Çin’de, Neolitik Döneme Ait Kelle Avcılığının Kanıtları Bulundu

Çin’deki 4.100 yıllık bir katliamdan kalan başsız iskeletler, Neolitik Asya’da bilinen en büyük ‘kelle avcılığının’ kurbanlarına ait.

Dört başsız iskelet, uzuvları düz bir şekilde yan yana yerleştirildi. Bu bireylerin ikinci servikal omurunda keskin kuvvetle yapılmış kesik izleri vardı. C: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

Çin’deki toplu mezarlardan çıkarılan başsız iskeletler, yaklaşık 4.100 yıl önce kelle avı olaylarında katledilen kurbanların kalıntılarına ait. Bulgular, Neolitik Asya’da kaydedilen en büyük kelle avcılığı olayına işaret ediyor.

Kelle avcılığı, düşmanların kellelerini ganimet olarak alma uygulamasına deniyor. Şaşırtıcı bir şekilde araştırmacıların analiz ettiği 41 başsız iskeletin tamamı, anatomik analizlere göre kadın ve gençlere aitti.

Araştırmacıların makalede yazdıklarına göre, rakiplerin yerleşime saldırdığında kadınları ve çocukları hedef almış olması, yüksek düzeyde zulüm içeren kişilerarası bir çatışmaya yol açmış olabilir. Ayrıca, saldıran tarafın kurbanlarını seçerken seçici bir baş kesme ritüeli uygulamış olmaları da mümkün.

(İlgili: Neolitik Mezardaki İnsanlar Ayrım Gözetmeden Öldürülmüş)

Araştırmada yer almayan Durham Üniversitesi’nden arkeoloji fahri profesörü Charlotte Roberts, “Boyun omurlarında kesik izleri bulunan başsız kadınlar ve çocuklar, bu insanlara uygulanan vahşetin kanıtı.” diyor.

Toplu mezardaki bazı başsız iskeletlerin havadan görünümü. C: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

Araştırmacılar, Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Honghe bölgesini ilk kez 1990’larda öğrendi ve alan 2013’ten bu yana altı kez kazıldı. Ekip, iki ev ve üç mezarı kazdıktan sonra, 4.100 ila 4.400 yıl öncesine tarihlenen, 41’i başsız olmak üzere toplam 68 iskelet buldu. Bir evin dışındaki çukurda ise erkeklere ait dört kafatası daha bulundu.

Archaeological and Anthropological Sciences dergisinde yayımlanan araştırmaya göre arkeologlar iskeletlerle birlikte çömlek ve kemik veya taş aletler gibi çağdaş kültürel kalıntılar da ortaya çıkardılar.

Yerleşmedeki 41 başsız kurbandan 32’si tek bir olayda öldürülmüş gibi görünüyor, bu da onu Neolitik Çin’de kaydedilen en büyük kelle avı olayı haline getiriyor.

Makalenin kıdemli yazarı Qian Wang, “Düşman kabilelerin liderleri, belirli bir ritüel anlamı için, düşmanların ruhunu ve enerjisini fethetmek ve/veya ele geçirmek istiyordu. Çin’de Neolitik Çağ’da kurban törenlerinde kullanılan bazı kafalar dışında bu tür başsız mezarlara rastlanmamıştı.” diyor.

Çin’deki Honghe’de başsız iskeletlerin bulunduğu toplu mezar. C: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

Başsız iskeletlerin birkaçı dışında hepsinin birinci ve ikinci omurları eksikti ve ikinci omurlarında benzer dar V ila U şeklinde kesikler vardı, bu da faillerin tekniğinde ve silahlarında tutarlılığa işaret ediyordu. Wang, kullanılan silahların büyük olasılıkla keskin taş bıçaklı, kemik saplı bıçaklar olduğunu söylüyor.

Ancak neden yetişkin erkekler yerine kadınların ve gençlerin hedef alındığı pek net değil. Yerleşimde bulunan üç savunma hendeğinin de gösterdiği gibi, çiftçiler, avcılar ve balıkçılardan oluşan bir topluluk olan Honghe halkının diğer kabilelerle aktif çatışma içinde olması mümkün. Araştırmacılar, belki de tüm erkekler uzaktayken yerleşim yerinin rakip bir kabile tarafından saldırıya uğradığını ileri sürüyor.

Daha sonra, saldırının ardından failler kafaları ganimet olarak alıp götürmüş olabilirler. Wang, erkeklerin geri döndüğünde muhtemelen basit bir cenaze töreni için cesetleri iki eve taşıdıklarını ve ardından yerleşim yerini terk ettiklerini söylüyor.

Bir çukurda yan yana gömülmüş dört kafatası bulundu. Bunlar muhtemelen erkeklere aitti ve “ganimet” olabilirler. C: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

Bunların dışında Wang, çukurda bulunan dört bedensiz kafatasının, Honghe yerleşimi üyelerinin başka bir düşman kabileden getirdiği “ganimetler” olabileceğini söylüyor.

Roberts, kadınlara ve gençlere yönelik kişilerarası şiddetin ortaya çıkarılması açısından çalışmayı “dikkate değer” olarak nitelendiriyor. Roberts ayrıca toplu mezarlardaki diğer bireylerde herhangi bir kesme izinin bulunmamasını da ilginç buluyor, bu da farklı bir kafa kesme yöntemine işaret ediyor olabilir.


Live Science. 9 Kasım 2023.

Makale: Gao, G., Zhang, Q., Sun, X., Zhang, W., Zhang, Q., & Wang, Q. (2023). The largest headhunting event in prehistoric Asia: evidence of mass decapitation at the 4100-year-old Neolithic Age Honghe site, Heilongjiang, China. Archaeological and Anthropological Sciences, 15(9), 144.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login