Antik Diş, Asya’da Arkaik İnsanlarla Çiftleştiğimizi Gösteriyor

Çin’de bulunan 160.000 yıllık azı dişi, Asya’da Arkaik insanlar ve Homo sapienslerin çiftleştiğine dair ilk morfolojik kanıt olarak değerlendiriliyor.

Yeni bir Asya bireyinde bulunan üç köklü alt azıdişi anomalisi. C: Christine Lee

Çalışma, nadir bir özellik olan ve modern Asyalılarda görülen ve önceleri Homo sapiens’in Afrika’dan ayrıldıktan sonra geliştirdiği düşünülen üç köklü alt azı dişi üzerinde şekilleniyor.

Bu yeni araştırma, bambaşka bir evrim rotasına işaret ediyor.

Antropoloji profesörü ve araştırmanın baş yazarı Shara Bailey, “Bu fosilin, Asyalılardaki üç köklü azı dişi özelliğinin sanıldığından daha eski bir tarihe dayandığına ve Modern Asyalıların bu özelliği Neandertal ve Denisovalılar ile çiftleşmeleri sonucunda aldıklarına işaret ettiğini” söylüyor.

(Çin’deki Homo Sapiens Fosilinde ‘İlkel’ Özellikler Var)

Bailey ve çalışma arkadaşları önceki çalışmalarında Denisovalıların, Homo Sapiens bölgeye ulaşmadan önce Tibet Platosunda yaşadıkları sonucuna varmışlardı.

Bu çalışmada PNAS analizi ile birlikte 1980 senesinde Çin’in Baishiya Karst Mağarası’nda bulunan homininlere ait alt çene kemiğine ağırlık verildi.

Denisovalı bir bireyin üç köklü alttan ikinci azı dişi. C: The Max Planck Institute

NYU antropoloğu Susan Antón ve Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nün İnsan Evrimi Departmanı başkanı olan Jean-Jacques Hublin’in de katıldığı PNAS çalışmasında 160.000 yıl önce Asya’da yaşamış olan ilk insanlar ile modern Asyalılar arasındaki bağlantının anlaşılması amacıyla azı dişi üzerine araştırmalar yapıldı.

(Tibet’te 160.000 Yıllık Denisovalı Fosili Bulundu)

“Paylaştıkları bazı özelliklere bakılarak ilk insanlar ve modern insanlar arasında Asya’da bir devamlılığın söz konusu olduğuna dair uzun zamandır iddialar bulunuyordu” diyor Bailey.

“Ancak bu ortak özelliklerin çoğu primitif ya da diğer gruplarda da rastlanan özelliklerdi. Üç köklü azı dişi ise Asyalılara özgü bir özellik. 160.000 yıllık Asyalı ilk insanda bu azı dişinin bir örneğine rastlanması bu özelliğin bölgedeki Homo sapienslere Asya’da yaşayan ilk insanlar ile çiftleşmeleri sonucu aktarılmış olabileceğine işaret ediyor.”


Science Daily. 8 Temmuz 2019.

Makale: Bailey, S. E., Hublin, J. J., & Antón, S. C. (2019). Rare dental trait provides morphological evidence of archaic introgression in Asian fossil record. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201907557.

Boğaziçi Üniversitesi 2015 Çeviribilim mezunu.

You must be logged in to post a comment Login