Dört Ayaklı Balina Fosili Bulundu

Balinaları ve yunusları içeren cetaceanlar, güney Asya’da 50 milyon yıldan daha önce yaşamış küçük, dört ayaklı ve toynaklı bir atadan geliyor.

Araştırmacılar, Peru sahili boyunca yapılan araştırmalar sırasında 42.6 milyon yıllık deniz katmanlarında kunduz benzeri özelliklere sahip dört ayaklı bir balina fosili buldular. Bu çalışma balinaların evrimi ve dünyanın diğer bölgelerindeki dağılımına dair bilgiler sunuyor. 

Biri Peru’nun kayalık kıyılarında ayakta duran ve diğeri ise suda balık avlayan iki Peregocetus bireyinin sanatsal rekonstrüksüyonu. Kuyruk ucunun varlığı ise varsayımsal olarak gösterilmiştir. C: A. Gennari

Balinaların parmak uçlarındaki küçük toynakların bulunması ve uzuvlarının morfolojisi karada yürüyebildiklerini gösteriyor. Diğer bir yandan susamuruna benzeyen kuyruklarının ve uzun ve perdeli uzantılara sahip ayaklarının anatomik özellikleri ise iyi bir yüzücü olduklarını da gösteriyor. 

(120 Milyon Yıllık Dört Ayaklı Yılan Fosili Bulundu)

Belçika Kraliyet Enstitüsü Doğa Bilimleri’nden Olivier Lambert “Bu, tartışmaya kapalı bir şekilde Hindistan ve Pakistan dışında bulunan en bütün haldeki ve Pasifik Okyanusunda, büyük ihtimalle de Amerikalarda, bulunan en eski dört ayaklı (quadropedal) balina iskeleti” diyor.

Birkaç yıl önce Peru, Doğa Bilimleri Müzesi’nden (UNMSM) çalışmanın eş yazarı Mario Urbina güney Peru’nun sahil çöllerinde fosil kazıları için Playa Media Luna isimli umut verici bir alan keşfetti. 2011 yılında Peru, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika’dan üyelerin bulunduğu bir araştırma grubu alan gezisi organize etti ve bu sırada Peregocetus pacificusşeklinde isimlendirdikleri bir antik balina kalıntılarını buldular. Bu isim “Pasifik’e ulaşan gezgin balina” anlamında geliyor.

Bu Peregocetus’un alt çene kemiği, kürek kemiği, omurga, göğüs kafesi kemikleri, pelvis ve ön ve arka uzuvlarına ait kemiklerin bulunduğu görsel. C: G.Bianucci

Lambert “Baş gösteren kemiklerin etrafını kazarken bunun ön ve arka uzuvlara sahip dört ayaklı bir balina iskeleti olduğunu çabucak fark ettik” diyor.

İskeletin bulunduğu tabaka kalıntıları mikrofosillerin yardımıyla net bir şekilde 42.6 milyon yıl öncesi Eosen Dönemine tarihlendi. İskeletin anatomik detayları kuyruğu dahil 4 metreye kadar ulaşan büyük gövdesiyle hem karada hem suda manevra yapma kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin, kuyruğundaki kadual omurganın özellikleri yüzerken önemli bir katkı sağlayan susamuru ve kunduz kuyruğunu andırıyor. 

(Evrimin Gerçekten Yaşandığını Nasıl Bilebiliriz?)

Bu dört-uzuvlu balinanın jeolojik yaşı ve Güney Amerika sahillerindeki varlığı balinalar, yunuslar ve musurgilleri içeren memeliler sınıfındaki Cetacea (Balinalar) takımının ilk türlerinin, Afrika’nın kuzeyinden Güney Amerika’ya doğru Güney Atlantik üzerinden Yeni Dünya’ya ulaştıkları hipotezini güçlü bir şekilde destekliyor. Batı yönüne doğru olan akıntılar ve iki kıta arasındaki mesafenin bugünkünün yarısı kadar olması balinalara yolculukları sırasında yardımcı olmuş olabilir. Araştırmacılar Güney Amerika’ya ulaştıktan sonra amfibi (karada ve suda yaşayabilen) balinaların kuzey yönüne göç ettikleri ve Kuzey Amerika’ya ulaştıklarını öne sürüyorlar. 

Uluslararası araştırma grubu Peru’daki diğer balina ve yunus kalıntılarını araştırmaya devam ediyorlar. Lambert “Playa Media Luna’dakilerden daha da eskiye ait tabakaları araştırmaya devam edeceğiz. Böylece gelecekte daha eski amfibi cetaceanlarını keşfedebiliriz” diyor.


Science Daily. 4 Nisan2019.

Olivier Lambert, Giovanni Bianucci, Rodolfo Salas-Gismondi, Claudio Di Celma, Etienne Steurbaut, Mario Urbina, Christian de Muizon. An Amphibious Whale from the Middle Eocene of Peru Reveals Early South Pacific Dispersal of Quadrupedal Cetaceans. Current Biology, 2019; DOI: 10.1016/j.cub.2019.02.050

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü ile yandalı var. Paris Diderot Üniversitesi'nde Genetik yüksek lisansını tamamladı ve Jacques Monod Enstitüsü'nde Paleogenomik laboratuvarında doktorasına devam ediyor. Araştırma alanları: Fransa'daki Neolitik Dönemden itibaren antik insan popülasyonlarının demografisi ve dinamiği, nadir görülen genetik hastalıkların evrimi ve Orta Çağ Fransızlarının genetik yapısı.

You must be logged in to post a comment Login