Altın İçin Kaz Dağları’ndaki Neandria Antik Kenti Gözardı Edildi

Kaz Dağları’nda yer alan Neandria Antik Kenti, altın madencilerinin tehlikesi altında. Hellen dilinde “Genç adamın yurdu” anlamına gelen kent, madenci şirketin hazırladığı ÇED dosyasında yok sayıldı.

Dünyada oksijen zenginliği bakımından sayılı yerlerden biri olan Kaz Dağları’nda bulunan Neandria Antik Kenti de aynı Kaz Dağları gibi tehlikeye girdi. Maden arama ruhsatı ile madenci şirketlerinin karış karış el koyduğu dağlarda Kanadalı Teck Madencilik, Yaylacık köyü yakınlarında yarma usulüyle altın arama çalışmalarına başladı. Şirketin altın aradığı alanın ruhsat sınırı Neandria kentinin sınırına kadar geliyor. Buradaki maden aramaları için Çanakkale Valiliği  09 şubat 2015’te ‘ÇED Gerekli değildir‘ kararı verdi.

Neandria Antik Kenti

Çanakkale İli, Ezine İlçesi’nin 20 km güneybatısında, bölgenin en yüksek dağı olan Çığrı Dağı’nın yüksek kuzeybatı tarafında kurulmuştur. Hellen dilinde “delikanlı” veya “genç adamın yurdu” anlamına gelir. Neandria’da bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması yapılmazken, 1889 yılında başlayan Neandria araştırmaları ile kent suru, sur içinde yer alan iki yüz otuz ev ve Aiol stilindeki Apollon tapınağı üzerine yoğunlaşmış.

MÖ. 8. yüzyılda Aiollerce kurulan kent, sonradan Aleksandreia troas adını alacak olan Antigoneia’ya sürüldükten sonra terk edilmiştir.  Yaklaşık 3 metrelik poligonal taştan örülmüş surları, MÖ. 5. yüzyıla tarihlenen görkemli kalıntılarındandır.  MÖ. 6. yüzyıl başlarına tarihlenen tapınağı ise bir başka önemli anıtıdır. Tapınaktaki sütunları süsleyen Aiol başlıkları bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmekte.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login