Hobbit Türünün, Down Sendromlu Modern İnsan Olduğu Teorisi Çürütüldü

Endonezya’daki bir mağarada bulunan daha küçük bir hominine ait kalıntıların, yeni bir tür değil, kromozom/gen hastalığı olan modern insana ait olduğu teorisi, kanıtlara yeniden bakıldığında doğru görünmüyor.

Homo florensiensis ve Homo sapiens kafatasları

Geçen sene Profesör Henneberg ve meslektaşları, Hobbit olarak anılan Homo florensiensis türünün yeni bir tür değil, Down sendromu olan küçük vücutlu modern insanlar olduğunu öne sürmüştü. Hobbit fosilleri, Endonezya’nın Flores adasındaki Liang Bua sitinde bulunalı on yılı aşkın bir süre oluyor.

Solda LB1, sağda LB6

Uzmanlar genel olarak Liang Bua fosillerin insan evrimi araştırmalarında önemli bir yere sahip olduğu konusunda hem fikirken, bazı uzmanlar bu halkın hastalıklı olduğu için modern insanlardan farklı gözüktüğünü düşünüyor.
Evrimsel antropoloji uzmanları Westaway, Durband ve Collard, Down sendromu teorisini tekrar gözden geçirdi ve kullanılan kanıtlara baktı. Down sendromu teorisi, LB1 ve LB6 olarak bilinen iki bireyin alt çenesinin incelemesine bakılırsa doğru görünmüyor.

Bu iki altçene Henneberg’in Down sendromu teorisi için oldukça önemliydi. Bu iki kemikte de “negatif çene” özelliği var. Yani çene kemiğinin en ucunda, dişlerin altında, çene ileri doğru bir çıkıntı yapmıyor ve bunun yerine geriliyor, yani içeri giriyor.
Hobbit fosilleri ilk bulunduğunda, bu özellik LB1 ve LB6 bireylerinin modern insandan farklı bir tür olduğunun önemli bir kanıtı olarak görülmüştü, çünkü modern insanların çenesi ileri doğru bir çıkıntı yapıyor. Bu nedenle bu fosiller negatif çeneleri olan erken homininlerle bağdaştırılmıştı. (aşağıdaki OH22 homo ergaster fosilinde görüldüğü gibi)

Homo ergaster çenesi, negatif çene görülüyor

 

Yukarda LB1, aşağıda Roonka çenesi

Henneberg ise bu negatif çene özelliğinin Avustralya ve Malinezya’daki bazı yerlilerde görüldüğünü belirtmiş, ve bu özelliğin görülmesinin, LB1 ve LB6’nın modern insan olmadığı anlamına gelmeyeceğini söylemişti. Fakat Henneberg ve arkadaşları, negatif çenenin yerliler arasında görüldüğünü kanıtlamak için biri yayınlanmayan, diğeri de oldukça eleştirilen iki araştırma ile bir fotoğrafı kanıt olarak göstermişti.
Bu kanıtlar yeteri kadar güvenilir olmamasının yanında, aynı zamanda hatalı da. Kanıt olarak gösterilen fotoğraf, Avustralya’da Roonka isimli bir arkeolojik alanda bulunan çenede negatif çene olduğunu söylüyor. Fakat hem bu Roonka çenesi hem de LB1 çenesi üzerinde yapılan CT taramaları, Roonka’nın belirgin bir şekilde çıkıntılı olduğunu gösteriyor.

Yukarıdaki çeneler modern insan, ortadakiler Homo floriensis, ve alttakiler erken hominin çenesi

Yani kanıtlara tekrar bakıldığında, Avustralya ve Malinezyalıların gerçekten negatif çeneleri olduğunu ve bu negatif çene özelliğinin modern insanlarda da görüldüğünü belirten bir kanıt görülmüyor.
Geçen senelerde alt çene kemikleri üzerinde yapılan başka araştırmalar da, bu kemiklerin modern insandan çok erken homininlerle benzeştiğini gösterdi.
Bunlardan biri hem yukarıdaki homo ergaster çenesinde, hem de LB1 çenesinde görülen, çene kemiğinin ucunda iç kısımda görülen bir tümsek. Bu tümsekler erken hpmininlerde görülüyor ama modern insan çenelerinde bulunmuyor.

Sadece erken hominidlerde görülen bir diğer özellik ise, çenenin arkasında, dişlerin bittiği yer ile kemiğin yükseldiği yer arasındaki geniş aralık, bu da Hobbitlerde görülebiliyor. LB1 ve LB6’nın erken insanlarla daha çok benzeşmesinin üçüncü nedeni de diş köklerinin şekli.
Henneberg ve meslektaşları bu özellikleri görmezden gelmişti, fakat bunlar belirli bir şekilde Hobbit fosilleirnin erken hominidlere daha yakın olduğunu gösteriyor. Araştrımacılar Westaway, Durband ve Collard, Liang Bua fosillerinin farklı hastalıklara sahip olduğu seçeneklerini düşünmek yerine, artık farklı bir tür olduğunun kabullenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Down sendromlu küçük bir kız


http://www.heritagedaily.com/

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply