Çoğa Zenbil’i Tanıyalım

Çoğa Zenbil, antik Elam uygarlığının izlerini taşıyan etkileyici bir arkeolojik alan. Bugün modern İran’ın Susa şehri yakınlarında yer alan bu alanın en dikkat çekici özelliği, etkileyici boyutlardaki zigguratı.

Antik Elam kenti Dur Untash’ında bulunan Çoğa Zenbil, Elam Krallığı’nın dini merkezi olarak kral Untash-Napirisha (MÖ 1275-1240) tarafından kurulan yapı kompleksiydi. Yapı topluluğu, Mezopotamya dışındaki bugüne dek korunmuş en büyük zigguratı (piramit şeklinde yapı) içeriyor.

Elam tanrıları İnshushinak ve Napirisha’ya adanan ziggurat, başlangıçta 53 metre yüksekliğinde ve beş katlıydı, ve bir tapınak ile taçlandırılmıştı.

Sit alanının merkezinde, Elam mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri olarak yer alan devasa ziggurat, antik Mezopotamya zigguratlarının tipik özelliklerini taşıyor.

20. yüzyılın ortalarında, arkeologlar tarafından keşfedilen ve kazı çalışmaları yapılan Çoğa Zenbil’de, çeşitli yapılar ve eski yazıtların yanı sıra geniş bir mühür koleksiyonu ve çok sayıda çeşitli küçük eşyalar bulundu.

Elam uygarlığını ve eski Mezopotamya’nın mimari yapılarını anlamak için oldukça önemli bir yer olan Çoğa Zenbil, 1979 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenerek önemli bir kültürel miras olarak koruma altına alındı.

You must be logged in to post a comment Login