Avcı Toplayıcılar Uzun Süre Yağmur Ormanlarında Yaşadı

Avcı-toplayıcılar, 45.000 yıl boyunca Sri Lanka yağmur ormanlarında hayvanları avlamak için minyatür taş aletler ve kemik uçlar kullandı.

C: Griffith University

Uluslararası bir ekip tarafından yapılan saha çalışması, Sri Lanka’nın zengin taş aletler, kemik eserler, av hayvanları ve insan kalıntıları ile tanınan Kitulgala Beli-lena adlı ünlü mağara alanlarından birinde gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, 45.000 ila 8.000 yıl önce arasında değişen nemli, ormanlık yağmur ormanları bölgesinde insan iskanlarında uzun vadeli istikrar buldular.

Bu yeni kanıt, bölgedeki diğer mağara kayıtlarıyla birlikte yağmur ormanları bölgesinin tekrarlanan ve tutarlı yerleşimini gösterdi.

(İlgili: 45.000 Yıl Önce İnsanlar Yağmur Ormanlarında Primat Avlıyordu)

Yağmur ormanları iskanının uzun vadeli istikrarı, ağaçlarda ve karada yaşayan türlerin sürekli avlanmasına ve tatlı su yumuşakçaları ve yabani meyvelerin toplanmasına dayanıyordu.

Bu araştırma, Sri Lanka’yı son 45.000 yılda insan iskanının en önemli alanlarından biri olarak belirleyerek, insanların Asya’ya göç ederken çeşitli ekosistemler arasında yağmur ormanlarına nasıl uyum sağladığına dair önemli bilgiler sağlıyor.

Profesör Petraglia, araştırmadaki kilit görevlilerden biriydi ve Sri Lankalı araştırmacılar ve hükümet yetkilileriyle işbirliği içinde çalışan uluslararası ekibi bir araya getirdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Andrea Picin, yağmur ormanlarında yaşayanların minyatür taş alet teknolojilerini nasıl ürettikleri de dahil olmak üzere yeni bulguları anlattı.

Dr. Picin, toplayıcıların yakındaki derelerden çakıl taşları seçtiklerini ve oradan malzemeyi bir örsün üzerine dikkatlice yerleştirdiklerini ve çekiçle vurduklarını söylüyor.

Taş uç örnekleri. C: Griffith Üniversitesi

Ortaya çıkan küçük, keskin ve narin parçalar, daha sonra muhtemelen ahşap saplara monte edildi ve yay ve okların bir parçası olarak kullanılan kemik uçların varlığıyla desteklendiği gibi avlamak için kullanıldı.

Dr. Oshan Wedage, “Tropikal yağmur ormanları insan göçlerinin önündeki ekolojik engeller olarak görülüyordu, ancak disiplinler arası arkeolojik araştırmamız şimdi bunun hiç de böyle olmadığını ikna edici bir şekilde gösteriyor.” diyor.

Bunun yerine keşifler, türümüz Homo sapiens’in zorlu habitatlardan yararlanabildiğini gösterdi.

Yağmur ormanlarının yüksek biyokütlesi olmasına rağmen, gıda kaynaklarının sömürülmesi kolay bir iş değildi. Sri Lanka’nın yağmur ormanlarının iskanı, toplayıcıların yerden yüksekte bulunan meyveleri nasıl kullanacaklarını ve onları yenilebilir hale getirmek için tohumlardan gelen toksinlerle nasıl başa çıkacaklarını anladıklarını gösteriyor.

Araştırmanın daha geniş anlamıyla ilgili olarak Profesör Petraglia, “Sri Lanka’daki mağara kazıları, uzun vadede insan davranışlarına yeni bakış açıları sağlayarak, toplayıcıların ekosistemlerini olumsuz etkilemeden uyum sağlayıp hayatta kalabildiklerini gösterdi.” diyor.

“Yüksek ağaçlarda ve sık ormanlarda avlanmak, özel geçim stratejileri, planlama ve sofistike araç takımları gerektiriyordu. Bu avcı-toplayıcılar beslenme ihtiyaçlarını ormandan sağlama konusunda oldukça ustalaşmış olsalar da, araştırmalarımız bunu ekosistemlerini olumsuz etkilemeden yaptıklarını gösteriyor.”

“Toplayıcılar, yerel çevrelerini ve besin kaynaklarını aşırı kullanmamak için, sürekli olarak mağaradan mağaraya taşındılar ve geçim kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğine zarar vermeden konutlarını sürekli olarak değiştirdiler.”


Griffith University. 14 Ekim 2022.

Makale: Andrea Picin et al. (2022). Homo sapiens lithic technology and microlithization in the South Asian rainforest at Kitulgala Beli-lena (c. 45—8,000 years ago), PLOS ONE.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login