Esna Tapınağı Restorasyonunda Antik Gravürler Ortaya Çıkarıldı

Restorasyon çalışmaları sırasında Yukarı Mısır’daki Luksor’da, Esna Tapınağı’nın duvarlarında orijinal kabartma ve gravürleri ortaya çıktı.

Çalışma, tapınağın giriş kapısının tepesinde, bazıları Yukarı Mısır tanrıçası Nekhbet’in, bazıları ise Aşağı Mısır tanrıçası Wadget’ın başını taşıyan iki sıra halinde duran 46 kartalı gösteren seçkin bir kabartma ortaya çıkardı.

Eski Eserler Yüksek Konseyi genel sekreteri Mostafa Waziri, “Bu kabartmalar ilk kez bulundu. 1963 ve 1975 yıllarında tapınağın kabartmalarını belgeleyen Fransız Mısırbilimci Serge Soniron’un yayınladığı eserlerde ne görüldü ne de bahsedildi.” diyor.

(İlgili: Antik Mısır Tapınağında Bilinmeyen Takımyıldızlar Ortaya Çıktı)

Mısır Dokümantasyon Merkezi Merkez Departmanı başkanı ve Mısır tarafındaki misyon başkanı Hisham El-Leithy, Esna tapınağında bulunan kabartma ve gravürlerin, son 2.000 yıldır toz, tuz ve kuş birikintileri altında saklı kaldığını söylüyor.

El-Leithy, “Bu keşif, tapınağı korumak ve süslemelerini ortaya çıkarmak için Kahire’deki Amerikan Araştırma Merkezi tarafından finanse edilen bir restorasyon projesine başlamamızı önemli kıldı.” diyor.

Ayrıca çalışmalar sırasında, tapınağın batı tarafında, tapınağın inşasını tamamlamış olabilecek Roma İmparatoru Domitian, MS 81-96 dönemine ait kırmızı mürekkeple bir Roma gravürü bulundu.

Daha fazla detay ortaya çıkartabilmek için bu gravürler üzerinde daha fazla çalışma yapılacak.

Koç tanrı Khnum ve onun ilahi eşlerine adanan Esna Tapınağı’nın inşaatına Roma döneminde İmparator Claudius zamanında (MS 41-54) başlanmış ve dekorasyonu İmparator Decius döneminde (MS 249-251) tamamlanmıştı.

19. ve 20. yüzyıllarda, Esna Tapınağı, alana yalnızca çevresinde inşa edilen evlerden biri aracılığıyla erişimi sınırlayan kentsel tecavüzden muzdaripti. Muhammed Ali Paşa (1805-1840) döneminde, tapınağın pamuk mahsulü için bir depolama tesisi olarak kullanıldığı bildiriliyor.


Ahram Online. 13 Mayıs 2022.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login