Arkeolog David French Hayatını Kaybetti

Türkiye arkeolojisi için önemli arkeologlardan David French hayatını kaybetti.

David French (sağda) Anadolu’da Roma yolları ve kilometre taşları araştırması sırasında. F: BIAA

1950’lerden bu yana Ege’den Doğu Anadolu’ya Türkiye’nin pek çok arkeolojik sit alanında kazılar yaparak Türk arkeolojisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan İngiliz arkeolog David French hayatını kaybetti.

1933’te doğan David French 1955’te Cambridge Üniversitesi Klasik Arkoloji bölümünü bitirdikten sonra 1966’da Anadolu ve Ege’de Erken Tunç Çağı üzerine doktorasını tamamladı. 1968-1994 yılları arasında Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı.

Türkiye’deki çalışmalarının yanı sıra Irak, İran, Ürdün ve Yunanistan’da da pek çok kazıya katıldı. Türkiye’de Gordion ve Hacılar’da çalıştıktan sonra 1961-1970 arasında Konya Ovası Canhasan Köyü yakınlarındaki üç höyükte kazılar yaptı. Canhasan I, II ve III olarak adlandırılan bu höyüklerden Canhasan III çanak çömleksiz Neolitik dönem yerleşimiyken Canhasan I Neolitik ve Kalkoltik dönemlere tarihlenir. Canhasan II ise daha geç dönem olan Erken Tunç Çağı yerleşimidir.

Canhasan’daki çalışmalarının yanı sıra French, 1968-1972 yılları arasında Elazığ’da Keban Baraj Gölü kurtarma kazılarından Aşvan Kale kazısını yönetti. Yoğunluklu olarak Erken Tunç Çağı dolgusu bulunan Aşvan Kale’de Demir Çağı, Roma Dönemi ve orta çağ tabakaları da bulunmaktadır.

Adıyaman’da Karakaya Baraji kurtarma kazılarından Tille Höyük’te de 1979’dan itibaren uzun yıllar kazı başkanlığı yapan David French’in Türkiye arkeolojisine katkıları belki de en çok Anadolu’daki Roma yolları ve kilometre taşları üzerine yaptığı çalışmayla bilinmektedir. 1970’lerde başlayan bu çalışması İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2012-2016 yılları arasında on cilt halinde çevrimiçi olarak yayınlandı.

Türkiye’yi çok seven ve akademik hayatının neredeyse tamamını Anadolu arkeolojisine adayan David French’in yakınlarına ve sevenlerine Arkeofili ailesi olarak başsağlığı diliyoruz.


BIAA

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim mezunu, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi'nde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda yine bir yandan Koç Üniversitesi'nde doktora yaparken, bir yandan da aynı üniversitede asistanlık yapıyor. İletişim: aysel.arslan@yahoo.com

You must be logged in to post a comment Login