Anadolu İnsanı Okuma Yazmayı İlk Olarak Kültepe’de Öğrendi

Eski Assurca çivi yazısı metinlerin çözülmesi ve arkeolojik kazılar sayesinde, Kültepe ve civarında koloni kurmuş olan Assurlu tüccarların yazıyı Anadolu’ya getirdiğini öğrendiğimiz Kültepe’nin Kazı başkanı ve Ankara Üniversitesi’nden Dr. Fikri Kulakoğlu, Anadolu insanının okuma yazmayı Kayseri Kültepe’de öğrendiğini söyledi.

Kayseri-Sivas Karayolu’nun 20. kilometresinde bulunan Kültepe, Kaniş, Karum Höyüğü’nde 1948 yılında başlayan ve 70 yıldır süren kazılarda bugüne kadar yaklaşık 23 bin 500 tablet çıkartıldı. Bu çivi yazılı tabletler en az 4.000 yıl öncesinin yaşamına dair eşsiz bilgiler sundu. Kazılarda ön Asya’nın ve Anadolu’nun en önemli tarihi verilerine ulaşıldı.

Anadolu Tarihi Devirlere Kültepe’de Girdi

Milliyet’in haberine göre Kulakoğlu yaptığı açıklamada, “Anadolu için burasının önemi yazının ilk kez burada kullanılmış olması. Anadolu insanı ilk kez Kayseri Kültepe’de okumayı, yazmayı öğrendi ve tarih devirlerine girdi. Özellikle de Kültepe’de bulunan yaklaşık 23 bin 500 tablet de Anadolu en eski dönemden itibaren tarihi bilgileri bize vermeye başladı. Bu sayede bizim en azından 4.000 yıllık bir tarihi geçmişi başta Kültepe ve daha sonra Hitit dönemi olmak üzere bu çivi yazılı belgelerden öğrenmeye başladık. Burada bulunan tabletlerde o dönem ekonomisi, siyaseti ve sosyal yaşantısı hakkında verilere ulaşıldı. Yapılan kazılarda ayrıca, o dönem insanlarının oturduğu saraylar, depo binaları ve mabetler bulundu” dedi.

Kültepe Höyüğü

Kaniş Krallığı’nın başkenti ve Anadolu’daki Assur Ticaret Kolonilerinin merkezi olan Kültepe, Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusun yer alır. Kültepe Arkeolojik Alanı, 21 metre yüksekliğinde bir höyük ve onun etrafını çevreleyen karum adlı aşağı şehirden oluşmaktadır. Tarihi ve doğal anayolların birleştiği bir noktada yer alması, Kültepe’nin ticarette önemli bir yer olmasını sağlamıştır.

Kültepe-Kaniş’te 1948 yılından itibaren sürdürülen bilimsel arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 23.500 çivi yazılı tablet Anadolu’nun ilk yazılı belgeleridir. Kültepe-Kaniş tabletleri, diğer eski merkezlerde bulunan devlet arşivlerin aksine, tüm eski Önasya’nın en büyük ve kapsamlı özel şahıs arşivleridir. Söz konusu eserler Anadolu ile Asur arasında sürdürülen ticaret hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra, borç alıp-verme, faiz, evlenme-boşanma, veraset, esir ticareti, mahkeme kararları ve yerli beylerle yapılan yazışmalar hakkında da bilgiler vermektedir.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login