Yeni Araştırma Neolitik Toplumların Eşitlikçi Olduğuna Karşı Çıkıyor

İspanya’da La Rioja ve Araba-Álava’daki yedi megalitik mezardan elde edilen bilgiler, bazı bireylerin yaş ve büyük ihtimalle cinsiyete bağlı olarak mezarlara dahil edilmediğini ortaya koydu.
Yeni Araştırma Neolitik Toplumların Eşitlikçi Olduğuna Karşı Çıkıyor

Basque Country Üniversitesi’nden Teresa Fernández-Crespove Concepción de la Rúa tarafından yapılan araştırma, Kuzey İspanya’daki megalitik mezarlarda ayrımcı gömülmelerin demografik kanıtlarını sunarak, Geç Neolitik ve Kalkolitk çağlarda eşitlikçi toplumların olduğu teorisini sorguluyor.

Crespo’ya göre, bu toplumlarda toplumun önemli bir kısmını marjinalleştiren bir mezara alım sistemi olabilir. Megaliitk toplumlarda paylaşılan bir mezar alanının ortak kullanımı, genelde eşitliğin bir işareti olarak görülür. Crespo ise bu ortak kullanımın, hiyerarşi geliştirmeye başlayan toplumların ayrıcalıklarını gizlediğini düşünüyor.

“Makalemizde buralara gömülen insanların kasıtlı olarak seçilmiş olabileceğini anlatıyoruz. Çünkü megalitik mezarların nüfus dağılımı, bu zamanda varolan antik bir toplumun doğal nüfus dağılımına göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bu farklılık neredeyse her zaman 5 yaşın altındaki çocuklarda görülüyor. Ama bunun yanında yetişkenlerde, özellikle kadınlarda farklılıklar görüyoruz. Bu farklar da mezarlara girişin sadece bazı haklara ve ayrıcalıklara sahip olan insanlarla kısıtlı olduğunu düşündürüyor” diyor Crespo.

Yeni Araştırma Neolitik Toplumların Eşitlikçi Olduğuna Karşı Çıkıyor

Araştırma 7 dolmeni inceledi: bunlardan ikisi Araba-Álava sınırları içinde (Alto de la Huesera ve San Martín), 5 tanesi de La Rioja özerk bölgesindeydi (La Cascaja, Collado del Mallo, Peña Guerra II, Collado Palomero I ve Fuente Morena).

Bu yedi megalitik mezarda bulunan bireylerin sayısı 10’dan az (Fuente Morena’da) ile 100den çok (Alto de la Huesera) arasında değişiyor. Toplamda 248 birey vardı.

Neolitik Toplumda Statü Farkları

Fernández-Crespo, mezarlardaki bu belli bir kesime ayrımcı yaklaşımın, toplumda farklı statülerde insanlar olmasıyla açıklanabileceğini söylüyor.  “Eğer bu hipotezi kabul edersek, alt sınıfa mensup insanların, bu dolmenlere gömülme koşullarını karşılamadığını söyleyebiliriz. Alt sınıfa mensup insanlar, inşası ve bakımı daha az çaba gerektiren doğal mağaralar, kayaların altındaki muhafazalı yerler ya da çukurlar gibi başka mezar yapılarına gömülmüş olabilir.”

ispanya'da megalitik mezar

Fakat araştırmanın şu anki haliyle, gömülmelerdeki bu ayrımcılığın, toplumların kültürleri ile nüfusuna bağlı başka bir nedeni olamayacağını da söyleyemeyiz. Mezarlardaki iskelet kalıntılarından bazıları üzerinde Oxford Üniversitesi’nde devam eden izotop analizlerinin sonuçları bu duruma bir açıklık getirebilir” diyor Fernández-Crespo.


University of Basque Country

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login