Arkeofili Instagram Hesabından Öne Çıkan 25 Fotoğraf

Instagram kullanmayanlar ya da Arkeofili’nin Instagram hesabını hala takip etmeyenler arasındaysanız, bu listeyi sizin için hazırladık.

Arkeofili’nin Instagram hesabında paylaşılmış fotoğraflardan 25 maddelik bir seçki.

25- Duvaklı Bakire ya da Peçeli Meryem.

Ünlü İtalyan heykeltraş Giovanni Strazza (1818-1875) tarafından Carrara mermeriyle yapılmış. Yapım yılı bilinmiyor.

24- At iskeletleri ile birlikte bulunan 2.000 yıllık Trak at arabası. Bulgaristan, Karanovo. 

23- Dağ keçisi şeklinde Rhyton. Lapis lazuli ve altından yapılmış. Yaklaşık MÖ 6.-5. yüzyıl. İran, Akhamenid dönemi. Yüksekliği 18 cm. Abegg-Stiftung Müzesi, İsviçre.

22- 2400 yıl önce kurban edilerek bataklığa atılan Tollund Adamı oldukça ilgi çekici bataklık cesetlerinden biri. Boynundan asılarak öldürülmüş. Boynundaki örülmüş ip ise hala duruyor. Tollund Adamı’nın kaşları, burnu, yüzü hala canlı gibi gözüküyor.


21- Muhtemelen Ptolemaios kraliçesi III. Kleopatra’yı (MÖ 142-101) tasvir eden heykel. Batık şehir Thonis-Heracleion’da bulundu. 

20- Persepolis (yaklaşık MÖ 5. yüzyıl, İran) kazısından bir fotoğraf : Tüm Milletler Kapısı, boğa başlı dev heykeller. 1923-1934. 

19- Savaşan İskitler temalı altın tarak, MÖ 5.-4. yüzyıllar.

18- Uruk kazısından fotoğraf, 1929/30. Kap içindeki “baş rahip” heykelciğinin keşfi. MÖ 3000-2000.

17- İntihar eden Galyalı heykeli. Yunan bronz orijinalinin Roma mermer kopyası. MÖ 1. yüzyıl.

View this post on Instagram

İntihar eden Galyalı heykeli. Yunan bronz orijinalinin Roma mermer kopyası. MÖ 1. yüzyıl. Bir Galyalı ve karısını temsil eden bu eser, Capitoline Müzesi’nde bulunan “Ölen Galyalı” ve Louvre Müzesi’nde bulunan üçüncü bir heykeli de içeren bir heykel grubunun parçası. Bu heykeller MÖ 3. yüzyıla tarihlendirilen ve günümüze ulaşmayan Yunan bronz orijinallerinin Roma mermer kopyaları. Burada, Galyalı, Pergamon kralı (günümüzde Bergama) I. Attalos tarafından kazanılan bir savaştan sonra tasvir edilir. Düşman tarafından yakalanmak yerine, karısını öldürmeyi ve ardından intihar etmeyi seçer. Adam, sol eliyle ölmekte olan kadın figürünü tutarken, sağ eliyle köprücük kemiğinin altından bir hançer daldırıyor. Çıplaklığı (hiçbir şekilde kısa pelerini tarafından gizlenmeyen), bıyığı ve gür saçları, erkeği Galatyalı olarak tanımlamaya yardımcı olurken, özenle giyinen kadın bir Kelt şefinin eşi olarak tanımlanabilir. Heykel şimdi Roma Ulusal Müzesi'nin bir parçası olan Palazzo Altemps'te. _______________ The Galatian Suicide. The Roman copy of a Greek bronze original. Dating back to the 1st century B.C. This statue, which represents a Gaul and his wife, is part of the sculptural grouping that includes the Dying Gaul in Capitoline Museums and a third statue at the Louvre. These statues are Roman marble copies of earlier Greek bronzes (now lost). Here, the Gaul is depicted after a battle won by Attalus I, the king of Pergamon (modern Bergama). Instead of being captured by the enemy, the Gaul chooses to kill his wife and commit suicide. The man is depicted holding the figure of a dying woman in his left hand and, with his right, plunging a dagger under his collarbone. His nudity (in no way hidden by his chlamys), his mustache and his bushy hair help identify the man as a Galatian, while the elaborately dressed woman can be identified as the wife of a Celtic chief. The sculpture is now in the Palazzo Altemps, part of the National Museum of Rome. #arkeofili #arkeoloji #archaeology #ancient #rome #greek #greece #pergamon #galatia #gaul #sculpture #art #arthistory #museum #roma #yunanistan #bergama #galya #heykel #müze

A post shared by Arkeofili (@arkeofili) on

16- Erektheion tapınağı, Karyatidlerin bulunduğu güney sundurma. Atina, Yunanistan.

15- Ukrayna’da 3.000 yıllık mezarda, birbirine sarılmış halde bir kadın ve bir erkek iskeleti bulundu. Kadının isteyerek canlı gömüldüğü düşünülüyor.

View this post on Instagram

Ukrayna’da 3.000 yıllık mezarda, birbirine sarılmış halde bir kadın ve bir erkek iskeleti bulundu. Kadının isteyerek canlı gömüldüğü düşünülüyor. Arkeologlar, kadının kocasına bir sonraki dünyada refakat etmek için isteyerek canlı olarak gömüldüğüne inanıyor. Bu sıradışı mezardaki eşler, Bronz çağdan bu yana birbirlerine sarılır vaziyette duruyor. Tarihöncesi Vysotskaya (veya Wysocko) kültürüne ait çift, Ukrayna’nın batısındaki Ternopil kentinin güneyinde bulunan Petrykiv köyü yakınlarında bulundu. Aşk dolu çiftin bulunduğu kazıları yürüten Profesör Mykola Bandrivsky, “Bu çok nadir bir bulgu. Bir erkek ve bir kadın yer alıyor ve birbirlerine sıkıca sarılmışlar. İkisininde yüzü birbirine bakıyor ve hatta alınları birbirine değiyor.” diyor. __________________ AN ancient man and woman have been found locked in a loving embrace for 3,000 years in a grave in Ukraine. The woman was willingly entombed alive in order to accompany her husband to the next world, archaeologists believe. The extraordinary burial sees the couple clasped together since the Bronze Age in eternal love. The pair, from the prehistoric Vysotskaya – or Wysocko – culture were found near Petrykiv village, south of the city of Ternopil in western Ukraine. Professor Mykola Bandrivsky – who conducted a study of "loving couple burials" – said: “It is a unique burial, a man and a woman lying there, hugging each other tight. Both faces were gazing at each other, their foreheads were touching. #arkeofili #arkeoloji #archaeology #ukrayna #ukraine #love #aşk

A post shared by Arkeofili (@arkeofili) on

14- Maraton Muharebesi’nden, içinde savaşçının kafatası ile birlikte bulunmuş Korint miğferi. MÖ 490. Royal Ontario Müzesi Yunanistan Bölümü, Kanada. 

13- Safran Tanrıçası. Safran hasatını betimleyen bir Minos fresk detayının rekonstrüksiyonu. Yaklaşık MÖ 1600. Thera (Santorini), Yunanistan.

12- Burdur’un Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti’nde Roma İmparatoru Marcus Aurelius heykelinin ayağının bulunma anı. 

11- Ahtapot mozaiği, Pompeii, İtalya, MS 79.

10- Elit Roma süvarileri tarafından giyilen antik Roma miğferi. MS 1. yüzyıl.

9- Oseberg gemisi. Viking döneminden günümüze ulaşan en iyi korunmuş gemi. 9. yüzyıl. 

8- Nemrut Dağı Hierothesion’u, UNESCO Dünya Mirası alanı, Adıyaman – Türkiye.

View this post on Instagram

Nemrut Dağı Hierothesion'u, UNESCO Dünya Mirası alanı, Adıyaman – Türkiye. Nemrut Dağı’ndaki Hierothesion, Kommagene Krallığı’nın (MÖ 109-MS 72) en parlak döneminde hükümdar olan Kral I. Antiochos (MÖ 69–32) döneminde inşa edilmiş. Merkezde bir tümülüs ve onu doğu, batı ve kuzey yönlerde çevreleyen üç teras bulunuyor. Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı-tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri konumlanmış. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer alıyor. Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve Kommagene ülkesinin özgün sanatı harmanlanarak yontulmuş. _______________ Hierothesion on Mount Nemrut, UNESCO world heritage site, Adıyaman in Turkey. It was built during the reign of King I Antiochos (69-32 BC) during the most brilliant period of the Commagene Kingdom (109 BC-72 AD). It consists al tumulus in the center and three terraces surrounding it in east, west and north directions. On the eastern and western terraces, there are statues of lion and eagle as well as Antiochos and god-goddess sculptures. A unique lion horoscope is located on the western terrace. The sculptures were carved by blending the Hellenistic and Persian art and the unique style of the country of Commagene. #arkeofili #arkeoloji #archaeology #nemrutdağı #mountnemrut #hierothesion #kommagenekrallığı #commagenekingdom

A post shared by Arkeofili (@arkeofili) on

7- Ürdün’ün güneyinde yer alan Petra Antik Kenti. Petra’nın ilk olarak MÖ 9.000li yıllarda yerleşim gördüğü ve olasılıkla MÖ 4. yüzyılda, Nebati Krallığı’nın başkenti olarak kurulduğuna inanılıyor.

6- Mısır’daki ünlü Sfenks kazıları. Yaklaşık 1850 yılı.

5- Kral Tutankamon’un mumyası üzerinde bulunan ve vücudun varlığının simgesi olan Horus’un Gözü. Krallar Vadisi, Batı Thebes. Kahire, Mısır Müzesinde. 

4- Hatay’daki Antiocheia Antik Kenti’nde, üzerinde “Neşe” yazan ve MS 3. yüzyıla tarihlenen İskeletli Mozaik. Hafif uzanarak bir yastığa dayanmış, bir elinde içki kabı tutan iskelet, şarap amforası ve ekmek betimlenmiş.

3- Arjantin’in Santa Cruz bölgesinde yer alan Cueva de las Manos (Eller Mağarası), 13.000 ila 9.500 yıl önceye tarihlenen olağanüstü bir mağara sanatı topluluğu.

2- Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Basilica Therma adlı Roma Hamamı, 2.000 yıldır doğal bir sıcak su kaynağı olarak kullanılıyor.

View this post on Instagram

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Basilica Therma adlı Roma Hamamı, 2.000 yıldır doğal bir sıcak su kaynağı olarak kullanılıyor. 2018 yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilen Basilica Therma, antik zamanlardan beri kesintisiz olarak bir sıcak su kaynağı oldu. Orta Anadolu Bölgesi'nde eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Yılan benzeri bir figürün (sağlık tanrısı Asclepius) kabartmasından, bu yapının sadece temizlik için değil, aynı zamanda şifa için kullanıldığı anlaşılıyor. Basilica Therma, İmparator Theodosius döneminde paganlığın yasaklanmasından sonra, Roma Hamamının yanına inşa edilen kilise sayesinde bir piskoposluk merkezi oldu. ____________________ Basilica Therma is situated in the centre of Sarıkaya town of Bozok Plateau in the north of central Anatolia. The town was established on a large valley 1170 meter over sea level. The reason why the town was situated at this very certain point is the thermal and healing fountain which has been running from the ancient times till today. Basilica Therma is a bath building which was situated on the deepest part of the valley. This Roman Bath that was built in 2nd century A.D. has been used continuously and this gorgeous fountain still continues to be a source of healing with thermal waters. Basilica Therma has been a continuous supply of hot water since ancient times without any interruption. It is one of the most important Roman structures surviving in the Central Anatolian Region from the ancient eras. We can understand from the carving of a snake-like figure (represents the god of health Asclepius) that this building is not only for cleanliness but for the healing. After the banning of paganism during the reign of Emperor Theodosius, it became a bishopric centre thanks to the church which was built next to the Roman Baths. #arkeofili #arkeoloji #archaeology #yozgat #basilicatherma #turkey #turkiye #hamam #romanbath

A post shared by Arkeofili (@arkeofili) on

1- Dinlenen Boksör Bronz Heykeli (Terme Boksörü ya da Quirinal Boksörü olarak da biliniyor). Roma, yaklaşık MÖ 330-50. Roma Ulusal Müzesi.

View this post on Instagram

Dinlenen Boksör Bronz Heykeli (Terme Boksörü ya da Quirinal Boksörü olarak da biliniyor). Roma, yaklaşık MÖ 330-50. Roma Ulusal Müzesi. Taşın üzerinde oturan bir Yunan boksörünü tasvir eden bronz heykel. Elleri hafifçe katlanmış, Yunan boksu Pygmachia için kullanılan ve oxys denilen deri eldiven giyiyor. 1885’te Konstantin Hamamları’ndaki Quirinal Tepesi’nde, Rodolfo Lanciani tarafından bulundu. Helenistik tarzda, gerçekçilik ve ham duygusallık ile, kayıp balmumu yöntemiyle yapılan antik Yunan bronz, 140 cm boyunda. Yapılma tarihi ve sanatçı kesin olarak bilinmiyor, tahminler MÖ 330-50 yılları arasında değişiyor. _________________ Bronze Statue of Boxer at Rest (also known as Terme Boxer or Boxer of the Quirinal). Rome, ca. 330-50 B.C. The National Museum of Rome. A bronze statue depicts a Greek boxer sitting on a stone seat. His hands are gently folded, he wears oxys, a type of leather hand wrap used for Pygmachia, Greek boxing. It was discovered by Rodolfo Lanciani in 1885 on the Quirinal Hill at the Baths of Constantine. Hellenistic in style, with realism and raw emotionality, the Ancient Greek bronze made in the lost-wax method, measures 140 cm. The exact date of creation (estimates range from 330-50 BCE) and artist are unknown. #arkeofili #arkeoloji #archaeology #ancient #greek #ancientgreek #greece #statue #sculpture #heykel #rome #roma #museum #müze

A post shared by Arkeofili (@arkeofili) on

You must be logged in to post a comment Login