Dinozorların Yok Olmasının Nedeni Dünya’ya Çarpan Asteroid Olmayabilir

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, dinozorlar ve pterozorların sayıları, henüz Chicxulub asteroidinin çarpmasından ve Kretase Dönemi’nin sonundaki kitlesel yok oluştan önce azalmaya başlamıştı.

Çalışmalar ayrıca, dinozorların ortadan yok olmasıyla aynı zamanda kuş türlerinin yayıldığı ve çeşitlendiğini de belirtiyor. C: Kerem Beyit.

Heidelberg Üniversitesi’nden Prof. Dr Wolfgang Stinnesbeck ve Karlsruhe Doğa Tarihi Müzesi’nden Prof. Dr Eberhard Frey’in yönetimindeki çalışmalar ayrıca, dinozorların yok olmasıyla aynı zamanda kuş türlerinin yayıldığını ve çeşitlendiğini de belirtiyor. Çalışmaların sonuçları Geological Society of America Bulletin dergisinde yayımlandı.

Meksika’nın kuzeydoğusunda paleontoloji araştırmaları yapan bilim insanları, Kretase Dönemi’nin sonlarına tarihlenen çok çeşitli kuş, dinozor ve pterozor izlerinin de dahil olduğu bir tortul kayayla karşılaştılar.

Prof. Stinnesbeck, “İzlerin çoğu en az beş farklı kuş türüne ait; dinozor izleriyse aksine çok nadir. Yalnızca tek bir ayak izi yırtıcı bir dinozordan geliyor.” diyor. Bulgular da böylece, daha Kretase Dönemi’nin sonuna gelmeden dinozorların azalmasıyla eşzamanlı olarak kuş çeşitliliğindeki artışa işaret ediyor.

Araştırmacılar, “Şimdiye kadar, önce dinozorların öldüğü, sonrasında da kuş türlerinin çeşitlendiği düşünülüyordu. Bizim elimizdeki veriler ise dinozorların soyları tükenmeden kuşların yükselmesinin başladığı teorisini destekliyor.” diyor.

Fosil analizi bir de, dinozorların sayılarının azalmasının yavaş yavaş gerçekleştiğini, Kretase Dönemi’nin sonuna kadar muhtemelen hayatta sadece birkaç türün kaldığını gösteriyor. Dinozorların soylarının tükenmesi de böylece – bilimin sıkça başvurduğunun aksine – 65 milyon yıl öncesinde Dünya’ya çarpan Chicxulub asteroidinin etkisinin bir sonucu olmayabilir.

“Birçok dinozor ve pterozor için, asteroidin hiçbir etkisi olmamıştı.” diye açıklıyor Prof. Stinnesbeck. Kafadanbacaklılar grubu, yani ammonitler bile Kretase Dönemi’nin sonundaki asteroid darbesiyle ortadan kalkmadılar. Prof. Stinnesbeck’e göre, Sphenodiscus pleurisepta ammonit’in fosil bulguları Kretase Dönemi’nden sonraki peş peşe azaldıklarını gösteriyor.

“Chicxulub asteroidinin etkileri böylece küresel çaptaki kitlesel yok oluşun sebebi olmaktan çıkıyor ve önceden düşünüldüğü kadar felakete yol açmamış oluyor.”

Dinozorların Soyu Meteordan Çok Daha Önce de Tükeniyordu

Dinozorlar Hakkında Yanlış Bilinen 6 Bilgi

Bolivya’da 80 Milyon Yıllık Devasa Dinozor Ayak İzleri Bulundu


Heidelberg University. 3 Nisan 2017.

Makale: Wolfgang Stinnesbeck, Eberhard Frey, Belinda Espinoza-Chávez, Patrick Zell, José Flores-Ventura, Héctor E. Rivera-Sylva, Arturo H. González-González, José M. Padilla Gutierrez, Francisco J. Vega. Theropod, avian, pterosaur, and arthropod tracks from the uppermost Cretaceous Las Encinas Formation, Coahuila, northeastern Mexico, and their significance for the end-Cretaceous mass extinction. Geological Society of America Bulletin, 2017; 129 (3-4): 331

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans öğrencisi. İletişim: busra.balcan@hotmail.com

You must be logged in to post a comment Login