Beşparmak Dağları’nın Milli Park Olması İçin 40,000 İmza Toplandı

Aydın’da antik çağda Latmos adıyla bilinen Beşparmak Dağları’nın Milli Park ilan edilmesi için toplanan 40.000’den fazla imza başbakanlığa iletildi.

Beşparmak Dağları’nın Milli Park Olması İçin 40,000 İmza Toplandı

Bafa Gölü’ünün kıyısında Herakleia Latmos’u araştıran Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Anneliese Peschlow, Anadolu’nun en eski kaya resimlerini tespit ettiği Beşparmak dağlarının Milli Park statüsüne alınması için kampanya başlatmıştı. Çeşitli kaynaklarda çıkan haberlere göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Peschlow’e 30.000 imza karşılığı buranın milli park statüsüne alınabileceğini söylemişti.

Söke İlçesinde bulunan, Beşparmak Dağları’nın çeşitli yerlerinde yer alan ve MÖ. 6000 ila MÖ. 5000 yıllarına tarihlenen eşsiz kaya resimleri, ardı ardına açılan taş ocakları nedeniyle büyük tehlike altında. Eğer Beşparmak Dağları Milli Park ilan edilmezse burada doğal ve arkeolojik olan her şeyin tahrip olacağı, hatta yok olacağı düşünülüyor.

Günümüzde bölgede bulunan taş ocaklarının, açık hava müzesi konumundaki dağı daha fazla tahrip etmemesi için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) başlattığı imza kampanyasına çeşitli ülkelerden 360 sivil toplum örgütü destek verdi, 40 bin 231 kişi imzaladı.

sen istiyor milli park, verecek 30.000 imza

8,000 Yılı Kapsayan Açık Hava Müzesi

Kültür ve doğa mirası yönünden eşsiz olan Beşparmak Dağları’nın, UNESCO’ya aday olması gereken bir doğa ve tarih hazinesi olduğunu olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Latmos’un zirvesinde eski Anadolulu Fırtına Tanrısı ile yerel bir dağ tanrısı kutsanmaktaydı. Burası aynı zamanda bir yağmur ve bereket kültürünün merkezi olarak görülüyordu. Sosyo-kültürel değişimlere rağmen bu kült geleneği Osmanlı Dönemi’ne kadar devam etti. Sayıları 170’i aşan resim repertuvarında ağırlıklı olarak yerleşik hayata geçişe bağlı toplumsal değişimi yansıtan aile betimlemeleri yer alıyor. Latmos, 8 bin yıllık bir dönemi kapsayan açık hava müzesi konumundadır. Ayrıca kayaların doğal aşınmaları nedeniyle dünyada az görünen bir coğrafya parkı niteliği taşımaktadır. Anadolu’da Jeopark yapılabilecek en önemli yerler arasındadır.” dedi.

İmza Dosyaları Bakanlıklara Gönderildi

Sürücü sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’den 360 sivil toplum örgütünün ve dosyalarda imzası bulunan 40 bin 231 kişinin destekleriyle Latmos’un, Bafa Gölü Tabiat Parkı’yla birleştirilerek ‘BAFA GÖLÜ – BEŞPARMAK DAĞLARI MİLLİ PARKI’ olmasına ilişkin imza dosyalarını T.C. Başbakanlık’a, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve Aydın Valiliği’ne gönderdik”

Peschlow’un Çağrısı

Bafa Gölü’ünün kıyısında Herakleia Latmos’u araştıran Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Anneliese Peschlow başlattığı kampanyada şu sözlere yer vermişti: “Feldspat mineral madenciliğine derhal son verilmezse Anadolu ve Ege yegâne bir arkeolojik/doğa değerini kaybedecektir. Latmos, 8000 yıllık bir dönemi kapsayan bir Açıkhava müzesi konumundadır. Ayrıca kayaların doğal aşınmaları nedeniyle dünyada az görünen bir coğrafya parkı niteliği taşımaktadır. Burada yetişmiş fıstık çamı ormanları (Pinus pinea) Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alır. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) göre doğal bitki örtüsünün zenginliği, nadir, endemik ve tehlike altındaki bitki türleriyle Beşparmak Dağları botanik bilimi açısından Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı’ndan biridir. Büyük bir bölümü “acil” koruma ihtiyacında olan bu alanlar ve barındırdıkları biyoçeşitliliğin gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak borcumuzdur.”

DHA

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login