15.000 Yıllık Mağara Resimleri Sayesinde Yeni Bir Bizon Türü Keşfedildi

Antik DNA araştırmaları, Buzul çağ mağara sanatçılarının, daha önce bilinmeyen bizon ve sığır karışımı bir tür hayvanın 15.000 yıl önce mağaralara resmedildiğini ortaya çıkardı.

15.000 Yıllık Mağara Resimleri Sayesinde Yeni Bir Bizon Türü Keşfedildi

Araştırmacılar tarafından Higgs Bizonu olarak tanımlanan tür, modern sığırın atası olan Aurochs ile Buz devri bozkır bizonunun 120.000 yıl önceki karışımından ortaya çıkmış.

Adelaide Üniversitesi içerisinde bulunan Antik DNA araştırma birimi tarafından ortaya konulan sonuçlara göre, bu türün günümüzdeki Avrupa bizonunun atası olduğu düşünülüyor. Higgs Bizonuna ait kemiklere ise Polonya ve Belarus arasındaki ormanlık alanda rastlandı.

15.000 Yıllık Mağara Resimleri Sayesinde Yeni Bir Bizon Türü Keşfedildi

Araştırmacılar memelilerde bu tür bir hibridizasyon sonucunda yeni bir türün ortaya çıkışını nadir gerçekleşen bir olay olarak tanımlıyor. Profesör Alan Cooper, antik bizon kemiklerinden farklı genetik işaretler aldıklarını ancak böyle bir türün gerçekte var olduğundan emin olmadıkları belirtiyor. Cooper, bu yüzden bu türe Higgs Bizonu adı verdiklerini sözlerine ekliyor.

Pek çok üniversitenin birlikte yürüttüğü çalışmalarda bizonların antik popülasyonunu izlemek için Avrupa’dan Urallara ve Kafkasya’yı da içine alan bir alanda mağaralarda bulunan kemikler ve dişler üzerinde DNA çalışmaları yapıldı.

15.000 Yıllık Mağara Resimleri Sayesinde Yeni Bir Bizon Türü Keşfedildi

Bu araştırmalar ile bilinen bizon türlerinden oldukça farklı genetik yapıya dair kemikler keşfedildi. Binlerce yıl Avrupa’da bugünkünün aksine pek çok bizon türünün coğrafyada hakim olduğu anlaşıldı. Bugünkü tek bizon türü ise Avrupa bozkır bizonu denen bir tür.

Tarihlendirilen kemikler yeni türler ile bozkır bizonlarının Avrupa’da birkaç kez çevresel değişiklerle uyum içinde yaşadıklarını gösteriyor. Özellikle Fransa’da yoğunlaşan Paleolitik mağara sanatında da araştırmacılar bu iki tür bizonun mağara sanatçıları tarafından figür olarak kullanıldığı belirtmekteler.


Popular Archaeology

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login