Erkeklerin Avcı, Kadınların Toplayıcı Olduğu Miti Çürüyor

Dünyanın dört bir yanındaki onlarca toplayıcı gruptan elde edilen veriler, bu toplumların en az yüzde 79’unda kadınların avlandığını gösteriyor.

Araştırma, dünyanın dört bir yanından kanıtlar derleyerek, kültürlerin çoğunda kadınların avcılık faaliyetlerine katıldığını gösterdi. C: Pixabay

Bulgular, yalnızca erkeklerin avlandığı ve yalnızca kadınların topladığı şeklindeki yaygın inanca karşı çıkıyor.

ABD Seattle Pacific Üniversitesi’nden Abigail Anderson ve meslektaşları, araştırmalarını açık erişimli PLOS ONE dergisinde sundular.

Yaygın bir inanış, toplayıcı popülasyonlar arasında tipik olarak erkeklerin hayvanları avladığı, kadınların ise yiyecek için bitki ürünleri topladığı yönünde. Bununla birlikte, insanlık tarihi ve tarih öncesinden artan arkeolojik kanıtlar bu paradigmaya meydan okuyor. Örneğin, birçok toplumda kadınların büyük av aletleri ile birlikte gömüldüğü ortaya çıktı.

(İlgili: Tarih Öncesi Kadınlar, Başarılı Büyük Hayvan Avcılarıydı)

Bazı araştırmacılar, avcı olarak erkek ve toplayıcı olarak kadın paradigmasını izleyen daha yeni toplayıcı toplumlarla birlikte, kadınların avcı olarak rolünün geçmişle sınırlı olduğunu öne sürdüler. Anderson ve meslektaşları, bu olasılığı araştırmak için, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Asya ve Okyanus bölgesindeki toplumlar da dahil olmak üzere dünya çapında 63 toplayıcı toplum hakkında son 100 yılın verilerini analiz ettiler.

Araştırmacılar, analiz edilen toplumların yüzde 79’unda anne statüsüne bakılmaksızın kadınların avlandığını buldu. Diğer faaliyetleri gerçekleştirirken karşılaşılan hayvanların fırsatçı bir şekilde öldürülmesinin aksine, kadınların avlanmasının yüzde 70’inden fazlası kasıtlı gibi görünüyor ve kadınlar tarafından kasıtlı avlanma, çoğu zaman büyük av hayvanları olmak üzere her büyüklükteki avı hedefliyor gibi görünüyor.

Analiz ayrıca kadınların avlanma uygulamalarını öğretmeye aktif olarak dahil olduklarını ve genellikle erkeklerden daha çeşitli silah seçimi ve avlanma stratejisi kullandıklarını ortaya çıkardı.

Bu bulgular, birçok toplayıcı toplumda kadınların yetenekli avcılar olduğunu ve uygulamada önemli bir rol oynadıklarını öne sürüyor. Bu da toplayıcı toplumlarda toplumsal cinsiyet rolleri hakkında uzun süredir devam eden algılara karşı çıkan kanıtlara katkıda bulunuyor.

Araştırmacılar, bu klişelerin önceki arkeolojik çalışmaları etkilediğini, örneğin bazı araştırmacıların kadınlarla birlikte gömülen nesneleri av aletleri olarak yorumlama konusunda isteksiz olduklarını belirtiyorlar. Ayrıca bu tür kanıtların yeniden değerlendirilmesi ve erkeklerin avcı, kadınların toplayıcı olduğu fikrinin gelecekteki araştırmalarda yanlış yorumlanmasına karşı uyarıda bulunuyorlar.

“Dünyanın dört bir yanından elde edilen kanıtlar, kadınların kültürlerin çoğunda avcılık faaliyetlerine katıldığını gösteriyor.”


Public Library of Science. 28 Haziran 2023.

Makale: Anderson A, Chilczuk S, Nelson K, Ruther R, Wall-Scheffler C. (2023). The Myth of Man the Hunter: Women’s contribution to the hunt across ethnographic contexts, PLoS ONE.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login