4. Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu 23-25 Haziran’da

4. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu 23-25 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılıyor. Yerli ve yabancı akademisyenlerin sunumlar yapacağı sempozyumun bu seneki konusu “Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki”. ANAMED’de gerçekleşecek sempozyum kapsamında bu yıl ilk kez poster sunumları da yapılıyor.

semp2

Sempozyumda, öteki imgesinin oluşmasında etkisi olan coğrafi, etnik ve diğer tüm unsurlar arasındaki karmaşık ilişkinin, yazılı kaynaklar, sanatsal ve maddi bulgularla sorgulanması; Bizanslıların ötekilerden bahsederken kendilerini nasıl anlattıklarının incelenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda davetli araştırmacılar coğrafi ve etnik imgelemde öteki, fiziki dünya imgelemi (oikoumene), öteki dünya imgelemi, öteki/egzotik ile karşılaşmalar ve ötekinin benimsenmesi, pagan ve Greko-Roman mirasın algılanışı konularında yeni bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı bildiriler sunacaklar.

Sempozyum açıklaması şöyle:

Bizans dünyası dışında kalan kültürlerin, Bizanslılar tarafından, özellikle coğrafi ve etnik bakış açısından temsil edilişi, hem Bizans dünyasına ait olmayanın algılanışına hem de Bizans’ın kendi imgelemini nasıl oluşturduğuna ışık tutar. İmparatorluk sınırlarının ötesindeki kültürleri Bizanslıların nasıl tanımladıklarını, iklim, bitki örtüsü, dil ve farklı yaşam biçimleri gibi coğrafi ve etnik unsurlar şekillendirir.

Bizanslıların algısında bu unsurlar ötekilerin tarihi, dini gelenekleri ve siyasi durumlarıyla karmaşık bir ilişki içindedirler. Bizans’ın coğrafi ve etnik açıdan –bilinenden egzotik olana veya içerdeki ötekinden dışardaki ötekine kadar– öteki ile karşılaşması, Bizanslıların kendi çevreleriyle uzamsal olarak nasıl ilişki kurdukları ve komşularından kendilerini nasıl ayrıştırdıkları ile ilgili ipuçları sağlar.

İstanbul’da, İstiklal Caddesi’ndeki ANAMED’de devam eden sempozyum programına buradan ulaşabilirsiniz.

4. Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu 23-25 Haziran'da

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login