Avrupa’daki İskan, Tek Nüfusa Ait Birkaç Göçün Sonucu Olabilir

Araştırmacılar, Fransa’daki Montmaurin-La Niche bölgesinde bulunan çene kemiğindeki azı dişlerin ayrıntılı bir iç ve dış çalışmasını yayımladı. Araştırmaya göre Avrupa’daki yerleşim, ortak bir kaynak nüfus tarafından farklı zamanlarda gerçekleşen birkaç göç dalgasının sonucu olabilir.

Montmaurin-La Niche alt çene kemiği. C: M. Martínez de Pinillos

Marina Martínez de Pinillos (CENIEH) ve Laura Martín-Francés (CENIEH ve PACEA-Bordeaux Üniversitesi) liderliğindeki bu makalenin amacı, Neandertallerin kökenine ışık tutmaktı. Paleontolojik ve jeomorfolojik çalışmalardan elde edilen en son veriler, Montmaurin-La Niche’de bulunan çene kemiğini, kronolojik olarak Orta Pleistosen fosilleri ile Neandertaller arasında kalan kısa bir zaman aralığına yerleştiriyor.

Mikro bilgisayarlı eksenel tomografi (microCT) tekniği, bu çene kemiğindeki azı dişlerinin Avrupa, Asya ve Afrika Pleistosen ve Holosen’den kalma 400’den fazla diğer azı dişlerinin iç ve dış yapılarıyla karşılaştırılmasını sağladı.

(Taş Aletler, Afrika’dan Erken İnsan Göçünü Gösteriyor)

Bu kapsamlı metrik ve morfolojik analiz, çene kemiğinin Erken ve Orta Pleistosen’deki Afrika ve Avrasya popülasyonlarıyla daha yakından ilişkiliyken, mine ve diş kemiği morfolojisi ve pulpa boşluğu oranlarının Neandertallerinkine benzer olduğunu ortaya koydu. Martínez de Pinillos, “Bununla birlikte, mutlak ve göreceli mine kalınlığı değerleri (2-D ve 3-D), belirli Erken Pleistosen homininlerinkine daha fazla yakınlık gösteriyor.” diyor.

Olası melezleşme

Son yıllarda, Avrupa Orta Pleistosen dönemine ait insan fosil kalıntıları, bu kıtadaki Homo cinsinin evrim senaryosunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Martín-Francés, “Avrupa Orta Pleistosen fosilleri arasında bulduğumuz büyük değişkenlik, kıtamızdaki insan evrimini incelerken göz ardı edilemez.” diyor.

Avrupa Orta Pleistosen popülasyonlarındaki bu değişkenlik, farklı zamanlarda farklı göçlere veya nüfusun parçalanmasına işaret edebilir, bunun aynı zamanda bölge sakinleri ve yeni yerleşimciler arasındaki olası melezleşmeden kaynaklanabileceği de düşünülüyor.


CENIEH. 14 Temmuz 2020.

Makale: de Pinillos, M. M., Martín-Francés, L., de Castro, J. M. B., García-Campos, C., Modesto-Mata, M., Martinón-Torres, M., & Vialet, A. (2020). Inner morphological and metric characterization of the molar remains from the Montmaurin-La Niche mandible: The Neanderthal signal. Journal of Human Evolution, 145, 102739.

Yorumlar
Marmara Üniversitesi Eczacılık bölümü öğrencisi, arkeolojiye küçük yaşlardan beri ilgi duyuyor.

You must be logged in to post a comment Login