Yunanistan’da Miken Uygarlığına Ait Üç Bronz Kılıç Bulundu

Araştırmacılar, yaklaşık MÖ 12. yüzyıla tarihlenen kılıçların bir saray atölyesinde, belki de Mycenae’de yapıldığını öne sürüyorlar.

Üç Miken bronz kılıcından ikisi, Peloponez’deki (Mora Yarımadası) Achaia bölgesinde bulunan Aegio şehri yakınlarında keşfedildi. C: Yunan Kültür Bakanlığı

Miken uygarlığından kalma üç bronz kılıç, Peloponez’de, Aegio kenti yakınlarında keşfedildi. Diğer buluntular ile birlikte kılıçlar, MÖ 12. ila 11. yüzyıla tarihlenen eski bir mezarda bulundu.

Aegio’nun 8 kilometre güneybatısındaki Trapeza platosunda bu yıl yapılan kazıların ilk dönemi tamamlandı ve diğer objelerle birlikte değerli adaklar ve bronz kılıçlar ortaya çıkarıldı.

Arkeolojik alan, tarihin erken dönemlerinde gelişen ve aynı zamanda Magna Graecia’daki antik Yunan kolonisi Croton’u kuran kolonizasyona katılan bir şehir olan Rypes olarak tanımlandı.

(Miken ve Minos Toplumlarının Genetik Kökenleri Antik DNA ile Ortaya Çıkarıldı)

Bölge, erken tarihi çağlarda gelişen ve güney İtalya’da, Magna Graecia’daki antik Yunan kolonisi Kroton’un kurulması sürecinde de rol oynayan bir şehir olan Rypes olarak tanımlanıyor. Alandaki kazılar, Miken nekropolünün araştırılmasına odaklanıyor. 

Nekropol, antik zamanlarda kaleye giden antik yol üzerinde konumlanıyor. Keşfedilen mezarlar, yumuşak kumlu toprak altına oyulmuş ve bölmelere ayrılmış. Bunlar, Miken dünyasının büyük merkezleri Mycenae, Tiryns ve Pylos’un refah dolu “İlk Saraylar” dönemi sırasında uzun yıllar kullanılmıştı.

Mezarların önemli ölçüde yeniden kullanımı, mezarların tekrar tekrar açıldığı MÖ 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Mezarlar, Tunç Çağı’nın sonuna dek, yani MÖ 11. yüzyıla dek ölü gömme törenlerinde ve karmaşık ritüeller sırasında kullanıldılar.

Aegio yakınlarında, Miken bölgesinde keşfedilen en büyük bronz kılıç. C: Yunan Kültür Bakanlığı

Nekropol kazısı, vazolar, pek çok mühür taşı ve çeşitli boncuklardan oluşan değerli parçaları açığa çıkardı. Aynı zamanda, cam, fayans, altın ve neceftaşı gibi materyallerden oluşan pek çok parça ortaya çıktı. Bunlar, doğu Ege adaları ve Kıbrıs’taki Miken ticari ilişkilerine özgü boynuz şeklindeki kolye ve altın çelenklerin parçalarıydı.

Bu yıl araştırılan dikdörtgen biçimli 8 numaralı mezar odası, karmaşık bir katmanlaşmayı göz önüne serdi.

Kılıç, amfora ve kaymaktaşı ile bir Miken mezarı

MÖ 12. yüzyıl mezarlarının ilk katmanında, ağzı kapalı amforalar ile süslenmiş üç gömüt incelendi. Daha eski mezarlardaki kemikler, itinayla yerlerinden kaldırılarak mezar odasının gerisindeki iki birleşik yığına, duvarlara değecek şekilde yerleştirilmişti.

Bu kazıların en başında, üç parça kil ve bir amfora keşfedildi. Bunların keşfi, bu ilk gömütlerin erken Miken Saray döneminden (MÖ 14. yüzyıl) olduğu anlamına geliyor.

Bu antik gömütlere eşlik eden kemik ve sunular (cam boncuklar, karnelyan taşı ve kil bir at figürü gibi), son derece iyi korunmuş bronz bir kılıç bulundu. Kemik yığınlarının altında, ahşap kabzaları bile kısmen korunmuş iki tane daha bronz kılıç keşfedildi.  

Farklı türlerdeki üç kılıç, Miken Saray döneminin en parlak zamanlarına tarihlendiriliyor. Bu silahların keşfi, özel bir önem taşıyor. Plato nekropoldeki, civardaki mezarlarda yapılan kazılar sırasında, aynı kronolojik dönemden uzun mızraklar bulundu.

Trapeza plato nekropolü, Peloponez’in Achaia bölgesindeki diğer nekropollerden ayrılıyor. Yerel halkın, güçlü saray merkezlerine olan doğrudan bağlılığını vurguluyor.

Ancak, Trapeza’daki Miken yerleşiminin konumu hala yeterince net değil. Nekropolün erken dönemi sırasında, yerleşim yeri muhtemelen ovanın 100 metre güneyinde konumlanıyordu. 

Mezarlar dışındaki yerleşim yerinin bir kısmının kazılması, bir binanın -belki de bir villanın- bir kısmını açığa çıkardı. Bu, merkezinde ocak ve MÖ 17. yüzyıla özgü seramikler olan, geniş dikdörtgen bir odaydı.


Greek Reporter. 1 Kasım 2021.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve yüksek lisans mezunu. Serbest avukatlık ve yeminli tercümanlık yapıyor. Mitoloji, tarih, dil ve arkeolojiye, özellikle sualtı arkeolojisine ilgi duyuyor.

You must be logged in to post a comment Login