Anadolu ve Suriye’nin Resmi Ticareti 4500 Yıl Önce Başladı

Kültepe Kaniş Karum Höyüğü’nde yapılan 2015 yılı kazılarında, Anadolu’dan Suriye ve Mezopotamya’ya yapılan resmi belgeli ticaretin 4500 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Anadolu ve Suriye’nin Resmi Ticareti 4500 Yıl Önce Başladı

Kayseri’de yer alan Kültepe’de 5,5 ay süren kazı çalışmaları sona erdi. Höyükte yapılan kazı çalışmalarında bu yıl yine birbirinden değerli bilgiler ortaya çıktı.

Sona eren 2015 yılı kazılarında, Asurlu tüccarların Anadolu’ya gelmesinden yaklaşık 500 yıl önceki döneme ait büyük saray yapısı araştırıldı ve ayrıca ilk defa saray dışında halkın yaşadığı alanlarda da küçük çaplı kazı çalışmaları yapıldı. Halkın yaşadığı alanlarda Kültepe’nin en erken hangi dönemde iskan edildiği belirlenmeye çalışılıyor.

Anadolu ve Suriye’nin Resmi Ticareti 4500 Yıl Önce Başladı

Özellikle saray içinde bulunan arkeolojik eserlerde Anadolu’nun 4500 yıl öncesinden itibaren Suriye ve Mezopotamya ile çok kuvvetli ve sistemli bir ticari ilişki içinde olduğunu tespit ettiklerini belirten Kazı Heyeti Başkanı Fikri Kulakoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“4500 yıl önce Anadolu insanı Suriyeli tüccarlara altın, bakır, gümüş gibi madenler satıp karşılığında işlenmiş takı, mücevherat, kap kacak, tekstil ürünleri almış. Bu ticaret at pazarlığı şeklinde değil, kayıtlı, resmi bir şekilde yapılmış. Ticaret genel itibarıyla takas şeklinde yürütülmüş. O nedenle de Suriye ve Mezopotamya bölgesiyle resmi ticaretimizin 4500 yıl öncesine dayandığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çıkardığımız tabletlerde ve diğer arkeolojik eserlerden bunları görebiliyoruz.”

Tüccarlar Koruma Altındaydı                           

Kültepe’den çıkan tabletlerin üzerindeki yazılarda tüccarların veya alışveriş yapan insanların duygularının da yansıtılması nedeniyle dünyada eşi olmayan nitelikte olduğuna dikkati çeken Kulakoğlu, Anadolu’da o dönem için en büyük krallık olan Kaniş Krallığı’nın ticaret sisteminin en önemli aktörlerinden birisi olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Tabletlerden Kaniş Kralı’nın Suriyeli tüccarların emniyetini sağlama ve huzurlu bir şekilde ticaret yapmalarına imkan tanıdığını görüyoruz. Bundan dolayı da tüccarlar eşek kervanlarıyla güvenli gördükleri Anadolu’ya gelip ticaretini yapmış ve hiçbir sorun yaşamadan yol güvenlikleri sağlanarak tekrar ülkelerine dönmüşler. Ticaret her dönem yapılmış ama bu işler yapılırken günümüzde nasıl ki güven ve istikrar ön plana çıkıyorsa o zamanlar da bu konu ticaretin ilk önceliği olmuş. Suriyeli tüccarların ticaret için Anadolu’yu tercih etmesinin en önemli nedenleri arasında güvenlik konusunun geldiğini çıkardığımız arkeolojik eserlerden anlayabiliyoruz.”

Anadolu ve Suriye’nin Resmi Ticareti 4500 Yıl Önce Başladı

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login