazen serbest bırakılmış köleler için kullanıldığı görülüyor. Yani Bodiccia/Bodica/Bodus adlı kadının, hayatına köle olarak başlamış olma ihtimali var. Roma Dönemi Britanyasında bugüne kadar yazıtı olan 200 adet mezar taşı bulundu fakat ilk defa altında iskeletin olduğu bir mezar taşı bulunuyor. Bu mezar taşı aynı zamanda Roma Dönemi Britanyasında bulunan, alınlığında Roma tanrısı Oceanus’un betimlendiği ilk taş olma özelliğini de taşıyor.

news.discovery

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login