Vergiler Ne Zamandan Beri Hayatımızda Var?

Binlerce yıldır insan uygarlıkları bir şekilde vergi topluyor. Tahıllardan sakallara ve lastik toplara kadar yöneticiler her zaman haklarını toplamanın yeni yollarını buldu.

Matricula de Tributos’taki ayrıntılı kayıtlar sayesinde tarihçiler, Azteklerin 16. yüzyılın başlarında vergilerini nasıl ödediğini tam olarak biliyorlar. C: Wikimedia Commons

Amerika Birleşik Devletleri’nde her Nisan ayında baharın öngörülebilir işaretleri ortaya çıkar: tomurcuklanan çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar ve… vergiler. Ancak vergiler yeni ortaya çıkan bir olgu değil; binlerce yıl öncesine dayanıyor.

Yüzyıllar boyunca, dünyanın dört bir yanındaki farklı hükümetler idrardan sakala kadar her şeye vergi koydu ve yetkililer bira, yatak ve hatta süpürge sapı ödemelerini kabul etti. Bu ödemeler, Gize piramitlerinden Roma lejyonlarına kadar hükümet projelerini ve hizmetlerini finanse etmek için kullanıldı.

İlk vergiler

Vergilendirme o kadar uzun süredir var ki, madeni paradan bile önceye dayanıyor. Vergiler hemen hemen her şeye uygulanabilir ve hemen hemen her şeyle ödenebilir. Eski Mezopotamya’da bu esneklik oldukça tuhaf ödeme yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

(İlgili: Hititlerde Vergi Toplayıcıları Büyük Bir Servet Biriktirmiş)

Oklahoma Eyaleti tarihçisi Tonia Sharlach’a göre, örneğin, bir cesedi mezara gömmenin vergisi, muhtemelen ceset için yedi fıçı bira, 420 somun, iki kile arpa, bir yün pelerin, bir keçi ve bir yataktan oluşuyordu.

“MÖ 2.000-1.800 dolaylarında, 18.880 süpürge ve altı kütükle ödeme yapan bir adamın kaydı var.”

Malla yapılan ödemelerin yaratıcı muhasebesi, bazılarının vergi memurlarını aldatmasına da yardımcı olmuştu. “Başka bir vakada, bir adam son derece ağır değirmen taşları dışında hiçbir şeye sahip olmadığını iddia etti. Bu yüzden vergi memurunun vergi ödemesi olarak bunları götürmesini sağladı.”

Firavunların vergi hazırlığı

Eski Mısır, organize bir vergi sistemine sahip olan ilk medeniyetlerden biriydi. Bu sistem, Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır’ın Mısır’ın ilk firavunu Narmer tarafından birleşmesinden hemen sonra, MÖ 3.000 civarında geliştirildi.

Mısır’ın ilk yöneticileri vergilere çok kişisel bir ilgi gösterdiler. Tebaalarının yağ, bira, seramik, sığır ve mahsul gibi mallarını değerlendirmek için bir maiyetle birlikte ülkeyi dolaşıyorlardı ve ardından onlardan vergileri topluyorlardı. Her yıl düzenlenen etkinlik “Şemsu Hor” veya “Horus’un Takipçisi” olarak bilinmeye başlandı. Eski Krallık döneminde vergiler, Gize’deki piramitler gibi büyük sivil projelerin inşasına yetecek kadar gelir sağlıyordu.

Eski Mısır’ın vergi sistemi 3.000 yıllık tarihi boyunca gelişti ve zamanla daha karmaşık hale geldi. Yeni Krallık’ta (MÖ 1539-1075) hükümet yetkilileri, nilometre adı verilen bir icat sayesinde, insanlardan kazandıklarını daha kazanmadan vergilendirmenin bir yolunu buldu.

Bu cihaz, Nil’in yıllık taşkınları sırasındaki su seviyesini hesaplamak için kullanılıyordu. Su seviyesi çok düşük olursa vergiler daha az oluyordu, bu da kuraklığın ve mahsullerin ölmesinin habercisiydi. Sağlıklı su seviyeleri sağlıklı bir hasat anlamına geliyordu, bu da daha yüksek vergiler anlamına geliyordu.

Eski Hindistan’da vergi affı

Hindistan’ın Mauryan İmparatorluğu’nda (MÖ 321-185 civarı) her yıl bir fikir yarışması düzenlenirdi; kazanana vergi affı verilirdi.

Sharlach, “Hükümet, vatandaşlardan hükümet sorunlarının nasıl çözülebileceği konusunda fikir istedi.” diyor. Çözüm seçilip uygulanırsa hayatlarının geri kalanında vergi muafiyeti elde edeceklerdi. Yunan gezgin ve yazar Megasthenes (yaklaşık MÖ 350 ila 290), Indica adlı kitabında bu uygulamayı detaylıca anlatmıştı.

Sharlach, çoğu vergi reformu çabası gibi bu sistemin de mükemmel olmaktan uzak olduğunu belirtiyor. “Sorun şu ki, hiç kimse birden fazla sorunu çözmek için herhangi bir teşvike sahip olmayacaktı.”

Roma’nın idrar ticaretini vergilendirdiği bilinen İmparator Vespasianus’un bir büstü. C: Wikimedia Commons

İdrarınızı Caesar’a verin

Roma imparatoru Vespasianus (MS 69-79), Augustus veya Marcus Aurelius gibi herkesin bildiği bir isim olmayabilir, ancak kısmen insanların idrarına uygulanan yenilikçi bir vergi yoluyla, çalkantılı bir dönemde imparatorluğa istikrar getirdi.

Amonyak, antik Roma’da değerli bir maldı. Bu, giysilerdeki kiri ve yağı temizleyebiliyordu. İnsanlar bunu deri yapmak için kullandı. Çiftçiler gübre olarak kullandılar. Hatta dişlerini beyazlatmak için bile kullanıyorlardı. Bu amonyağın tamamı insan idrarından elde edildi ve çoğu Roma’nın umumi tuvaletlerinden toplandı. Ve tüm değerli ürünler gibi hükümet de bunun nasıl vergilendirileceğini buldu.

Vespasianus’un kendi oğlu Titus da dahil olmak üzere bazı zengin Romalılar idrar vergisine itiraz etti. Tarihçi Suetonius’a göre (MS 120 civarında yazdı), Titus babasına vergiyi iğrenç bulduğunu söyledi ve Vespasianus buna “Pecunia non olet” veya “Para kokmaz” şeklinde yanıt verdi.

Aztekler için listeleme

15. ve 16. yüzyıllarda Aztek İmparatorluğu, vergilendirme sayesinde zengin ve güçlüydü. Tarihçi Michael E. Smith, Azteklerin vergi toplama sistemini inceledi ve hükümetin farklı düzeylerinde toplanan farklı türde öğelerden dolayı bu sistemin son derece karmaşık olduğunu buldu.

Tüm vergiler Aztek merkezi yönetim organı Üçlü İttifak’a gidiyordu. Orada kimin neyi gönderdiğine dair titiz kayıtlar tutuyorlardı. Bu kayıtların çoğu günümüze ulaştı. Bunların en ünlüleri, hükümetin her vergi sezonunda tam olarak kaç jaguar derisi, değerli taş, mısır, kakao, lastik top, altın külçe, bal, tuz ve tekstil topladığını gösteren tasvirlerle dolu renkli resimli bir kayıt olan Matrícula de Tributos’ta bulunuyor.

Çar I. Petro, erkeklere sakallarını kestirtirerek veya vergi ödeterek Rusya’yı daha “modern” hale getirmeye çalıştı. C: Wikimedia Commons

Rusya’nın moda vergisi

Madeni para ve para biriminin yaygın kullanımı, vergilendirme sistemleri üzerinde dengeleyici bir etkiye sahipti, ancak yöneticiler, amaçlarına ulaşmak için bir miktar vergilendirme gücü uygulamaktan öteye gidemediler.

1698’de Rus reformcu Büyük Petro (Peter the Great), Rusya’yı Batı Avrupa’daki kendisinin modernleşmeyle eş tuttuğu temiz tıraşlı “modern” uluslara benzetmeye çalıştı. Çar, Rusya’ya döndükten sonra sakal tercih eden vatandaşlarına sakal vergisi koydu.

Sakal bırakmak isteyen her Rus erkeği vergi ödemek zorundaydı; köylüler küçük bir ücret öderken soylular ve tüccarlar yüz rubleye kadar ödeyebiliyordu. Vergiyi ödeyen erkeklerin ayrıca vergilerini bu ayrıcalık için ödediklerini kanıtlamak için gittikleri her yerde sakal jetonları taşımaları gerekiyordu.

Ancak Büyük Petro’nun sakal vergisi kalıcı olmadı ve Büyük Catherine 1772’de bu yasayı yürürlükten kaldırdı.


National Geographic. 11 Nisan 2024.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login