Avrupa’nın İlk Çiftçilerinin Kökeni Anadolu’ya Dayanıyor

Mezopotamya’da ortaya çıkan tarımın, Anadolu üzerinden Avrupa’ya yayıldığına dair yeni kanıtlar bulundu.

Kumtepe’nin Neolitik dönem kemik kalıntıları üzerine yapılan incelemeler, DNA örneklerinin çoğunun kaybolmuş olmasına rağmen, Avrupa’nın ilk tarımcıları ile Çanakkale’deki Kumtepe sakinleri arasındaki bağlantıyı ortaya koymakta.

Kumtepe’de yapılan Arkeogenetik araştırmalar, Avrupa’nın ilk tarımcılarının Anadolu kökenlerine dair kanıtlar sunuyor.

Stockholm Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Merkezi Doktora öğrencisi Ayça Omrak’ın Kumtepe’de bulunan insan kemikleri DNA’ları üzerine yapmış olduğu karşılaştırmalı araştırmalar, Avrupa’nın ilk tarımcılarının Anadolu kökenli olduklarını gösterdi. Omrak, araştırmalardaki bir başka önemli konunun ise olasılıkla Kumtepe’nin bu sakinlerinin Troia halkının öncüleri olduğunu belirtti.

Ayça Omrak ile Kumtepe çalışmalarını yürüten osteoarkeoloji profesörü  Jan Storå ise, Anadolu’nun Avrupa’nın kültür tarihindeki öneminin yadsınamaz olduğunu belirtiyor. Ayrıca Storå bu bağlamda çalışmaların arttırılması gerektiğini söylüyor.

Storå, “Bu bölgeden gelen materyaller üzerinde çalışma yapmak çok kolay değil, çünkü sıcak bir bölge ve DNA’lar bu sebeple genellikle bozulmuş oluyor. Ancak avcı toplayıcıların tarımcı topluluklara nasıl dönüştüğünü anlamak için daha fazla materyale ihtiyaç var “ dedi.

Arkeogenetik araştırmalarının başındaki isim olan Anders Götherstörm ise,

“Aldığımız sonuçlar Avrupa Prehistoryası için Anadolu’nun önemi ortaya koymakta. Ancak tarıma geçiş sürecinin tam olarak anlayabilmek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor. Levant bu konuda önemli bir bölge” diyor.

Stockholm Arkeogenetik Grubu, Anadolu ve İran’da çalışmalar yürütmekte.


Makale: Hofmanová, Z., Kreutzer, S., Hellenthal, G., Sell, C., Diekmann, Y., Díez-del-Molino, D., … & Kirsanow, K. (2016). Early farmers from across Europe directly descended from Neolithic Aegeans. Proceedings of the National Academy of Sciences113(25), 6886-6891.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login