Hindistan’daki Ormanda Paleolitik Dönem Yapıları Bulundu

Hindistan’ın Jayashankar Bhupalapally bölgesindeki sık ormanlık alanda yer alan bir şelale yakınında, Paleolitik çağa tarihlenen yapılar ve buluntular ortaya çıktı.

213 metrelik Gaddalasari şelalesi Hindistan’daki en büyük şelalelerden biri olabilir.

Buluntu alanının, Maoist gerillaların bulunduğu alanda kaldığı için daha önceden keşfedilemediği düşünülüyor.

Chattisgarh sınırında Charla-Venkatapur’daki sık ormanda bulunan Gaddalasari şelalesini ziyaret eden araştırmacılardan Dyavanapalli Satyanarayana, şelalenin yaklaşık 213 metre boyutlarında olduğunu belirtti.

Yüksekten uçan kartal anlamına gelen Satyanarayna Gaddalasari Şelalesi, ülkedeki Meghalaya ve Karnataka gibi şelaleler ile beraber  en yüksek birkaç şelaleden biri. Şelale bölgesi prehistorik topluluklar için yüzlerce yıl boyunca korunak görevi görmüş.Bölgede bulunan taş aletlerin (bıçaklar, yongalar, dilgiler) Alt, Orta ve Üst Paleolitik dönemlere tarihlendiği düşünülüyor.
Tarihöncesi toplulukların bu alanda 1.25 milyon yıl öncesinden,  MÖ 20.000 yılına kadar yaşadığı tahmin ediliyor. Bahsedilen tarihler, bölgede araştırmalar yapan arkeolog Thakur Raja Ram Singh tarafından yapılan çalışmaların bir sonucu.

Araştırmacılar bölgede bulunan başka prehistorik sit alanları ile bazı benzerlikler ortaya çıkardı. Bu alanlarda yuvarlak taban düzlemleri ortaya çıkarıldı. Yapıların taşkın veya rüzgara karşı bir korunak olarak tasarlanmış olabileceğini belirtiyor.  Ghanpur şelalesi yakınlarındaki buluntu alanlarında olduğu gibi, burada da taban düzleminde taş alet üretimi yapılmış.

Şelale yakınında Alt-Orta-Üst Paleolitik dönemlere tarihlenen taş aletler ortaya çıkarıldı.

Arkeolog Singh, ayrıca Charla bölgesinde tarihöncesi insanların diğer işler için kullanılan başka buluntu alanları da olduğunu söylüyor. Bölgede doğal havuzlar etrafındaki zeminlerin yaz aylarında avlanan hayvanların kesilmesi ve temizlenmesi için kullanıldığı düşünülüyor. Aynı durum, Gaddalasari buluntu alanı için de geçerli.

Tarihöncesi alanların araştırılması, buluntu bölgelerinin korunması ve turizme kazandırılması amacı ile hükümetten şelaleye olan ulaşım ağının geliştirilmesi isteniyor.

Hindistan’ın Nüfus Yoğunluğu Tarih Öncesi Çağlara Dayanıyor

Hindistan’da Su Seviyesi Düşünce 1,000 Yıllık Tapınak Ortaya Çıktı

Pirinç İlk Kez İndus Halkları Tarafından Hindistan’da Yetiştirilmiş


Times of India. 27 Eylül 2017.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login