Denisovalılara Ait 200.000 Yıllık Dördüncü Fosil Bulundu

Sibirya’da, Altay Dağları’ndaki bir mağarada bulunan yeni bir Denisovalı fosili, kendi türünün dördüncü örneği ve yaklaşık 200.000 yıllık.

Denisova kızına ait azıdişi. F: Slon et al. Sci. Adv. 2017

Sibirya’da, Altay Dağları’ndaki bir mağarada bulunan yeni bir Denisovalı fosili, bu sır dolu insan türü hakkında yeni ipuçları sağlayabilir. Bulunan fosil kendi türünün dördüncü örneği ve yaklaşık 200.000 yıllık.

Sibirya’nın Denisova mağaralarında keşfedilen eski insanlardan elde edilmiş DNA analizleri sayesinde Denisovalıların, Neandertallerin kardeş grubunu oluşturduğu ortaya çıkarıldı. 470.000 ila 190.000 yıl önce iki grubun ataları birbirlerinden ayrıldılar.

Şimdiye kadar biri parmak ve diğer ikisi azıdişi olan yalnızca üç fosil ortaya çıkarıldı ve analiz edildi. Bu kadar az örneğin olması ise araştırmacıların bu eski insan türleri hakkında söyleyebileceklerini kısıtlıyor.

Bu fosil kıtlığı ile Avrupa ve batı Asya’daki Neandertallerin varlığını kanıtlayan zengin arkeolojik ve paleontolojik veriler arasında bir zıtlık söz konusu. Fakat bu durum değişmekte olup, yeni yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar mağara içerisindeki derin bir kaya tabakasından dördüncü fosili çıkardı. Alt çene ikinci büyük azı dişi olan bu fosil, çocuk Denisova dişisine ait.

Bu fosil Denisova tarihine yeni bir ışık tutuyor ve eski insanların Altay Dağları içerisinde ve etrafında sanılandan çok daha uzun süre yaşadığını ortaya koyuyor.

Azıdişinin bulunduğu mağaranın girişi. F: Bence Viola

Denisovalı tarihinin kökenine inmek

Daha önceki genetik analizler Neandertallerin ve Denisovalıların etkileşim içinde olduklarını ve türler içi çiftleşmenin yaşanmış olabileceğini sunuyordu. Fakat bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Denisovalıların günümüz Güney Asya adaları ve Okyanusya popülasyonlarına katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Bilim insanları Denisova tarihi ve Neandertallerle olan ilişkileri hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyor. Sütdişinden DNA elde etmeyi başardılar ve bu da 10 – 12 yaşlarındaki bir Denisova kızına ait olduğunu öğrenmelerini sağladı.

Bu azıdişi derin bir toprak katmanında bulundu. Daha önce çalışılan Denisovalı fosillerinden daha da eski olduğunu öne sunuluyor. Bu derin tabaka 227.000 ila 128.000 yıla tarihlendi.

Böylece keşfedilen dişi, bu bölgede tarihlenen en eski insan fosili yapıyor. Diğer Denisovalı fosillerinden yaklaşık 100.000 ila 50.000 yıl daha eski.

Bulgular Denisovalıların Altay bölgesinde uzun süre boyunca var olduklarını açığa çıkarıyor. Bu da Neandertaller ile çiftleştikleri ihtimalini arttırıyor. Böylece, bilim insanları kendi DNA analizlerini daha önce yapılan fosil çalışmalarıyla birleştirerek Denisovalılar arasında düşük derecede genetik çeşitliliğin olduğunu öne sürüyorlar. Bu düşük derecedeki genetik çeşitlilik, günümüzdeki küçük ve izole olan popülasyonlarında görülen modern insan genetik çeşitliliğinin dar aralığı ile kıyaslanabilir konumda.

İnsanlar Sanılandan Çok Daha Önce Neandertallerle Çiftleşmeye Başladı

Meşhur Australopithecus sediba Türü İnsanların Atası Olmayabilir

İnsanlar Sandığımız Kadar Özel Değil


IB Times. 11 Temmuz 2017.

Makale: Slon, V., Viola, B., Renaud, G., Gansauge, M. T., Benazzi, S., Sawyer, S., … & Prüfer, K. (2017). A fourth Denisovan individual. Science Advances, 3(7), e1700186.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü ile yandalı var. Paris Diderot Üniversitesi'nde Genetik yüksek lisansını tamamladı ve Jacques Monod Enstitüsü'nde Paleogenomik laboratuvarında doktorasına devam ediyor. Araştırma alanları: Fransa'daki Neolitik Dönemden itibaren antik insan popülasyonlarının demografisi ve dinamiği, nadir görülen genetik hastalıkların evrimi ve Orta Çağ Fransızlarının genetik yapısı.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply