Çanakkale’deki Alexandria Troas Antik Kenti’nde Altar Bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki Alexandria Troas Antik Kenti’nde, 2.000 yıl önce adak adanan ve kurban kesilen bir yapı olan altar bulundu.

Çanakkale Boğazı’nın çıkışında Dalyan köyü yakınında yer alan ve Roma kolonisi olduktan sonra bir liman kentine dönüşen Alexandria Troas, 1. ila 4. yüzyıllarda giderek büyüyen güçlü bir ekonomiye sahipti.

Toprak altı röntgenleme sistemiyle elde ettikleri verilerden yola çıkarak kontrol sondajları açtıklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, bu kontrol sondajlarından bir tanesinde, altar olması muhtemel yapı kalıntısını ortaya çıkardıklarını söylüyor.

Alexandria Troas Antik Kent merkezinin batısında yer alan idari kamu yapılarının yanında, tapınak yer alıyor. Temelinde Hellenistik döneme ait kesme taşların tekrar kullanıldığı bu tapınağın yeni inşaatı muhtemelen Roma imparatoru Augustus tarafından yaptırılmıştı.

(Çanakkale’de 1500 Yıllık Devasa Mozaik Bulundu)

Ortaya çıkartılan altarın bu tapınak önünde bulunmasının önemli olduğunu belirten Öztepe, şöyle devam ediyor:

“Kazdık ve gördük ki tapınakla aynı mimari oluşuma sahip, aynı yapı karakterini gösteriyor. Milattan sonra 1. yüzyıla ait olması gereken bir yapı. Biz 7 metreye kadar aşağıya inebildik. Daha da aşağıya inen bir temeli var. Oldukça derin bir temel. Bütün kaplaması, mimari süslemelerini büyük ölçüde yitirmiş. Belirli bir dönemde kentin genelinde karşılaşılan durum burada da ne yazık ki geçerli. Altar diyebileceğimiz bir yapının tapınak önünde çıkması önemli.”

Roma döneminde bu altarda kurban ve başka sunular yapıldığı düşünülüyor. Arkeologlar yapının belgelemesini tamamladı, sonrasında ise çevre korumasının yapılması planlanıyor.

Alexandria Troas Antik Kenti

Alexandria Troas Antik Kenti, Ezine İlçesi, Dalyan Köyü sınırları içerisinde Kestanbolluk mevkiinde yer alıyor. MÖ 310 yılında Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos tarafından “Antigoia” kenti olarak kuruldu ve Büyük İskender’in ölümünden sonra Lysmimakhos tarafından ‘Troas’daki İskender’in kenti’ anlamına gelen “Alexandria Troas” olarak ismi değişti.

Kent tamamen önceden planlanarak kurulmuş tapınakları, küçük hamamı, stadyumu, çeşmesi, taş döşeli caddesi, tiyatrosu ve limanı ile önemli bir yerleşim olma özelliğini taşıyor. Kent içinde ayakta kalmış yapılardan biri de, Anadolu’nun en büyük gymnasyumlarından biri sayılan “Herodes Atticus Gymnasiumu”.

Kent çizilen planına göre 390 hektarlık bir alanı kaplıyor ve 8 kilometre uzunluğunda sur duvarlarına sahip. Yapılan çalışmalara göre Alexandria Troas Antik Kenti’nin Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olduğu düşünülüyor.

MS 124 yılında doğuya ilk seferini yapan Roma İmparatoru Hadrianus, kentin koruyucusu olarak kabul edilmişti. MS 9. yüzyılda, büyük ölçüde terk edilen kent, 16. ve 17. yüzyılda İstanbul’daki büyük yapıların inşaası için bir taş ocağına dönüştü.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login