Adana’da Hititler Döneminde Yaşamış Fil Kemikleri Bulundu

Adana’daki Tatarlı Höyük kazı çalışmalarında, Asya filine (Elephas Maximus) ait bir çene parçası ve ayak parmağı bulundu.

Çukurova Üniversitesi’nden Tatarlı Höyük Kazıları Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer ve çalışmaların Zooarkeoloji Koordinatörü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Derya Silibolatlaz-Baykara şu açıklamayı yaptı;

“Tatarlı Höyük Zooarkeoloji çalışmalarında fillere ait kalıntılar tespit edildi. Fil buluntularından ilki molar diş (azı dişi) ile temsil ediliyor. Yapılan tür tayininde bugün yaşayan iki filden bir tanesi olan Asya Fili (Elaphas Maximus) olduğu görüldü ve diş aşınma durumu göz önüne alındığında yetişkin bir bireye ait olduğu tespit edildi.”“File ait olduğu belirlenen diğer buluntu ise parmak kemiğidir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kemiğin metacarpal olduğu belirlendi. Kemiğin kaynaşma yüzeyinin kapanmamış olmasından dolayı bu kemiğin genç bir bireye ait olduğu görüldü. Bu buluntunun da Asya Fili’ne ait olduğunu söylemek mümkün. Hem fildişi hem de parmak kemiği üzerinde herhangi bir kesim/işleme izine rastlanmadı.”

Asya fili (Elephas Maximus)

Hititler İle Geç Hitit Dönemi arasındaki zamanda yaşamışlar

Fil kemiklerinden birinin yamaç açmalarından diğerinin de kesit temizliğinden ele geçtiği de göz önüne alındığında fillerimizin Hititler dönemi ile Geç Hitit dönemi arasındaki zaman dilimine tarihlenebileceğini ve bu dönemde Tatarlı Höyük’te fillerin yaşamış olduğunu düşünmekteyiz.”

Tatarlı Höyük kazıları.

Fildişi ticaretinin ise MÖ II. Binyıl ve MÖ I. Binyılın ilk yarısında Doğu Akdeniz ve Suriye’de yaygın olduğu ele geçen fildişi eserlerden zaten biliniyor ve Tatarlı Höyük de bu ticaretin içinde yer almış gibi görünüyor.”


Çukurova Üniversitesi

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login