Homo Erectus’un Yok Olmasında Tembellik Rol Oynadı

Yeni arkeolojik araştırmalar, soyu tükenmiş bir ilkel insan türü olan Homo erectus’un kısmen “tembel” olduğu için yok olduğunu ortaya çıkardı.

Doğu Asya’da bulunan en bütün haldeki Homo erectus kafatası olan Sangiran 17’nin bir canlandırması. C: E. Daynes

İlk Paleolitik dönem boyunca Arap Yarımadası’nda antik insan toplulukları üzerine yapılan arkeolojik kazılar, Homo erectus’un alet yapımı ve kaynak toplamak için “en az çaba gerektiren stratejiler” kullandığını ortaya koydu.

Araştırmanın baş yazarı Dr Ceri Shipton’e göre, bu ‘tembellik’, soyu tükenmekte olan türlerde, değişen iklime muhtemelen uyum sağlayamama olasılığı ile eşleşti.

Dr Shipton, “Gerçekten kendilerini zorlamış gibi görünmüyorlar. Ufuklara bakan kaşifler olduklarını düşünmüyorum. Bizim sahip olduğumuz aynı merak duygusuna sahip değillerdi.” diyor.

(Homo erectusların Konuşma Yetisi Olabilir)

Dr Shipton, bu tembellik olayının, bu türün taş aletleri yapma ve kaynak toplama biçimlerinden apaçık anlaşıldığını söylüyor.

“Taş aletlerini yapmak için kamplarının etrafında basitçe bulabilecekleri taşları kullanıyorlardı. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde yaşamış taş alet üreticilerinin kullandıkları aletlere kıyasla oldukça düşük kalitedeydi.”

“Araştırdığımız arkeolojik alandan sadece kısa bir mesafe uzaklıkta, küçük bir tepenin ardında kaliteli taşlardan oluşan bir kayalık vardı. Ancak tepeye doğru çıkmak yerine, sadece aşağı doğru yuvarlanan ve orada duran taşları kullanmışlardı.”

“Kayalıkları incelediğimizde burada hiçbir aktivite, hiçbir eser ya da hiçbir taş işçiliğine dair iz bulamadık. Orada kaliteli taşların olduğunu biliyorlardı, ancak yeterli kaynağa sahip oldukları için, “neden rahatsız olalım?” diye düşünmüş olmalılar.

Dr. Ceri Shipton, Suudi Arabistan’ın merkezindeki Saffaqah’ta kazı yapıyor. C: ANU

Bu durum, kaliteli taş bulmak ve uzun mesafelerce taşımak için dağlara tırmanan erken Homo sapiens ve Neandertalleri de dahil olduğu daha sonraki dönemlerin taş ustalarının uğraşlarına ters düşüyor.

Dr Shipton, yaşadıkları çevre çöle dönüşürken, teknolojik olarak ilerlemede başarısız olmanın, nüfusun yok olmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.

(Doğu Çin’de Homo erectus Kafatası Bulundu)

Dr Shipton, “Sadece tembel değillerdi, aynı zamanda tutuculardı.” diyor.

“İncelediğimiz tortu örnekleri, çevrelerinin değiştiğini gösteriyor, fakat taş aletleriyle tam olarak aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlardı.”

“Hiçbir ilerleme kaydetmiyorlardı ve aletleri günümüzde kurumuş bu nehir yataklarından asla çok uzak değildi. En sonunda yaşadıkları bu çevrenin onlar için fazla kuruduğunu düşünüyorum.”

(Homo erectus’un Bizim Gibi Yürüyebildiği Ortaya Çıktı)

Kazı ve yüzey araştırmaları, 2014 yılında Suudi Arabistan’ın merkezindeki Dawadmi yakınındaki Saffaqah bölgesinde gerçekleştirildi.


Science Daily. 10 Ağustos 2018.

Makale: Shipton, C., Blinkhorn, J., Breeze, P. S., Cuthbertson, P., Drake, N., Groucutt, H. S., … & Petraglia, M. D. (2018). Acheulean technology and landscape use at Dawadmi, central Arabia. PloS one, 13(7), e0200497.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login