Antalya’da Köylüler Arkeolojik Kalıntıları Mermer Ocağından Korudu

Antalya Korkuteli’nde, mermer ocağı firmasının kazı başlattığı arkeolojik alanda, köylülerin imza kampanyası ve itirazı sayesinde çalışmalar durduruldu.

Taşkesiği sınırlarında bir firmaya, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi. Karyağdı armudu başta olmak üzere meyvecilik ve tarımsal üretimde büyük öneme sahip bölgenin aynı zamanda tarihi yerleşim bölgesi ve sulak alan olduğu gerekçesiyle köylüler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ruhsatın iptali için başvurdu.

Muhtar Musa Tiryaki tarafından bakanlığa yapılan başvuruda, mermer ocağı firmasına uygunluk tespiti yapılmaksızın ilgili kurumlarca ruhsat verildiği, şu anda yol çalışması yapılan alanın tarihi yerleşim yeri olduğuna, tarihi kalıntılar, kaya mezarları bulunduğu belirtildi. Taşkesiği ve Korkuteli halkının imza kampanyasının da ekte sunulduğu başvuruda, ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’ kapsamında sözkonusu yerlerin uygun olmaması sebebiyle bu yerlerin incelenmesi ve SİT alanı olarak tescili talep edildi.

Bakanlığa yapılan başvuruyu değerlendiren Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından bölgede inceleme yapıldı ve mermer ocağı firmasının çalışma yaptığı bölgede arkeolojik kalıntılar tespit edildi. Tespiti yapılan kültür varlıklarının 2863 sayılı yasa kapsamında tescili konusunun Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda değerlendirilmesi kararı alındı ve kurul kararı alınıncaya kadar da söz konusu alandaki yol çalışmasının durdurulması ve alanda herhangi bir fiziki-inşai uygulamada bulunulmamasına karar verildi.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login