Homo erectus Su İçmeden 5 Saat Avlanabiliyordu

Yapılan araştırmaya göre Homo erectus, beş saatten fazla bir süre boyunca su içmeden avlanmaya devam edebiliyor olmalıydı.

Homo erectus bireyi Pekin Adamı canlandırması. C: Elisabeth Daynès

Sürek avcılığının Homo erectus türünde et elde etmek için anahtar bir strateji olduğu ileri sürülüyor. Bununla birlikte, sıcak koşullarda uzun süreli hareket, terlemeye bağlı önemli su kayıpları ile ilişkili.

Sonuç olarak, su kaybının, su kaplarının icadından önce sürek avcılığının yararlılığını etkili bir şekilde azaltan kritik bir sınırlayıcı faktör olduğu ileri sürülüyor.

(Homo erectus İki Farklı Taş Alet Teknolojisi Kullanmış)

Şimdi ise araştırmacılar, Homo erectus’ta dehidrasyonun sürek avcılığını ne ölçüde sınırlandırdığı belirlemeye çalıştı.

Yapılan çalışmada araştırmacılar, Kalahari’de daha önce bildirilen dokuz sürek avının hem mekan hem zamansal özelliklerini simüle ettiler. Çalışmada, Homo erectus’taki ve yakın zaman önce yaşamış bir Kalahari avcısının su kaybını tahmin etmek için yeni geliştirilmiş ve onaylanmış bir ısı değişim modeli kullanıldı.

Avcının vücut kütlesinin yüzde 10’una eşdeğer su kaybı, su içmeden yapılan bir avın fizyolojik sınırı olarak kabul edildi. Dehidrasyonun sürek avı için bir sınır olmaktan çıkma kriteri, en az 5 saat boyunca içmeden avlanma yeteneğiydi, çünkü bu, büyük bir hayvanda başarılı bir sürek avı için bildirilen en uzun süreydi.

Sonuçlar, Kalahari koşullarında Homo erectus’un, 5.5 – 5.7 saat sürek avında dehidrasyon sınırına ulaşacağını gösterdi.

Araştırmaya göre su içmeden maksimum avlanma süresi, avcının bağıl vücut yüzey alanı ile negatif ilişkiliydi.

Dahası, Homo erectus, modern benzeri ısı yayma kapasitesi, aerobik kapasite ve lokomotor ekonomiye dair olası sapmalara rağmen 5 saatten fazla su içmeden avlanmaya devam edebiliyor olmalıydı.

(Homo erectus, Sanılandan Daha Eski Çıktı)

Araştırmacılar, Homo erectus’un su taşımasına gerek kalmadan büyük hayvanların peşindeki sürek avlarını sürdürebileceklerini söylüyor.

“Gelecekteki çalışmalar, Homo erectus ve diğer homininlerde sürek avının sınırlarını değerlendirmek için hem su kaybını hem de vücut sıcaklıklarındaki değişiklikleri modellemesi gerekir.”


Makale: Hora, M., Pontzer, H., Wall-Scheffler, C. M., & Sládek, V. (2020). Dehydration and persistence hunting in Homo erectus. Journal of human evolution, 138, 102682.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login