Filozof ve Eğitmen Konfüçyüs Kimdi?

Konfüçyüs tüm insanların ve içinde yaşadıkları toplumun ömür boyu öğrenme ve ahlaki görüşten faydalanabileceğine inanıyordu.

Konfüçyüs, bilgelik, yardımseverlik, sadakat, erdem çağrıları bin yıl boyunca Çin felsefesine rehberlik etmiş bir felsefeci, politikacı ve öğretmendi.

Antik bir Çin metninde Konfüçyüs’ün 2 metre 90 santim boyunda olduğu yazıyor. Metinde fiziksel ölçüsü abartılmış olsa da Konfüçyüs’ün yüce bir öğretmen ve felsefeci olduğu şüphe götürmez bir gerçek, fikirleri ise Çin ulusal kimliğinin ve Uzak Doğu medeniyetinin ayrılmaz bir parçası.

Batı’da Konfüçyüs adıyla bilinen bu insan MÖ 551’de Doğu Çin’de, Qufu yakınlarındaki Kongqui’de doğdu. Bir dönem aristokrat sınıfa mensup olan ailesi belli ki daha sonra zor zamanlardan geçmiş, bu sebeple Konfüçyüs gençliğinde sıradan işlerle uğraşmıştı.

Öğrenme aşkı

Konfüçyüs daha erken yaşlarda öğrenmeye büyük bir hevesle yaklaşmış ve derslere takdire şayan bir gayret göstermişti. Bu konuda öğrencilerine henüz 15 yaşındayken kalbinde öğrenmeye karşı büyük bir sevgi doğduğunu söylemişti.

Konfüçyüs eğitim ve derin düşünmenin kişiyi erdeme götürdüğüne, dolayısıyla başkalarına hükmedenlerin kendi içlerinde disiplin ve ahlaki otorite geliştirmesi gerektiğine inanıyordu.  Devlet kademelerine yükselmeyi denedi, ancak sahip olduğu konumu devamlı öğüt veren bir vaiz olarak kullanması başkalarını rahatsız etti. Nihayetinde Lu eyaletinde önemli bir makama atandı, ancak agresif reform çabaları gözden düşmesine sebep oldu.

İşleri içeriden geliştirmek için kamu hizmetine yeniden girmeye 3 yıl uğraştı. Tüm insanların eğitimden yararlanmasına dair inancıyla geleneklere karşı geldi.

“Özün iyiliği” diğer bir deyişle kendini tanıma ve kendini geliştirme için ömür boyu öğrenmeyi benimsedi. Kendisini Kongfuzi (Usta Kong) olarak tanıyan birçok öğrencisi oldu. Öğrencileri, Konfüçyüs’ün sözlerini bir etik kavramlar derlemesi olan Analektler’de topladı.

Analektler’den bir sayfa

Analektler’de belirtildiğine göre, Konfüçyüs insanların birbirleriyle ilişkisindeki düzenin toplumsal uyum getireceğine inanıyordu. Bu nedenle, yardımseverlik, mukabiliyet ve ataya saygı gibi kişisel özelliklerin geliştirilmesini topluma fayda sağlayacak iyi eğitimli, bilinçli bireylerin yetiştirilmesi için elzem görüyordu.

Bilgeliğin yayılması

Konfüçyüs yaşadığı dönemde diğer birçok düşünür gibi göz ardı edildi. MÖ 479’da öldüğünde ardında kendilerini ustalarının ortaya koyduğu kuralları koruyup yaymaya adayan belki de 3000 öğrenci bıraktı.

Konfüçyüs’ün öğretileri MÖ 2. yüzyılda Han Hanedanlığı tarafından devlet ideolojisi olarak benimsendi.

Analektler ise Çin tarihini ve gelişmekte olan medeniyeti etkileyerek insanlara ve devletlere rehberlik etmeye devam etti.


National Geographic. Kristin Baird Rattini.

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü mezunu. Arkeoloji ve özellikle sanat tarihini çok seviyor.

You must be logged in to post a comment Login