İlk Homo Türü, Afrika’yı Maymun Benzeri Beyinlerle Terk Etti

Eski insanlar Afrika’dan ayrıldıktan sonra bile muhtemelen modern insanlardan ziyade büyük maymunlarınkine benzeyen beyinleri vardı.

İlk insanların beyinleri (mavi ile gösteriliyor). Gürcistan, Dmanisi’den bir örnekte görülen daha maymun benzeri bir versiyondan (solda), 1,7 milyon-1,5 milyon yıl arasında Sangiran, Endonezya’dan daha modern insan benzeri bir versiyona (sağda) evrilmiş olabilir. C: M.S. Ponce De Leon and C.P.E. Zollikofer University of Zurich.

On yıllar boyunca bilim insanları, insan soyu Homo’nun yaklaşık 2,8 milyon yıl önce ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra beyin yapılarının modern insan benzeri olarak evrimleştiğini düşünmüşlerdi. Ancak beyinlerin izlerini taşıyan fosilleşmiş insan kafataslarının analizi, bu tür beyin gelişiminin çok daha sonra gerçekleştiğini gösteriyor. Araştırmacıların yayınladıkları rapora göre, modern beyinler yaklaşık 1,7 milyon yıl önce başlayan hızlı bir evrimsel değişimle ortaya çıkmış olabilir. 

Modern insanları, yaşayan en büyük akrabalarımız olan büyük maymunlardan ayıran şey, büyük olasılıkla beyinlerimizdir. Araştırmacılar, modern insan beyninin nasıl evrimleştiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, erken insan kafataslarının iç yüzeylerini korumak için bilinen en eski fosillerden yeniden oluşturulan beynin kıvrımlı dış yüzeyinin kopyalarını analiz ettiler. Antik insan kafataslarının iç yüzeylerini incelemek için bilinen en eski fosillerden benzerleri yaratıldı. 1,77 milyon ila 1,85 milyon yıllık fosiller, günümüz Gürcistan ülkesindeki Dmanisi arkeolojik kazı alanındandı ve yaklaşık 2 milyon ila 70.000 yıl arasında değişen Afrika ve Güneydoğu Asya’da bulunan kemiklerle karşılaştırıldı.

(Homo Erectus Endonezya’ya 1.3 Milyon Yıl Önce Ulaşmış)

Bilim insanları, alet yapımı ve dil gibi karmaşık zihinsel görevlerle bağlantılı olan beynin ön lobuna odaklandılar. Dmanisi ve Afrika’dan olan erken Homo bireyleri, görünüşe göre 1,8 milyon yıl önce frontal lobun büyük maymuna benzer şeklini sürdürüyordu. ‘’Önceden düşünüldüğünden bir milyon yıl sonra.’’ diyor Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden paleoantropolog Philipp Gunz. 

Bu bulgular, eski insanların yaklaşık 2,1 milyon yıl önce Afrika’dan yayılmaya başladıktan sonra bile göreceli ilkel beyinlere sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Modern insanlar, yaklaşık 210.000 yıl önce kıtadan göç etmeye başlamışlardı. Yine de, paleoantropolog Marcia Ponce de Leon, eski insanların zihinsel yeteneklerini küçümsememek gerektiğini söylüyor: ‘’Bu insanlar Afrika’dan çıktılar, çeşitli aletler ürettiler, hayvanları kaynak olarak kullandılar ve Dmanisi bölgesinden bildiğimiz gibi kendilerinden yaşlı insanların bakımını yaptılar.’’ 

Marcia Ponce de Leon ve meslektaşları, modern insan benzeri beyin gelişiminin Afrika’da yaklaşık 1,5 milyon ila 1,7 milyon yıl önce ortaya çıkmaya başladığını buldular. ‘’Başkalarını bilmem, ancak homininlerin 200.000 yıl boyunca neler yaptıklarına dair mümkün olan ve bu bariz değişime neden olan her şeyi öğrenmeye büyük bir ilgi duydum.’’ diyor araştırmaya dahil olmayan paleoantropolog Dean Falk. 

Bilim insanları ayrıca, modern insan benzeri beyinlere sahip hominidlerin, 1,5 milyon yıl önce Güneydoğu Asya’da ortaya çıktığını buldular; bu, yaklaşık 2,1 milyon yıl önceki ilk göçten ayrı olarak Afrika’dan başka bir yayılmaya işaret ediyor. Araştırmacılar, bu ikinci dalganın daha önceki gruplarla birleşip birleşmediğinin belirsizliğini koruduğunu söylüyorlar. 

Bu çalışmaya dahil olmayan George Washington Üniversitesi’nden paleoantropolog Bernard Wood, eski beyinlerin organizasyonunun kafataslarından yeniden yapılandırılması konusunda hala tartışmalı bir konu olduğu konusunda uyarıyor. Örneğin, fosil beyinlerin iç kısımlarının beynin yüzeyindeki çıkıntıları ve olukları nasıl yansıttığını veya bu tür beyin organizasyonunun sonuçlarının beyin işlevi üzerinde ne gibi sonuçlar doğurmuş olabileceğini anlamak zor olabilir. Wood, ‘’Bunun sondan ziyade, ne anlama geldiği ile ilgili tartışmaların sadece başlangıcı olduğunu düşünüyorum.’’ diyor. 

Gelecekteki araştırmalar, modern insan benzeri beyin gelişiminin ortaya çıkışına hangi evrimsel baskıların neden olabileceğini araştırabilir. Zürich Üniversitesi’nden bir paleoantropolog olan çalışmanın yazarı Christoph Zollikofer, sonuçta bu tür araştırmaların, beynin yeniden düzenlenmesinin dil ve sembolik düşüncenin evrimi ile nasıl ilişkili olduğunu ortaya çıkarabileceğini söylüyor. 

Ancak Science için bu çalışmanın bir incelemesini yazan Cambridge Üniversitesi’nden paleoantropolog Amélie Beaudet, belki de böyle bir baskı olmadığını ve bu yeniden yapılanmanın diğer alanlardaki değişikliklerin bir yan ürünü olduğunu söylüyor.

“Bu soruyu yanıtlamanın tek yolu, ‘2,8 milyon yıl önceki en eski insan temsilcilerinden 1,8 milyon yıl sonra Homo’ya kadar uzanan zaman diliminden daha fazla fosili incelemek ve içinde yaşadıkları, gelişmekte oldukları bağlamları inşa etmek.’’


Science News, 8 Nisan 2021.

Makale: de León, M. S. P., Bienvenu, T., Marom, A., Engel, S., Tafforeau, P., Warren, J. L. A., … & Zollikofer, C. P. (2021). The primitive brain of early Homo. Science, 372(6538), 165-171.

Makale: Beaudet, A. (2021). The enigmatic origins of the human brain. Science, 372(6538), 124-125.

İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi mezunu. Aynı okulda Tarihöncesi Arkeolojisi bölümünde yüksek lisans yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login