Aliağa Arkeoloji Müzesi’nin Açılması İçin Şenlik Düzenleniyor

İzmir’de Aliağa Kyme Arkeoloji Müzesini Koruma ve Yaşatma Girişimi ve Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi tarafından Aliağa Kyme Arkeoloji Müzesi’nin korunması ve hizmete açılması için şenlik düzenleniyor. Şenliğe başta Aliağa halkı olmak üzere tüm arkeoloji ve eğitim gönüllüleri davetli.

Aliağa Arkeoloji Müzesi’nin Açılması İçin Şenlik Düzenleniyor

Aliağa Arkeoloji Müzesi’nde 12 Eylül 2015 tarihinde saat 9.00’da düzenlenecek olan dayanışma ve uyarı etkinliğinde, basın açıklaması, meydan söyleşileri, sahne gösterileri, müzik dinletileri ve çocuklarla arkeolojik seramik çalışmaları düzenlenecek.

Daha önce belediye, İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Kyme Arkeoloji Müzesi ve Kazı Evi’nin sağlam olmadığını gerekçe göstererek içindeki tarihi eserleri uygun olmayan koşullardaki kız öğrenci yurdu deposuna taşımıştı. Ardından da müzenin başka bir amaçla kullanılması yönünde karar vermişti. 3000’e yakın tarihi eserin yetkisi olmayan kişilerce taşınması ve eserler için uygun olmayan bir yere taşınması üzerine Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu’nun savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla müzenin tahliyesi durdurulmuştu.

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu’nun şenlik ile ilgili Arkeofili’ye yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde;

arkeoloji müzemiz açılsın!

İzmir ili, Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan, Aliağa Belediyesi, kazı ekibi ve Kültür Bakanlığı’nın denetiminde ve sorumluluğunda da olan, “Aliağa Kyme Arkeoloji Müzesi”nin ve kazıevi deposunun yer aldığı bina 23 Şubat 2015 tarihinde yasalarımıza aykırı bir biçimde gerçekleştirilmek istenen müzede yer alan kazıevi deposunda bulunan eserlerin boşaltılıp ardından yıkılmak istenmesi, girişimimiz ve duyarlı yurttaşların girişimleriyle bakanlıkça durdurulmak zorunda kalınmıştır.

Aliağa Belediyesi tarafından gerçekleştirilmek istenen bu yıkım girişimine gerekçe olarak gösterilen müzenin yapısal dayanıksızlığı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce yapılan incelemeler sonucu asılsız olduğu ortaya çıkmış, bununla birlikte; daha önce bu amaçla belediyece hazırlatılan incelemenin ve raporun geçersiz ve gerçekleri yansıtmadığı da ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan bir başka incelemede de belediyenin ve bilimsel gerçekleri yansıtmayan raporu hazırlayan ilgili şirketin müze binasının taşıyıcı yapılarını tahrip ettikleri ortaya çıkmıştır. Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan inceleme raporunda belirtilen bir başka vurgu da, arkeoloji müzesinin taşıyıcı düzeninin çok dayanıklı olduğu ve kuvvetli bir yapısal özelliğe sahip olduğudur.

Ancak tüm bu süreçlerin sonucunda belediyenin ve ilgili inşaat şirketinin verdiği hasarların hızla onarılacağına ilişkin Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce verilen bilginin gereği olan hiçbir karar ve uygulama hala görülmemektedir. Binanın bu anlamda tekrar bakımsızlığa terk edilmiş olması, hiçbir güvenlik tedbirinin alınmamış olması, binanın projesinde yer alan ve uluslararası bir antlaşmayla bağıtlanmış bulunan müze sergi alanının da henüz tamamlanmamış olması, Aliağa Arkeoloji Müzesi’nin hala Aliağa halkına ve milli eğitim alanına ve ülkemiz hizmetine sunulamamasını sağlamış olmasını sağlamaktadır.

Bu amaçla; bu konuda gerekli incelemelerin yapılması görevli ve sorumluların görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ve müzemizin bu eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilerek, tüm ekip ve mekan donanımlarıyla ülkemizin hizmetine açılması amaçlarıyla 12 Eylül 2015 tarihinde bir dayanışma ve uyarı etkinliği gerçekleştireceğiz.

“ALİAĞA ARKEOLOJİ MÜZEMİZ AÇILSIN!” adıyla gerçekleştireceğimiz bu etkinlik müzemizin açılması yolunda önemli bir adım olacaktır. Etkinliğimize, başta Aliağa halkı olmak üzere Ege bölgemizdeki tüm arkeoloji ve eğitim gönüllülerini davet ediyoruz.

Aliağa Kyme Arkeoloji Müzesini Koruma ve Yaşatma Girişimi adına Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login