Amerika’da Bilinen En Eski Alet Uçları Bulundu

Arkeologlar, daha önce Amerika kıtalarında bulunanlardan binlerce yıl daha eski alet uçlarını Idaho’da ortaya çıkardılar. Bulgular, erken insanların taş silahları nasıl yaptıkları ve kullandıklarına dair tarihin anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Cooper’s Ferry sahasındaki çukurların içine ve dışına gömülü olarak keşfedilen taş uçlar. C: Loren Davis

Karbon-14 tarihlemesine göre, jilet gibi keskin ve yaklaşık 1 cm ila 5 cm uzunluğunda değişen 13 tam ve kırık uçlar yaklaşık 15.700 yıl öncesine ait.

Bu, Kuzey Amerika’da bulunan Clovis yivli uçlarından yaklaşık 3.000 yıl daha eski ve günümüz Idaho’sunda Salmon Nehri boyunca aynı Cooper’s Ferry sahasında daha önce bulunan uçlardan 2.300 yıl daha eski.

Araştırma bulguları Science Advances dergisinde yayımlandı.

(İlgili: Eski Güney Amerikalılarda Neandertal DNA’sı Keşfedildi)

Antropoloji profesörü ve taş uçları bulan grubun başkanı Loren Davis, “Bilimsel bir bakış açısından, bu keşifler, Amerika’nın en eski halklarının arkeolojik kayıtlarının neye benzediği hakkında çok önemli ayrıntılar veriyor.” diyor.

“‘İnsanların 16.000 yıl önce Amerika’da burada olduğunu düşünüyoruz’ demek bir şey; geride bıraktıkları iyi yapılmış eserleri bularak ölçmek başka bir şey.”

Daha önce, Davis ve Cooper’s Ferry sahasında çalışan diğer araştırmacılar, yaklaşık 16.000 yıl önce insan varlığını gösteren basit yongalar ve kemik parçaları bulmuşlardı. Ancak Davis, taş alet uçlarının keşfinin, ilk Amerikalıların karmaşık düşüncelerini o dönemde teknoloji aracılığıyla ifade etme biçimlerine dair yeni içgörüler ortaya çıkardığını söylüyor.

2017’de Cooper’s Ferry sahasındaki B Alanı kazılarına genel bakış. C: Loren Davis

Uçların bulunduğu Salmon Nehri bölgesi, kabile tarafından antik Nipéhe köyü olarak bilinen geleneksel Nez Perce arazisinde yer alıyor. Arazi şu anda federal Arazi Yönetimi Bürosu tarafından kamu mülkiyetinde tutuluyor.

Söz konusu uçlar, sadece yaşları açısından değil, Japonya’nın Hokkaido kentinde bulunan ve 16.000-20.000 yıl öncesine tarihlenen uçlara benzerlikleri açısından da ilgi çekici. Bu aletlerin Idaho’daki varlıkları, Kuzeydoğu Asya ve Kuzey Amerika’nın buzul çağı halkları arasında erken dönem genetik ve kültürel bağlantılar olduğu hipotezine daha fazla ayrıntı katıyor.

Davis, “Kuzey Amerika’nın en eski halkları, zaman içinde hayatta kalmak ve gelişmek için kullandıkları kültürel bilgiye sahipti. Bu bilginin bir kısmı, Cooper’s Ferry sahasında bulunan uçlar gibi, insanların taş aletler yapma biçiminde görülebilir.” diyor.

“Bu uçları aynı yaştaki ve daha eski diğer sitelerle karşılaştırarak, bu teknolojik bilginin insanlar arasında paylaşıldığı sosyal ağların mekansal boyutlarını çıkarabiliriz.”

Davis, bu küçük uçların, ok veya mızrak yerine dartlara (daha kısa boyutlu ok sapı) bağlı olduklarını ve küçük boyutlarına rağmen ölümcül silahlar olduklarını söylüyor.

“Büyük avı öldürmek için erken dönemlerde uçların büyük olması gerektiğine dair bir varsayım var; ancak, dartlara monte edilen daha küçük uçlar derine nüfuz ederek çok büyük iç hasara neden olabilir. Bunun gibi silahlarla bildiğimiz herhangi bir hayvanı avlayabilirsiniz.”

ABD, Idaho’nun batısındaki aşağı Salmon Nehri kanyonundaki Cooper’s Ferry sahasına genel bakış. C: Loren Davis

Bu keşifler, Kuzeybatı Pasifik’teki erken insan yaşamına dair de bilgiler veriyor. “Yaklaşık 16.000 yıl önce insanların çukurlar yaptığı ve tam ve kırık uçları depoladığı bir yer bulmak, bize bölgemizin en eski sakinlerinin yaşamları hakkında değerli ayrıntılar veriyor.”

Yeni keşfedilen çukurlar, Davis ve meslektaşlarının daha önce 14.200 yıllık bir ateş çukuru ve soyu tükenmiş bir atın kalıntılarını içeren bir gıda işleme alanı bildirdiği Cooper’s Ferry kaydının bir parçası. Sonuç olarak araştırmacılar, 65.000’den fazla öğeyi bulup haritalandırdılar ve kesin belgeler için konumlarını milimetresine kadar kaydettiler.


Oregon State University. 23 Aralık 2022.

Makale: Loren Davis. (2022). Dating of a Large Tool Assemblage at the Cooper’s Ferry Site (Idaho, USA) Dated ~15,785 cal yr B.P. Extends Age of Stemmed Points in the Americas. Science Advances.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login