2200 Yıllık Sikke Hannibal’ın Yenilgisi ve Roma’nın Yükselişini Gösteriyor

Jeokimyasal analizlere göre, II. Pön Savaşı’ndaki Kartacalı general Hannibal’ın yenilgisiyle ilişkili gümüş izleri, MÖ 211 yılına ait Roma sikkelerinde bulundu.

Fotoğrafdaki sikke, MÖ 108 ila 107 arasında Roma tarafından basılan bir denarius. Madeni paranın yapıldığı gümüş, İspanya’nın güneydoğu kesimindeki maden bölgelerinden çıkartılmıştır. F: Institute for Archaeological Sciences, Goethe University, Frankfurt.

Hannibal’ın yenilgisi, belki de Pön Savaşları boyunca en ünlenen şeylerden biriydi. Hannibal, savaş fillerini cesurca Alpler’e sürdü fakat sonunda Roma’ya saldırısı başarısız oldu. Daha sonra, önceden Kartaca denetiminde olan İber Yarımadasını fethetmeye gitti.

Bu yenilgi, Romalıların İspanyol gümüş madenlerini ele geçirmesini sağladı. Kartacalıların da burada olma sebepleri başından beri bu gümüş madenleriydi.

Bu madenlerin fethi, Paris’te jeokimya Goldschmidt Konferansı’nda sunulan araştırmalara göre, Romalıların İkinci Pön Savaşı sırasında ürettikleri madeni paraların doğası üzerinden izlenebilir.

Almanya ve Danimarka’daki araştırmacılar, MÖ 310 yılından MÖ 101 yılına kadar olan, 70 adet gümüş sikkenin kimyasal bileşimini, savaşın iki tarafı için de inceledi.

II. Pön Savaşı’ndan önce, Kartacalılar hâlâ İspanyol madenlerine sahipken, Kartacalılara ait bir sikke. F: Wikimedia Commons

Almanya’daki Arkeolojik Bilimler Enstitüsü’nden Katrin Westner, “Savaştan önce Roma sikkelerinin, İtalya ve Sicilya’daki Yunan şehirleri tarafından basılan sikke ile aynı kaynak gümüşten yapıldığını saptadık. Başka bir deyişle, sikkelerin kurşun izotopları, Ege bölgesinden gelen gümüş cevherleri ve metalurjik ürünlerle aynıydı.” diyor.

Sikkelerdeki kurşun izleri, MÖ 209’dan sonra yeni bir maden ocağından çıkarılan gümüş cevherden yapılmış olduğunu gösteren karakteristik bir güney İspanyol imzasına sahipti.

“Kartaca’nın yenilgiye uğratılması, Roma’ya yapılan büyük tazminat ödemelerinin yanı sıra Roma’nın zengin İspanyol gümüş madenlerinden yüksek miktarda ganimet ve sahiplik kazandırdı. MÖ 209’dan itibaren Roma sikkelerinin çoğunun İber gümüşüne dair tipik jeokimyasal imzaları olduğunu görüyoruz.”

Madenlerin getirdiği zenginlik, Kartaca’nın tazminatlarıyla birleşince, Roma’nın genişlemesine imkan sağladı ve imparatorluğun temelleri atıldı.

Westner, “İber gümüşünün bu muazzam zenginliği, Roma ekonomisini önemli ölçüde değiştirdi ve Roma’yı dönemin süper gücü haline getirdi.” diyor.

“Bu yükselişi, Livy ve Polybius ve diğerlerinin aktardığı tarihten biliyoruz, ancak çalışmalarımız Roma’nın yükselişinin çağdaş bilimsel birer kanıtını oluşturuyor. Çalışmalarımızın gösterdiğine göre, Hannibal’ın yenilgisi ve Roma’nın yükselişi, Roma İmparatorluğunun madeni paralarıyla yazılmış.”

Hannibal Barca kimdir?

Hannibal Barca, MÖ 247 ile MÖ 183 yılları arasında yaşamış ünlü Kartacalı politikacı ve general.

Gelmiş geçmiş en büyük askeri dehalarından biri olarak bilinen Hannibal, Roma ile savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Fakat Roma’ya giden yollar engellerle doluydu. Kuzeybatıda donmuş buzlarıyla Alpler yolları kapıyordu. Günümüzde İtalyan Rivierası olan tek sahil yolundaki engel ise Romalı lejyonerlerdi.

Fakat Hannibal beklenmedik bir şekilde antik dönemin en cüretli ve en dahiyane manevrasını gerçekleştirmek için yola çıktı: Hannibal 90.000 asker, 12.000 süvari ve 37 savaş filiyle İspanya’nın kuzeyini aşarak, Alpler’i geçti. MÖ 218 yılında Hannibal’in ordusu, Romalıların haberi bile olmadan Kuzey İtalya’ya ulaşmıştı.

İtalya’da yaşanan bu 16 yıllık savaştan galip çıkanın Roma olduğu elbette bilinir. Fakat Hannibal’in dağlarda dev ordusuyla tam olarak hangi yoldan ilerlediği hala bir tartışma konusu.

Gotlara Karşı Yunanlar: Yeni Bulunan Metinde Ortaya Çıkan Epik Antik Savaş

3500 Yıllık Savaşçı Mezarındaki İlginç Ölü Hediyeleri İncelendi

Dünyanın Son 4500 Yıllık İnteraktif Savaş Haritası Çıkarıldı


IB Times. 14 Ağustos 2017.

herkesebilimteknoloji.com

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply