20 Milyon Yıllık Dev Kum Solucanı Yuvası Bulundu

Bazıları iki metreye varan dev yırtıcı solucanların, Tayvan yakınlarındaki okyanusta 20 milyon yıl önce dolaştığına dair kanıtlar bulundu.

Pennichnus formosae’nin üst kısmının dikey kesiti. Yuva üstü (sarı çizgi), bozuk bölge (kesikli kırmızı çizgiler) ve tüy benzeri çökme yapıları (kesikli beyaz çizgiler) görülebilir.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bulgu, bu eski solucanların yuvası olarak tanımladıkları alışılmadık bir iz fosilinin yeniden yapılandırılmasının sonucu ortaya çıktı.

Çalışmanın baş yazarı SFU Yer Bilimleri doktora öğrencisi Yu-Yen Pan’a göre, iz fosili, Tayvan kıyılarına yakın kayalık bir alanda bulundu. İz fosilleri, iknoloji olarak bilinen bir araştırma alanının parçası.

(Gaga Kemiği Bu Pterozoru Diğerlerinden Farklı Kılıyor)

Yu-Yen Pan, “İlk bakışta bu canavar yuvasından büyülenmiştim. Genellikle sadece birkaç on santimetre uzunluğunda olan diğer iz fosillerle karşılaştırıldığında bu çok büyüktü; iki metre uzunluğunda ve iki ila üç santimetre çapındaydı. Yuvanın üst kısmının etrafındaki belirgin, tüy benzeri yapılar da benzersizdi ve daha önce çalışılmış hiçbir iz fosili benzer özellikler göstermedi.” diyor.

Bobbit solucanlarının beslenme davranışının şematik üç boyutlu modeli ve Pennichnus formosae’nin önerilen oluşumu. (a) Bobbit solucanı L şeklindeki yuvanın içinde avını beklerken. (b) yuva açıklığından geçen avı (örneğin balık) yakalamak için güçlü çenesini kullanır. (c) Mücadele eden av yuvaya çekilirken.

Pan ve Yer Bilimleri profesörü Shahin Dashtgard, bu antik dev solucanlar Pennichnus formosae’nin yuvasını adlandıran uluslararası bir ekibin parçası.

Kuzeydoğu Tayvan’da erken Miyosen tabakalarında (22 milyon – 20 milyon yıl önce) korunan 319 örnek araştırıldıktan sonra, bu iz fosilin morfolojik modeli oluşturuldu.

Pan, “Shahin, yuvaları biyolojik analoglarla karşılaştırmak için deniz biyologlarına, deniz fotoğrafçılarına ve akvaryum bakıcılarına ulaşmamız için bizi cesaretlendirdi, bu da bu fosilin dev, pusu yırtıcı solucanlar tarafından üretildiği sonucuna ulaşmamızı sağladı.” diyor.

Tıpkı onun gibi büyük ve yırtıcı olan günümüz Bobbit solucanı, bazen ‘kum vurucu’ olarak adlandırılır, avını antenleriyle algılar, sonra güçlü çeneleriyle yakalar ve yuvasına çekilir. Çukur kazdığında, gövdesi tüm yuvayı kaplar ve bu da Pennichnus’ta gözlemlenen iki metre uzunluğundaki oyuğu açıklar.

Daha ileri analizler, üst yuva çevresinde yüksek bir demir konsantrasyonu ortaya çıkardı ve araştırmacıların, solucanın her beslenmeden sonra yuva duvarını güçlendirmek ve yeniden inşa etmek için mukus salgıladığına inanmalarına yol açtı.

Yırtıcı deniz solucanları, erken Paleozoik dönemden (> 400 milyon yıl önce) beri var olmuştur, ancak yumuşak vücut dokuları, varoluşlarına dair çok az iz bırakarak çürümektedir. Pennichnus formosae’nin bir yüzey altı pusu avcısına ait olduğu bilinen ilk iz fosili olduğuna inanılıyor ve bu, araştırmacılara bu antik kum vurucunun davranışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için nadir bir fırsat sunuyor.


Science Daily. 21 Ocak 2021.

Makale: Yu-Yen Pan, Masakazu Nara, Ludvig Löwemark, Olmo Miguez-Salas, Björn Gunnarson, Yoshiyuki Iizuka, Tzu-Tung Chen, Shahin E. Dashtgard. (2021). The 20-million-year old lair of an ambush-predatory worm preserved in northeast Taiwan. Scientific Reports, 11 (1).

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login