Avrupa’daki Erken İnsan Fosilleri Birbiriyle Karşılaştırılıyor

Yeni araştırmalar, Britanya’daki ilk insanların 400.000 yıl önce diğer popülasyonlarla nasıl ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Boxgrove arkeolojik alanında Homo heidelbergensis olduğuna inanılan erken bir insanın kaval kemiğinin bir parçası. C: Doğal Tarih Müzesi, Londra

İnsan evrimi öyküsünü bir araya getirmek inkar edilemeyecek kadar karmaşık bir iş. Bununla birlikte yeni araştırmalar, bizi Britanya’daki ilk insanların 400.000 yıl önce diğer Avrupa popülasyonlarıyla nasıl ilişkili olabileceğini anlamaya daha da yaklaştırdı.

1990’larda, Batı Sussex, Boxgrove’daki bir arkeolojik alanda bir alt bacak kemiğinin parçası ve iki diş fosili gün ışığına çıkarıldı. Orta Pleistosen’e, yaklaşık 480.000 yıl öncesine tarihlenen Boxgrove fosilleri, Birleşik Krallık’ta keşfedilen en eski insan kalıntıları oldu ve büyük olasılıkla eski insan türü Homo heidelbergensis’e ait olduğu tespit edildi.

(İlgili: 800.000 Yıllık Homo antecessor Fosili, Bir Kıza Ait Çıktı)

Bilim insanları şimdi Boxgrove insanlarının, İspanya’daki Sima de los Huesos (“kemik çukuru” anlamına gelir) arkeolojik alanında bulunan ve benzer bir zaman dilimine tarihlenen diğer erken dönem insan fosilleriyle aynı popülasyona ait olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar.

Journal of Human Evolution’da yayınlanan son araştırma, Boxgrove’daki kesici dişlerin, İspanya’daki Sima bölgesinde bulunan fosil dişlerle iyi bir uyum içinde olduğunu keşfetti. Bu nedenle, potansiyel olarak benzer popülasyonları temsil ediyor olabilirler. Bununla birlikte, Boxgrove bacak kemiği veya tibia, İspanya’da keşfedilenlerden önemli ölçüde farklıydı ve bu, tamamen farklı popülasyonlardan olabileceğini düşündürüyor.

Müzenin İnsan Evrimi Uzmanlarından ve çalışmanın yazarlarından Profesör Chris Stringer, iki seçenek olduğunu söylüyor.

“İlk olarak, Boxgrove kesici dişleri ve tibia kemiğinin aynı popülasyondan olduğunu varsayalım. Bu durumda, Boxgrove tibia kemiği daha ilkel özelliklere sahip olduğu için İspanya’daki örnekten farklı bir popülasyona ait olmalılar.”

“Bununla birlikte, Boxgrove kesici dişleri tibiaya göre daha alt tabakalarda, yani daha eski olduğu için, diğer seçenek, Boxgrove’daki bireylerin iki farklı popülasyonu temsil ediyor olması. Başka bir deyişle, Boxgrove ve Sima’daki kesici dişler aynı popülasyonu temsil ediyor olabilir, ancak Boxgrove tibia insanları farklı. Sorun bundan dolayı.”

Homo heidelbergensis nedir?

Homo heidelbergensis, ilk olarak 1907’de Almanya’da Heidelberg yakınlarında keşfedilen bir çene kemiği fosilinden tanımlanan erken bir insan türü. Bu türün 700.000 ila 300.000 yıl önce sadece Avrupa’da değil, Afrika’da ve muhtemelen Asya’da da yaşadığı sık sık tartışılıyor. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, adın bu döneme ait çok geniş bir fosil yelpazesine uygulandığını düşünüyor.

Suffolk ve Norfolk’taki iskan yerlerinde 700.000 yıldan daha eski buluntular, insanların Britanya’da Boxgrove’dakilerden çok daha önce yaşadığını gösteriyor. Ayrıca, Boxgrove fosilleri, şu anda arkeolojik kanıtlardan ziyade fiziksel kanıtların bulunduğu Britanya’daki en eski insan kalıntıları. Ancak Homo heidelbergensis’e ait olup olmadıklarını belirlemeye çalışmak kolay değil.

Burada dört insan türü görülüyor (H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. sapiens). C: Doğal Tarih Müzesi, Londra

Chris Stringer, “Heidelbergensis’in tüm hikayesi çok daha karmaşık hale geldi. Boxgrove keşfinden bu yana, çok daha fazla fosil heidelbergensis’e atfedildi ve bunlar çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Sima de los Huesos’taki fosiller 1990’larda bulunmaya başladığında bunlara Homo heidelbergensis de deniyordu.” diyor.

“Eğer bir fosil Homo erectus, Homo sapiens veya Neandertallere ait görünmüyorsa, genellikle Homo heidelbergensis kategorisine konuyordu. Ancak o zamandan beri, fiziksel özelliklere ve DNA analizine dayalı olarak erken Neandertal olma olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösteren Sima örneği üzerinde daha fazla çalışma yapıldı.”

Boxgrove’daki fosiller neden İspanya’dakilerle karşılaştırılıyor?

Sima de los Huesos’ta bulunan fosiller, Orta Pleistosen döneminden bugüne kadar keşfedilen sayısal olarak en büyük erken insan fosil koleksiyonunu temsil ediyor.

Bu fosillerin çoğu alışılmadık derecede iyi korunmuş durumda ve yaklaşık 29 ayrı insana ait olduğu düşünülüyor. Orada yaklaşık 430.000 yıl önce yaşamış olan bu nüfus hakkında çok şey bu siteden öğrenilebilir.

Chris Stringer, “Orta Pleistosen döneminde insan popülasyonlarının ne kadar benzer olduğunu bir araya getirmeye çalışmak zor, çünkü fosiller çok nadir ve dağınık durumda. Almanya’dan bir çene kemiğini İngiltere’den bir bacak kemiğiyle eşleştirmeye çalışırken kanıtları bir araya getirmek zor.” diyor.

“İspanya’dan gelen fosil insan örnekleri, dünyanın herhangi bir yerinden bu zaman dilimine ait açık ara en büyüğü. Böylece, Boxgrove’daki iki kesici dişi ve tibia kemiğini Sima örneğindeki 22 kesici diş ve yedi tibia kemiğiyle karşılaştırabiliriz.”

“Boxgrove kesici dişlerinin Sima örneğine rahatça uyduğunu bulduk ve bu nedenle heidelbergensis yerine erken Neandertal popülasyonunu temsil edebileceğini bulduk, ancak tibia Sima’dakilerle eşleşmedi. Bu nedenle tibia farklı bir şeydi, ancak heidelbergensis’i mi yoksa başka bir şeyi mi temsil ettiğini bu araştırmadan söyleyemeyiz.”

Fosiller nasıl analiz edildi?

Ekip, fosiller arasındaki ilişkiyi belirlemek için dış özellikleri inceledi ve daha derinlemesine bir analiz için BT taramasını kullandı.

Müze araştırmacısı ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Lucile Crété, “Son birkaç yılda üç boyutlu görüntüleme ve sanal rekonstrüksiyon analizi alanındaki gelişmeler, karmaşık Orta Pleistosen hominin fosil kayıtları fosil dişler ve kemik morfolojisi ve yapısı hakkındaki bilgilerimizi dünyanın dört bir yanında artırmamıza yardımcı oldu.” diyor.

“Bu çalışma için elde edilen BT verileri, tutarlı bir hikaye oluşturmak için Boxgrove ve Sima de los Huesos fosillerini ve diğer karşılaştırmalı materyalleri karşılaştırmak için gerekliydi.”

Boxgrove fosillerinin keşfinden bu yana, Orta Pleistosen’den daha fazla malzeme daha ayrıntılı bir şekilde analiz edildi. Bununla birlikte, insanın evrimi ve popülasyonların nasıl ilişkili olduğu hikayesinin daha da karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Makalenin ortak yazarlarından Dr. Matthew Pope, “Bu araştırma, Boxgrove halkının Pleistosen’deki diğer Avrupa popülasyonlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya bizi bir adım daha yaklaştırıyor.” diyor.

“Dişlerin Sima’dakilere yakın ve tibia kemiğinin biraz daha uzak göründüğü göz önüne alındığında, tablo karmaşık. Ancak Boxgrove sahasında farklı çökeltilerde bulunduklarını hatırlamalıyız. Bu çökeltilerin birbirinden zaman içinde ne kadar uzak olduğunu belirlemek artık bilimin ele alması gereken önemli bir araştırma sorusu.”


Natural History Museum. 14 Kasım 2022.

Makale: Lockey, A. L., Rodríguez, L., Martín-Francés, L., Arsuaga, J. L., de Castro, J. M. B., Crété, L., … & Stringer, C. (2022). Comparing the Boxgrove and Atapuerca (Sima de los Huesos) human fossils: Do they represent distinct paleodemes?. Journal of Human Evolution, 172, 103253.

Ankara Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünden mezun.

You must be logged in to post a comment Login