Erken İnsanlar Afrika’dan Diğer Kıtalara Mısır Üzerinden Yayıldı

Biliminsanları bütün modern insan popülasyonlarının soyunun Afrika’ya dayandığını bilse de, Afrika’dan çıkarken izlenilen yol hala belirli değil. Etiyopya ve Mısır’da yaşayan modern insanların genomlarının analizi, Afrika’dan göçün güney değil kuzeyden olduğunu ve Mısır’ın ana geçit olduğunu öne sürüyor.

Etiyopya ve Mısır’da yaşayan modern insanların genom analizi, Afrika’dan göçün kuzeyden olduğunu gösteriyor.

Amerikan İnsan Genetiği Dergisi’nde yayınlanan bulgular, insanların evrimsel geçmişini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. 60,000 yıl önce, modern Avrupalı ve Asyalıların geçtiği göç yolunu ortaya çıkarmak için Dr Luca Pagani ve ekibi altı modern Kuzeydoğu Afrika topluluğunun genetik bilgilerini inceledi. Bunlar 100 Mısırlı ve her biri 25 insan tarafından temsil edilen beş Etiyopya topluluğuydu.

Dr Pagani “Afrika’dan çıkış için coğrafi olarak akla yatkın olan iki güzergah önerilir: kuzey çıkışı Mısır ve Sina YArımadası’ndan, güney çıkışı ise Etiyopya, Bab’ül Mandep ve Arap Yarımadası’ndan geçer” diye açıklıyor. “Araştırmamızda Kuzeydoğu Afrikalılardan ilk kapsamlı ve tarafsız genom bilgilerini ortaya çıkardık. Yeni göçleri de hesaba kattıktan sonra Mısırlılar ile Avrasyalılar arasında olan benzerliğin Etiyopyalılar ve Avrasyalılar arasındaki benzerlikten daha fazla olduğunu gördük.” Bu da Mısır’ın büyük ihtimalle, Afrika’dan önceki son durak olduğu anlamına geliyor.

Avrupalıların ve Asyalıların evrimsel geçmişini aydınlatmanın yanı sıra araştırmacılar Etiyopya ve Mısır topluluklarının genom çeşitliliği kataloğunu da çıkardı. Dr Pagani “Bu bilgiler, gelecek tıbbi ve antropolojik çalışmalar için herkesin ulaşabileceği önemli bir kaynak olacak” diyor.


Science Daily

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login