2.200 Yıllık Mezar Resminde Çıplak Hizmetçi Bulundu

İtalya’da yeni keşfedilen bir mezarı süsleyen 2.200 yıllık ziyafet resminde, bir şarap sürahisi ve vazo tutan çıplak bir adam yer alıyor.

2.200 yıllık duvar resminde bir hizmetçi, gümüş renkli bir vazo ve şarap sürahisi tutuyor. C: Lupoli/Jean Bérard Centre

Cumae Antik Kenti’nde bulunan resimli mezar oldukça özel bir keşif. Fakat MÖ 2. ve 3. yüzyıllar arasında çizilmiş bu resim, dönemine göre oldukça retro idi.

Aslında, bunun gibi duvar resimleri, bu mezarın tarihinden 100 ila 200 yıl öncesinde moda olmuştu ve bu da resmin “demode” olduğunu işaret ediyor.

(Pompeii’deki Bereket Tanrısı Resminde Penis Hastalığı Bulundu)

Çıplak bir hizmetçi, bugünün standartlarına göre uygunsuz (ve son derece garip) olsa da, duvar resmi çizildiğinde durum böyle değildi. Bu dönemde ve Roma döneminde, çıplaklık varlığın doğal hali olarak görülüyordu. Mesela, suçluların ve hatta kadın gladyatörlerin Roma’daki Kolezyum’da çıplak savaştığı biliniyordu.

Duvar resminin keşfedildiği şehir olan Cumae, Napoli’nin yaklaşık 25 kilometre batısında, Tiren Denizi’nde yer alıyor. Cumae, MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısında kurulan, Batı dünyasındaki en eski antik Yunan yerleşimi olarak kabul ediliyor.

Arkeologlar MÖ 2. ila 3. yüzyıllara tarihlenen boyalı bir mezar odası buldu. Mezarın duvarlarındaki resimler, bir ziyafetteki figürleri betimliyor. C: Lupoli/Jean Bérard Centre

Arkeologlar 2001 yılından bu yana, Cumae kentinde, bir Yunan kutsal alanı, yollar ve bir nekropolis içeren alana odaklanmışlardı. Bölgeye özgü volkanik bir taş olan tüflerden yapılmış bir dizi tonozlu mezar odası da dahil olmak üzere yüzlerce kaya mezarı (ölülerin olduğu kayaya oyulmuş küçük odalar) buldular.

Haziran 2018’de bulunan yeni keşif, üç adet mezar yatağından oluşan bir odayı içeriyor. İnsanlar bu antik mezara, cephede büyük bir taş blokla mühürlenmiş bir kapı kullanarak giriyordu.

Mezar soyguncuları 19. yüzyılda burayı yağmalamıştı, ancak arkeologlar, mezar odasını tarihlemeye yardımcı olan birkaç kalıntı eser bulmayı başardılar. Zengin buluntular ve duvar resmi, orada gömülen insanların yüksek bir sosyal statüye sahip olduğunu gösteriyordu.

Duvar resmi, çok geniş bir renk yelpazesine sahipti ve sıradışıydı. Nekropolde ortaya çıkarılan diğer mezarlar, sadece kırmızı veya beyaz renklerde boyanmış duvar resimlerine sahipti. Ama çıplak hizmetkarın olduğu duvar resmi, beyaz sıva üzerine boyanmış, kahverengi ve pembe de dahil olmak üzere birçok renge sahipti.

Duvarın çoğu yıllar boyunca ufalansa da, resmedilen ziyafetin misafirleri muhtemelen mezarın yan duvarlarına çizilmişti.

Arkeologlar gelecek zamanlardaki tahribatı önlemek için, mezarın fresklerini ve yerlerde buldukları boyalı parçaları çıkarmayı yeğledi. Daha sonra bu parçaları bir bulmaca gibi yeniden birleştirmeyi planlıyorlar.


Live Science. 2 Ekim 2018.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login