Apollon Smintheius Kutsal Alanında Neolitik/Kalkolitik Mezarlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde devam etmekte olan Apollon Smintheus kazılarında Geç Neolitik Dönem’e tarihlendiği düşünülen mezarlara ulaşıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Profesör Çoşkun Özgünel tarafından yürütülen kazılar şu zamana kadar önemli bulguları beraberinde getirdi.

Bilim adamları mezarların arkeolojik buluntular arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirttiler. Bunun yanında kazıda bulunan 7000 yıl öncesine tarihlendirilen Neolitik-Kalkolitik mezarın çok iyi tanımlanamamış olan bölge prehistoryasını ve bölgesel prehistorik ölü gömme adetlerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Smintheus kentinin prehistorik alanları ilk olarak 2004’te kazılmaya başlanmış. Şu ana kadar bulunan mezarlardaki ortak görüntüler ise; ölüler hoker pozisyonunda, yanlarında seramik gömü hediyeleri var ve üstleri rastgele taşlarla kapatılmış.

Apollon Smintheus

Apollon Smintheus Tapınağı, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyü Bahçeleriçi mevkiinde bir vadinin eteğinde bulunur. MÖ. 2. yy’ın ikinci yarısında inşa edilmiş Troas bölgesinin önemli kutsal tapınaklarından biridir.

Döneminin en önemli mimarlarında olan Hermogenes’in yaptığı tapınak, özellikle dev örneklerini İonia bölgesinden bildiğimiz Pseudodipteral planda yapılmış ve Apollon kültüne adanmıştır.

Tapınak üç bölmeli olarak hazırlanmış ve bir pronaos, naos ve opisthodomos’dan oluşmaktadır. Ünlü heykeltraş Paros’lu Skopas tarafından yapılmış bir Apollon heykelini de içinde barındırmaktadır.

Ünlü antik gezgin ve coğrafyacı Strabon, Geographika kitabında tapınağın hikayesini şöyle anlatır. İonların Yunanistan’dan bölgeye gelişi sonrası bölge halkı İonları yenilgiye uğratır ve zaferin simgesi olarak bu tapınağı inşa ederler.

Restorasyon çalışmaları sırasında tır ile girilen tapınak da Apollon Smitheus tapınağıdır.

 

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply