Yeni Cihaz, DNA Örneğinden Göz, Saç ve Cilt Rengini Tahmin Ediyor

Araştırmacılar, insan kökenli biyolojik materyallerden ve hatta arkeolojik kalıntılardan alınmış en küçük DNA örneklerinden; göz, saç ve cilt rengini doğru şekilde tahmin edecek yeni bir cihaz geliştirdi.

Bu inovatif, yüksek-olasılıklı, yüksek-doğruluklu, bütünlüklü pigmentasyon profilleme cihazı herhangi bir ücrete tabi tutulmaksızın online olarak kullanılabiliyor. C: IUPUI Bilim Okulu Walsh laboratuvarı

İndiana ve Purdue Üniversiteleri (UIPUI) Bilim Okulunu’ndan ve Hollanda’da yer alan Erasmus Üniversitesi Rotterdam Tıp Merkezi’nden bilim insanları tarafından yönetilen uluslar arası bir ekip, insan kökenli biyolojik materyallerden ve hatta olay mahallinde bırakılmış veya arkeolojik kalıntılardan alınmış en küçük DNA örneklerinden göz, saç ve cilt rengini doğru şekilde tahmin edecek yeni bir cihaz geliştirdi.

Bu hepsi bir arada pigmentasyon profilleme cihazı, kullanıma açık bir web aracından faydalanarak üç pigmentin de özelliklerini bir araya getiriyor ve kişinin daha önce mümkün olmayan bir şekilde fiziksel bir betimini sunuyor.

Cihaz, standart adli DNA profillemelerinin eldeki kanıt örneğiyle karşılaştırılacak referans bir DNA olmaması sebebiyle yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

(Daha Koyu Cilt Rengi Daha Güçlü Cilt Anlamına Geliyor)

HlrisPlex-S DNA testi sistemi DNA’daki göz, saç ve cilt rengi fenotiplerini eş zamanlı olarak tahmin edebiliyor. Kolluk kuvvetleri çalışanları veya antropologlar gibi kullancılar, ilgili bilgiyi sisteme laboratuvar tipi bir DNA analiz cihazı kullanarak girebiliyor böylelikle web cihazı DNA donörünün pigment profilini çıkarıyor.

IUPUI’den adli genetik bilimci ve aynı zamanda araştırma eş yöneticisi Susan Walsh, “Daha önce kolluk kuvvetleri çalışanlarına ve antropologlara göz rengini ve göz-saç rengi kombinasyonunu belirlemek için DNA cihazları sağlamıştık, ancak cilt rengini saptamak oldukça zordu. Burada önemli olan, bireyin cilt rengini belirleyen genlerden alınan markörler (DNA işaretleyiciler) kullanarak çok açık, açık, orta, koyu ve çok koyu şeklinde beş alt sınıfa bölünmüş gerçek cilt rengini doğrudan tahmin edebiliyor oluşumuz. Bu, genetik kökeni belirlemek gibi değil. Bu durum, ırkı veya etnik kökeni saptamadan ziyade bir hırdavatçıda boya belirlemek gibi bir şeye benzetilebilir” diyor.

(Yeni Gen Varyasyonları İnsandaki Deri Renginin Evrimine Işık Tutuyor)

“Bir görgü tanığından gördüklerinin anlatmasını istediğinizde, çoğu zaman saç renginden veya cilt renginden bahseder. Bu noktada yaptığımız, gördüklerine objektif bir şekilde bakmak için genetik biliminden yararlanmak.”

Bu inovatif, yüksek-olasılıklı, yüksek-doğruluklu, bütünlüklü pigmentasyon profilleme cihazı herhangi bir ücrete tabi tutulmaksızın online olarak kullanılabiliyor.

“DNA’dan Göz, Saç ve Cilt Rengi Tahmininde HlrisPlex-S Sistemi: Giriş ve Adli Gelişimsel Doğrulama” başlıklı çalışma Forensic Science International: Genetics hakemli dergisinde yayımlandı.

Erasmus Tıp Merkezi’nden, araştırma eş yöneticisi Manfred Kayser, “ Yeni HlrisPlex-S sistemimizle, adli genetik bilimciler ve genetik antropologlar adli sosyal ve antropolojik çalışmalarda sıklıkla ele geçen niteliği ve niceliği düşük DNA da dâhil olmak üzere DNA örneğinden elde edilen göz, saç ve cilt rengi bilgisini ilk kez eş zamanlı olarak belirleyebilecek” diyor.


Indiana University-Purdue University Indianapolis School of Science. 14 Mayıs 2018.

Makale: Chaitanya, L., Breslin, K., Zuñiga, S., Wirken, L., Pośpiech, E., Kukla-Bartoszek, M., … & Kayser, M. (2018). The HIrisPlex-S system for eye, hair and skin colour prediction from DNA: Introduction and forensic developmental validation. Forensic Science International: Genetics, 35, 123-135.

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü mezunu. Arkeoloji ve özellikle sanat tarihini çok seviyor.

You must be logged in to post a comment Login