Hindistan’dan 2.300 Yıllık Budist Fil Heykeli Bulundu

Doğu Hindistan’daki arkeologlar, bölgenin ağırlıklı olarak Budist olduğu MÖ 3. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bir fil heykeli ortaya çıkardı.

Filler, dönemin Budist sanatında yaygın olarak görülüyor ve arkeologlar, bunun bölgedeki erken Budist ibadetinin bir kalıntısı olduğunu düşünüyorlar. C: INTACH/Anil Dhir

Heykel yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve Odisha eyaletinde bulunan diğer Budist fil heykelleriyle aynı tarzda kayadan oyulmuş.

Tarihçi Anıl Dhir ve Hindistan Ulusal Sanat ve Kültürel Miras Vakfı’ndan (INTACH) bir arkeoloji ekibinin diğer üyeleri, Nisan ayında Odisha’nın Puri Bölgesi’ndeki Daya Nehri kıyısındaki bir köyde heykeli ortaya çıkardılar.

Dhir, “Kültürel mirasını belgelemek için Daya Nehri Vadisi’ni araştırıyorduk. Bu bölge, burada gelişen eski Budizm’den kalma eserler açısından zengin.” diyor.

(İlgili: Ruhsal Aydınlanmaya Ulaşan Buda Kimdi?)

Ekip, bir Budist tapınağından mimari parçalar da dahil olmak üzere, köyün çevresinde birkaç başka gömülü arkeolojik kalıntı bulduğunu da sözlerine ekliyor.

Dhir, fil heykelinin, Budizm’in eski bir merkezi olan Dhaulagiri olarak da bilinen Dhauli’de bulunana çok benzediğini söylüyor. Bu heykel MÖ 272 ile MÖ 231 arasına tarihleniyor.

Buda ve Hinduizm

Hindistan’daki Ashoka Üniversitesi’nden tarihçi Upinder Singh, “Eski ve Erken Ortaçağ Hindistan Tarihi: Taş Devri’nden 12. Yüzyıla” adlı kitabında, Budizmin, MÖ 6. veya 5. yüzyılda kuzey Hindistan’da ortaya çıktığını ve MÖ 2. yüzyılda Maurya İmparatorluğu’nun İmparatoru Ashoka yönetimindeki ana dinlerden biri olduğunu yazıyor.

Arkeologlar ayrıca yakınlarda, bölgedeki diğer erken dönem Budist arkeolojik alanlarında görülen oyulmuş bir laterit sütunu da buldular. C: INTACH/Anil Dhir

Söz konusu imparatorluk, şu anda Pakistan olan yer de dahil olmak üzere Hindistan’ın çoğunu kapsıyordu, ancak alt kıtanın güneyini değil.

Dhir, MÖ 3. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar, Budizm’in Hindistan’ın büyük bölümünde ve özellikle Odisha bölgesinde “egemenliğini koruduğunu” söylüyor.

Ancak Budizm’in etkisi, uygulamaları sayısız Hinduizm geleneği içinde özümsendikçe ve İslam 10. yüzyıldan sonra bölgede daha etkili hale geldikçe azaldı; ve Budizm şu anda Asya’nın diğer bölgelerinde yaygınken, 2011 nüfus sayımına göre Hindistan’ın modern nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 0,7’si tarafından inanılıyor. (Bununla birlikte, bazı Hindu törenlerinde, bazen tanrı Vishnu’nun bir avatarı olarak Buda’ya tapılıyor.)

INTACH tarafından yapılan açıklamaya göre, Daya ve Mandakini nehirlerinin taşkın yatakları Budist antik eserler açısından zengin. Kayıtlar ayrıca 16. yüzyılda bölgede bir kale inşa edildiğini gösteriyor ve ekip, bu kaleye ait olabilecek savunma duvarlarının ve hendeğinin kalıntılarını buldu.

Hindistan Ulusal Sanat ve Kültürel Miras Vakfı’ndan (INTACH) arkeolog ve tarihçilerden oluşan bir ekip, heykeli Nisan ayında keşfetti. C: INTACH/Anil Dhir

Fil sembolizmi

Dhir, filin Budizm’de yaygın bir motif olduğunu ve birçok Budist anıtında görülebileceğini söylüyor.

Açıklamada, yakın zaman önce ortaya çıkarılan fil heykelinin, kırmızımsı bir kil malzeme olan lateritten bir sütunun ve diğer taş blokların yakınında bulunduğu belirtildi. Benzer buluntular, Odisha’nın Jajpur Bölgesi’ndeki Kaima köyünde bulunan başka bir fil heykelinin yanında da keşfedildi.

Londra Üniversitesi’nden sanat tarihçisi Christian Luczanits, fillerin eski Hindistan’da önemli kraliyet hayvanları olduğunu ve muson yağmurlarını ve doğurganlığı sembolize ettiğini söylüyor.

York St John Üniversitesi’nde Budizm tarihçisi Peter Harvey, filin aynı zamanda erken Hint Budizminde Buda’nın bir müridi olarak tanımlanan ve Sakka olarak adlandırılan Budist öncesi tanrı Indra’nın bindiği efsanevi hayvan olduğunu ekliyor.

“Filin Budizm ile doğrudan bağlantısı, sonradan Buda olacak Hintli prens Siddhartha Gautama’nın annesinin, hamile kaldıktan sonra rüyasında uğurlu bir beyaz filin rahmine girdiğini gördüğü bir hikayeden geliyordu.”


Live Science. 7 Haziran 2023.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login