Antik Genom Analizine Göre Modern İnsanlar 350.000 Yıl Önce Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, modern insan evriminin sanılandan çok daha önce gerçekleştiği fikrini güçlendiriyor.

arihlemek için kullanılan en eski Homo sapiens kafatasına ait olduğu düşünülen kalıntıların birleştirilmiş resmi (Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig)

Antik genom analizleri üzerine yapılan yeni araştırmaya göre modern insanlar (Homo sapiens) 350.000 ila 260.000 yıl önce ortaya çıkmaya başladı. Bu bulgular homo sapiens türünün sanılandan daha önce evrildiği fikrini güçlendiriyor.

Fosil kayıtlarından gelen kanıtlara göre araştırmacılar arasındaki genel görüş, modern insanların anatomik olarak ortaya çıkışı 200.000 ila 180.000 yıl önce Doğu Afrika’da yer aldığı ve sonrasında da buradan yayıldıkları yönündeydi.Fakat, yapılan bu son çalışma, Afrika tarihine daha derinlemesine ışık tutuyor. Yakın zamanda Fas’ta keşfedilen ve bulunan en eski Homo sapiens türüne ait olma ihtimaline sahip yaklaşık 300.000 yıllık olarak tarihlenen fosil ise bu araştırmayı tamamlayıcı nitelikte. (Türlerin birbirlerine benzemesine rağmen beyinlerinin tamamen farklı olabilmesi nedeniyle bazı araştırmacılar ise bu fikre karşı)

İLGİLİ: Fas’ta Bilinen En Eski Homo Sapiens Kalıntıları Bulundu

İsveç, Upsala Üniversitesi, Johannesburg ve Güney Afrika Witwatersrand Üniversitelerinden bir araştırma grubu, bulgularını oluşturmak için 2.300 ila 300 yıl önce Afrika’nın güneyinde yaşamış yedi bireyin kalıntıları üzerinde çalıştı. Sonra ise bu yedi bireyin DNA’sını, modern ve arkaik DNA örnekleriyle karşılaştırdılar.

Araştırma Science dergisinde yayımlandı.

Afrika tarihinin demografik tarihi ve tahmini ayrılmalar. Renklendirilmiş dikey yollar göçü gösteriyor ve aşağı doğru olan üçgenler ise diğer bir gruba karışmayı gösteriyor. Güney Afrika avcı-toplayıcıları kırmızıyla, Demir Çağı çiftçileri ise yeşil ile gösteriliyor. (C. M. Schlebusch et al., Science 10.1126/science.aao6266 (2017)

Araştırmacıların modern insan evrimi için çok daha eski tahmini Florisbad ve Hoedjiespunt adlı fosillerin yaşları ile örtüşüyor. Bu fosiller doğrudan atalarımız olduğu düşünülen Homo türlerine aitler. Homo bir cins adıdır, yani türlerin oluşturduğu grup, ve modern ve eski de dahil bütün insanları içerir.

Bu çalışmadaki araştırmacılardan biri olan Marlize Lombard, “Şu an gözüküyor ki bu zaman periyodunda en az iki ve üç Homo türü Afrika’nın güney bölgelerinde bulunmuş.”

“260.000 ila 350.000 yıl önceki ayrılma zamanına tarihlenen arkeolojik kalıntılar, alet üreten avcı-toplayıcıların Afrika’nın güneyine yerleştiklerini gösteriyor. Bulunan insan fosilleri seyrek olmasına rağmen Florisbad ve Hoedjiespunt fosilleri, modern insana geçiş evresi olarak gözüküyor.”

İLGİLİ: Fas’ta Bulunan 300.000 Yıllık Homo Sapiens’ten Öğrendiğimiz 7 Bilgi

Bu çalışmada başka bir araştırmacı olan Carina Schlesbusch arkaikten modern insana geçişin tek bir yerde değil, birçok bölgede gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor:

“Afrika’da Homo sapiens türünün ortaya çıktığı tek bir yer olmayabilir. Aksine arkaik Homo türlerinin, modern Homo sapiens türüne evrimi çeşitli bölgelerde gerçekleşmiş olabilir. Arkaikten modern formlara doğru olan bu kademeli geçişi Kuzey, Doğu Afrika’da ve Afrika’nın güneyinde görüyoruz. Modern, ara geçiş ve arkaik formlar bu üç bölgede de bulundular.”

HPV, Modern İnsanın Neandertal ve Denisovalılarla Melezlenmesinden Geliyor


Makale: Schlebusch, C. M., Malmström, H., Günther, T., Sjödin, P., Coutinho, A., Edlund, H., … & Lombard, M. (2017). Southern African ancient genomes estimate modern human divergence to 350,000 to 260,000 years ago. Science, eaao6266.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü ile yandalı var. Paris Diderot Üniversitesi'nde Genetik yüksek lisansını tamamladı ve Jacques Monod Enstitüsü'nde Paleogenomik laboratuvarında doktorasına devam ediyor. Araştırma alanları: Fransa'daki Neolitik Dönemden itibaren antik insan popülasyonlarının demografisi ve dinamiği, nadir görülen genetik hastalıkların evrimi ve Orta Çağ Fransızlarının genetik yapısı.

You must be logged in to post a comment Login