Erken Modern İnsanların Diyeti Neandertallere Göre Daha Esnek Değildi

Yeni bulgulara göre, Neandertaller ve erken modern insanlar, beslenme alışkanlıkları açısından doğrudan bir rekabet içindeydi.

Buran-Kaya III fosil sitinden modern bir insanın oksipital kemiği, Fotoğraf: S. Prat

Homo sapiens’in ilk temsilcilerinin diyetleri Neandertallerinkinden daha esnek olmayabilir ve Neandertaller, doğrudan bir rekabet sonucu yerlerinden edilmiş olabilir.

Senckenberg’ten bir grup bilim insanı, anatomik anlamda modern olarak kabul edilen insanların diyetlerini inceledi. Homo sapiens’in ilk temsilcilerinin diyetlerinin Neandertallerinkinden daha esnek olduğuna dair teoriyi çürütebilecek açıklamalar Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

Tıpkı Neandertaller gibi atalarımızın menüsünde de çoğunlukla mamut ve bitkiler bulunuyordu fakat balıklar, diyetlerinin bir parçası olarak belgelenemedi. Bu nedenle, araştırmacılar, Neandertallerin yerlerinden edilmesinin doğrudan rekabetin bir sonucu olduğunu varsayıyor.Homo sapiens’in ilk temsilcileri 43.000 yıl önce Avrupa’ya geldi ve neredeyse 3000 yıl sonrasında da Neandertallerin yerini aldı. “Pek çok çalışma, bu değişimin nedenini sorguluyor – bir varsayım ise anatomik olarak modern kabul edilen insanların diyetlerinin daha çeşitli ve esnek olduğunu ve sıklıkla da balık içerdiğini öne sürüyor.” diye açıklıyor Tübingen Üniversitesi’nde yer alan Senckenberg İnsan Evrimi ve Paleoçevre Merkezi’nden Prof. Dr. Hervé Bocherens.

Prof. Dr. Hervé Bocherens, aynı zamanda meslektaşı olan Tübingen’deki biyojeolog Dr. Dorothée Drucker ile birlikte, şimdi bu hipotezi detaylıca inceleyebilmek için çalışmalarına başladı. Uluslararası bir ekiple müşterek olarak, Ukrayna’daki Kırım Yarımadası’ndaki Buran Kaya mağaralardan gelen en eski fosilleri temel alarak, erken modern insanın beslenme alışkanlıklarını inceleyen Drucker,

“Bu çalışma boyunca, erken dönem insanların bulgularını yerel fauna bağlamında inceledik. Şimdiye kadar, erken modern insanların diyetlerinin tüm analizleri istisnai keşiflere dayanıyor; bu nedenle de yorumlanmaları oldukça zor.” diyor.

Çalışma alanından mamut fildişi süslemeler, Fotoğraf: L. Crépin

Besinsel fosillerin olmamasına rağmen- atalarımızın menüsünü anlayabilmek için çalışan Tübingen’deki bilim insanları ve birlikte çalıştıkları ekip, erken insanların ve Saiga (bir tür antilop), at ve geyik gibi mevcut yerel av hayvanların kemiklerindeki kararlı karbon ve azot izotoplarının yüzdesini ölçtüler. Buna ek olarak, bireysel amino asitlerin azot-15 içeriğini de analiz ettiler.

Bocherens, “Sonuçlarımız, erken modern insanlarda, nitrojen izotopu 15N’nin çok yüksek bir oranda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte, önceki varsayımlarımıza aykırı olarak, bunlar balık ürünlerinin tüketilmesinden değil, öncelikli olarak mamutlardan kaynaklanıyor.” diyor.

Bilim insanları için bir başka sonuç da oldukça şaşırtıcı: modern insanların diyetinde bulunan bitkilerin oranı, Neandertal buluntuları ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek. Mamutların ise her iki tür için de et için birincil kaynak olduğu ortaya çıktı.

“Sonuçlarımıza göre, Neandertaller ve erken modern insanlar beslenme alışkanlıkları dolayısıyla, doğrudan rekabet içindeydiler ve sonuçta Neandertaller bu yarışta geride kaldı…” diye ekliyor Drucker.

Neandertal Kafatasları ve Beyinleri, Bizimki Gibi Gelişmiş Olabilir

Neandertaller İlk Yapışkanı Nasıl Yapmış Olabilir?

Türler Arası Cinsel İlişkiyle Ortaya Çıkan Tükürük Geni Evrime Işık Tutuyor


Archaeology News Network. 8 Ağustos 2017.

Makale: Dorothée G. Drucker, Yuichi I. Naito, Stéphane Péan, Sandrine Prat, Laurent Crépin, Yoshito Chikaraishi, Naohiko Ohkouchi, Simon Puaud, Martina Lázničková-Galetová, Marylène Patou-Mathis, Aleksandr Yanevich, Hervé Bocherens. Isotopic analyses suggest mammoth and plant in the diet of the oldest anatomically modern humans from far southeast Europe. Scientific Reports, 2017; 7 (1)

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi'nde Arkeoloji Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü'nde ikinci yüksek lisansına başladı ve Kültür Mirası üzerine odaklandığı bu programdan Kültür Mirası ve İletişim konulu teziyle mezun oldu.

You must be logged in to post a comment Login