Gökçeada’nın 8500 Yıl Önceki İlk Sakinleri Araştırılıyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, bölgeye ilk yerleşen insanların 8500 yıl önce Anadolu’dan göç ettiği öğrenildi.

Uğurlu-Zeytinlik Kazı Heyeti Başkanı ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burçin Erdoğu, AA’ya yaptığı açıklamada, “Buraya nereden geldiler, nasıl yerleştiler, burada nasıl yaşadılar, yaşamlarını nasıl sürdürdüler? Bunları öğrenmek istiyoruz” dedi. Erdoğu ayrıca, Gökçeada’ya ilk yerleşenlerin 8500 yıl önce Anadolu’dan göç ettiklerini belirtti.

2015 yılı kazı sezonunun Ağustos ayı sonunda bitmesi beklenen kazıda, ada kültürünün nasıl oluştuğu ve geniş çaplı iletişim ağlarının nasıl kurulduğuna dair bilgiler de araştırılan konular arasında.

Ada Kimliği

Bu coğrafyanın, doğu Ege adalarının en erken yerleşim yeri olduğunu belirten Erdoğu, şöyle devam etti:

“Anadolu’dan tarımcı topluluklar, koyun, keçi, sığır gibi hayvanları ve buğday, arpa gibi malzemeleriyle gelmişler, küçük bir yerleşim yeri kurmuşlar. Milattan önce 6000’li yıllarda bu yerleşimin çok daha büyüdüğünü ve yavaş yavaş kendi kimliğini oluşturduğunu görüyoruz. Milattan önce 5500’lü yıllara geldiğimiz zaman bir kesinti var gibi. Gerek mimari gerek buluntular gerek beslenme ekonomisinde birtakım değişiklikler olduğunu ancak adanın kimliğini koruduğunu görüyoruz. Yani bir ada kültüründen, ada kimliğinden bahsedebiliyoruz.”

Geniş Çaplı Ticaret Ağı

Kazılarda Bulgaristan’a özgü çakmak taşının da çıktığına işaret eden Erdoğu, şunları söyledi;

“Adada mermer yok ama mermer buluntularla karşılaştık. Yani burada yaşayanların çok geniş çaplı iletişim ağı içinde olduğunu anladık. Bunlardan yapılmış değerli objeler elimize geçti. Kemik buluntuların çeşitli amaçlarla kullanıldığını tespit ettik. Kemiklerle tabii delici, kazıcı gibi aletler yapmışlar. Daha çok, ‘bız’ dediğimiz delici aletler var. ‘Mablak’ dediğimiz, belki deri işlemelerde işe yarayan birtakım aletler de söz konusu. Yine kancalar, olta gibi aletler var. Bunların bir kısmının da balık tutmada kullanıldığını düşünüyoruz. Gökçeada’da balıkçılığın biraz daha ikinci planda olduğunu anladık. Daha çok hayvancılık ve tarımla uğraşmışlar.”

Uğurlu-Zeytinlik Arkeolojik Yerleşimi

Çanakkale’ye bağlı Gökçeada’nın batı tarafında, Uğurlu Köyü’nün 900 metre kuzeydoğusunda yer alan bir höyük. Doğu Ege Adaların’daki en eski yerleşmedir. Neolitikleşmenin Avrupa’ya aktarımının öğrenilmesi açısından çok önemli bir yer teşkil eder. En erken yerleşim, Anadolu’dan gelen göçle beraber MÖ. 6500 yıllarında başlar. MÖ 5.000 yıllarında Anadolu’dan bağımsız bir kültür görülür. Yerleşimde çıkan ve adada doğal olarak bulunmayan çakmaktaşı, obsidiyen, mermer gibi buluntulardan, buranın çok geniş çaplı bir ticaret ağının içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login